Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by burjuin View Post


  Red head Caucasian guy delivering pizza on a bike (5th pic)??

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Ak105 View Post
   Was anyone else having log in problems? I couldnt log in since July or August. Anyways im sooooo excited for the parade and best of all, the Iskanders. Im hoping we see s400 too
   Yes me as well, very frustrating.
   Hope all is sorted.

   Looking forward to the military parade.
   .
   Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
   Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
   Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by londontsi View Post
    Yes me as well, very frustrating.
    Hope all is sorted.

    .
    Me too, since sasna Dzerer, I can't post.
    First I was unable to logg when they cut the Internet around the Khorenatzi street... and since I can't log on.
    A month ago I managed to post some article, then back this message:
    And when I wrote to the forum staff, no answer.....

    ========


    Database Error Database error
    The Armenian Forum database has encountered a problem.
    Please try the following:
    Load the page again by clicking the Refresh button in your web browser.
    Open the forum.hyeclub.com home page, then try to open another page.
    Click the Back button to try another link.
    The forum.hyeclub.com forum technical staff have been notified of the error, though you may contact them if the problem persists.

    We apologise for any inconvenience.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Anyone know of a website streaming the parade?

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Հայկական Իսկանդերի նվաճումը

      ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան
      Մեկնաբանություն - 19 Սեպտեմբերի 2016,
      Ռազմական շքերթի փորձից հետո մամուլն ու փորձագիտական հանրությունը լայնորեն քննարկեցին Հայաստանի ԶՈՒ սպառազինության մեջ Իսկանդերի հայտնվելու հանգամանքը


      Հայաստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ ռազմական շքերթի փորձից հետո մամուլն ու փորձագիտական հանրությունը լայնորեն քննարկեցին Հայաստանի ԶՈՒ սպառազինության մեջ Իսկանդերի հայտնվելու հանգամանքը, որը տեղ գտավ ռուսական եւ ադրբեջանական մամուլում, հետո աշխուժորեն քննարկվեց Հայաստանի մեդիա-փորձագիտական շրջանակում:

      Իսկանդերից բացի զորահանդեսի փորձից հետո խոսվեց մի քանի այլ արդիական զինատեսակների մասին, որոնք համալրել են Հայաստանի սպառազինությունը եւ որոնք ըստ ամենայնի ձեռք են բերվել Ռուսաստանի հետ կնքված 200 միլիոն դոլարի հայտնի վարկային համաձայնագրով:

      Միաժամանակ պարզ է, թե ինչու է առանձնապես մեծ ուշադրության արժանացել հենց Իսկանդերի հանգամանքը: Բանն այն է, որ իբրեւ սպառազինություն այն առանձնահատուկ է, քանի որ հանդիսանում է օպերատիվ-մարտավարական: Իսկ այդօրինակ սպառազինության թե արտադրությունը, թե վաճառքն ու տեղակայման աշխարհագրությունը խիստ սահմանափակ է, քանի որ այդպիսի զինատեսակի տեղակայումը քաղաքական խնդիր է, պահանջում է քաղաքական խորհրդակցություններ:

      Այդ իմաստով, Իսկանդերը պատկանելով օպերատիվ-մարտավարական զինատեսակների շարքին, իսկապես կարեւոր ռազմա-քաղաքական բաղադրիչ է, ինչն էլ բնականաբար այդ զինատեսակի առկայությանը հաղորդում է առանձնահատուկ բնույթ եւ ուշադրություն:

      Այդուհանդերձ, պաշտոնական Երեւանը դեռեւս չի հաստատել Իսկանդերի առկայությունը: Կլինի՞ այդ պաշտոնական հաստատումը սեպտեմբերի 21-ին՝ բուն շքերթի օրը: Պարզ չէ: Այդ իսկ պատճառով ամեն ինչ առայժմ գտնվում է առավելապես ենթադրությունների դաշտում: Այդ շարքում է նաեւ այն, որ Իսկանդերը Հայաստանինը չէ, այլ պատկանում է Հայաստանում ռուսական ռազմակայանին, այսինքն կոճակը ռուսական ենթակայության տակ է, պարզապես ցուցադրվելու է շքերթի ընթացքում:

      Քիչ ժամանակ մնաց հարցերի որոշակի պատասխան ստանալուն, շքերթը գուցե շատ բան պարզ կդարձնի: Միաժամանակ, հաշվի առնելով խնդրի ռազմա-քաղաքական բնույթը, թերեւս զարմանալի էլ չէ, որ շատ բան լայն հանրության համար մնում է չորոշակիացված:

      Այդ ամենով հանդերձ, շքերթի փորձին հաջորդած տեղեկատվական ալիքը՝ Հայաստանի սպառազինության նոր տեսականու վերաբերյալ, նկատելիորեն ծառայում է մի այլ խնդրի, որը կապ չունի Հայաստանի պաշտպանունակությանը:

      Հայաստանում ռուսական քաղաքականության եւ քարոզչության շրջանակային ապոլոգետները այդ նոր տեսականին ներկայացնում են իբրեւ Հայաստանի հանդեպ ՌԴ դաշնակցային պարտավորությունների կատարման ակնառու փաստ, որով փորձ է արվում ուղղակի թե անուղղակի հակադարձել հատկապես ապրիլի պատերազմից հետո Ռուսաստանի իշխանության հասցեին հնչող քննադատությանը: Փորձ է արվում ստեղծել այնպիսի տպավորություն եւ հանրային ընկալում, թե Ռուսաստանը ինչպես միշտ հասել է օգնության եւ հասցրել է զենքը, որը արդեն երաշխավորում է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը:

      Այն, որ ցուցադրվող սպառազինությունն իրապես կարեւոր է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության, Ադրբեջանին լայնամասշտաբ ռազմական սադրանքից զերծ պահելու, զսպելու համար, աներկբա է:
      Բայց կա երկու հանգամանք: Նախ, զսպող ծանր սպառազինությունը շատ կարեւոր է Բաքվի մոտ լայնամասշտաբ հավակնություն թույլ չտալու համար, բայց եթե օրինակ լինի դիվերսիոն պատերազմի փորձ, շփման գծում լոկալ բախումների մարտավարությամբ թելադրված սադրանքների շարք, սահմանափակ մասշտաբով եւ զինանոցով, ապա հասկանալի է, որ Հայաստանի պատասխանը չի կարող լինել օրինակ Իսկանդերով կամ Բուկով, կամ Սմերչով:

      Հետեւաբար, չափազանց կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանի զինված ուժերը արագ եւ դինամիկ համալրվեն նաեւ հենց այդօրինակ լոկալ խնդիրներում պաշտպանունակությունը համարժեք բարձրության վրա պահող սպառազինությամբ եւ տեխնիկական միջոցներով, սկսած թեթեւ զրահաբաճկոններից, գիշերային տեսողության բավարար քանակի սարքավորումներից, մինչեւ կապի անհրաժեշտ որակ: Այդ ամենը ներառյալ ինժեներական անհրաժեշտ ամրությունները:

      Թող տարօրինակ չհնչի, բայց Ադրբեջանի հետ հակամարտության բնույթը Հայաստանի եւ Արցախի համար թերեւս առավել կարեւոր է դարձնում հենց այդ խնդիրը, քան օրինակ Իսկանդերի գերպաշտամունքը:

      Ավելին, ելնելով մի շարք հանգամանքներից, պետք է եզրակացնել, որ Ռուսաստանի համար խիստ աննպաստ է թույլ տալ հայ-ադրբեջանական երկարատեւ պատերազմ, քանի որ այդ պարագայում Ռուսաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ այն չեզոքությունը՝ իրականում դեպի Ադրբեջան գումարածի ակնհայտ նշանով, որը թույլ տվեց ապրիլի քառօրյա պատերազմում: Տեւական ռազմական գործողությունների դեպքում Ռուսաստանը պարտադրված է լինելու ապահովել Հայաստանի ռազմական հաջողությունն Ադրբեջանի նկատմամբ, այլապես դա կնշանակի Հայաստանում ռուսական միֆերի հիմնահատակ փլուզում: Ռուսաստանին անհրաժեշտ էր արագընթաց պատերազմ, որտեղ Ադրբեջանը կունենար մեծ առավելություն եւ հայկական կողմը չէր ունենա ամեն գնով Ռուսաստանին օգնության կանչելու եւ այդ օգնության ցանկացած պայմանի համաձայնվելու այլընտրանք:

      Բայց Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմն ու կամավորականները, հանրային լայն աջակցությամբ, Մոսկվային ու Բաքվին չտվեցին այդ հնարավորությունը: Այստեղ է նաեւ երկրորդ հանգամանքը, որ կապված է Հայաստանին տրամադրված նոր սպառազինության հանգամանքի հետ:

      Ապրիլի պատերազմից հետո Ռուսաստանը չուներ այդ սպառազինությունը չտրամադրելու այլընտրանք, քանի որ հայկական զինուժը փաստացի փոխեց քաղաքական եւ ռազմա-քաղաքական իրավիճակ, անգամ 800 հեկտարի կորստի պայմաններում: Հայկական զինուժը փաստացի տապալեց տարածաշրջանում վերջին 6-7 տարիների քաղաքականության գլխավոր վեկտորը, որ հասունացրել էին Մոսկվան, Անկարան եւ Բաքուն, նաեւ Հայաստանի իշխանության անհամարժեք եւ վտանգավոր դիվանագիտության ու հիմնական քաղաքական ուժերի վտանգավոր լոյալության պայմաններում:

      Մինչ ապրիլ կանգնած լինելով տնտեսա-քաղաքական փակուղու առաջ, ապրիլից հետո Մոսկվան Հայաստանի եւ տարածաշրջանի մասով փակուղում հայտնվեց նաեւ իր գլխավոր հաղթաթղթի՝ անվտանգության խնդրում:

      Այդ իրավիճակում գործելու հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, եւ դրանց թվում նաեւ Հայաստանին սպառազինության տրամադրումը: Որովհետեւ եթե դա լիներ դաշնակցային տրամադրում, ապա կլիներ մինչեւ ապրիլ: Իսկ մինչեւ ապրիլ հաստատ պետք է լիներ, բայց չի եղել: Եվ դրա վկայությունը երկու հանգամանք էին՝ ապրիլի 7-ին Հովիկ Աբրահամյանի դիմումը Երեւան ժամանած Մեդվեդեւին՝ սպառազինության տրամադրումն արագացնելու մասով, եւ ապրիլի 22-ին Սերժ Սարգսյանի խոսքը Երեւան ժամանած Լավրովին՝ թե բացատրեք խնդրեմ, ինչու հնարավոր եղավ ապրիլի պատերազմը:

      Այդ երկու դրվագներից ակնառու է, որ Մոսկվան Երեւանին խոստացել կամ հավաստիացրել է բաներ, որոնք չեն կատարվել: Հետեւաբար, ներկայում կատարվում են ոչ թե դաշնակցային պարտականությունները կամ այսպես ասած բարեկամության ակտը, այլ պարզապես հայ զինվորն ու սպան են ապրիլի արմատապես փոխել քաղաքական իրավիճակը եւ Մոսկվային չեն թողել այլընտրանք, քան տարածաշրջանային եւ Հայաստանի հանդեպ քաղաքականության իմաստով վերջնականապես չարգելափակվելու համար փնտրել հայկական զինուժի գործընկերությունը նաեւ այդ քայլով, ապրիլի պատերազմի ռուսական հետքը մաքրելու մղումով:

      Այլ կերպ ասած, Իսկանդերը եւ այլ արդիական սպառազինությունը ոչ թե Մոսկվայի նվերն է կամ լավությունը Հայաստանին, ինչպես փորձում են իրավիճակն այս օրերին ներկայացնել ռուսական քաղաքականության եւ քարոզչության ապոլոգետները, այլ հայ զինվորի եւ սպայի ապրիլի քաղաքական ձեռքբերումն է Հայաստանի համար:

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by Azad View Post
       Looks like admin. shows up once every couple weeks? Why is this constant issues with the login?
       Because someone is attacking the website. It takes money to defend a website and there no way the website owner(s) can compete.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Finally the log in is working
         I dont see any TOS-1 in the pictures

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan           Comment

           Working...
           X