Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Defense Minister: Protection of villagers living near the border is in good hands

  The delegation visited military outpost on Armenia-Azerbaijan border, the town of Berd...
  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     «Ազատամարտիկների դաշինքը» միացել է Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան դաշինքին
     15.02.2017

     «Ազատամարտիկների դաշինքը» միացել է Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան դաշինքին։ Այս մասին այսօր՝ փետրվարի 15-ին, NEWS.am-ը տեղեկանում է դաշինքի տարածած հայտարարությունից:

     «Հաշվի առնելով առաջիկա համապետական ընտրությունների դերն ու կարեւորությունը Հայաստանի Հանրապետության առջեւ վերջին տարիներին ծառացած լրջագույն մարտահրավերներին դիմակայելու եւ ժողովրդի բարեկեցիկ ու անվտանգ ապագայի հիմքերը դնելու առումով ԱԴ հավատարիմ իր հռչակած ռազմավարական դրույթների որոշեց՝

     Այս շրձադարձային ու բախտորշ ընտրությունները կարող են լուրջ հնարավորություն ընձեռել երկրում իրական ու անշրջելի փոփոխություններ իրականացնելու, ապագայում քաղբանտարկյալներից ու քաղհալածյալներից զերծ երկիր ունենալու համար, ուստի մենք գտնում ենք, որ ՀՀ բոլոր ակտիվ քաղաքացիների պարտքն է դրան մասնակցելն ու հստակ դիրքորոշում արտահայտելը: Ելնելով վերը շարադրվածից ԱԴ-ն հայտարարում է՝

     Չնայած մեկ միասնական ընդիմադիր ճակատ ձեւավորելու նպատակով մեր գործադրած ջանքերը իրականացան մասամբ: Կասկածի տակ չդնելով ընդիմադիր բոլոր քաղաքական ուժերի անկեղծ մղումը երկրում իրապես արմատական փոփոխություններ իրականացնելու առումով հայտարարում ենք Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան դաշինքին միանալու մասին:

     Միաժամանակ չբացառելով հետագա համագործակցությունը բոլոր շահագրգիռ եւ ընդիմադիր դաշտից հանդես եկող քաղաքական ուժերի հետ, նպատակ ունենալով առաջիկա կայանալիք ԱԺ ընտրությունները արդար եւ թափանցիկ անցկացնելու համար»,-ասված է հայտարարության մեջ:

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Check out RT’s latest news feeds from America, UK, Russia, and Asia.


      US & Russian chiefs of staff set to meet in Azerbaijan

      Joseph Dunford, Chairman of the US Joint Chiefs of Staff and his Russian counterpart, Valery Gerasimov, will meet on Tuesday in Baku, Azerbaijan, Dunford’s office said in a statement. “The military leaders will discuss a variety of issues including the current state of US-Russian military relations and the importance of consistent and clear military-to-military communication to prevent miscalculation and potential crises,” it said.

      .
      Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
      Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
      Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Armenia’s humanitarian aid arrives in Latakia, Syria

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           What's your opinion on the significance of this?

           Originally posted by londontsi View Post
           https://www.rt.com/news/line/

           US & Russian chiefs of staff set to meet in Azerbaijan

           Joseph Dunford, Chairman of the US Joint Chiefs of Staff and his Russian counterpart, Valery Gerasimov, will meet on Tuesday in Baku, Azerbaijan, Dunford’s office said in a statement. “The military leaders will discuss a variety of issues including the current state of US-Russian military relations and the importance of consistent and clear military-to-military communication to prevent miscalculation and potential crises,” it said.

           .

           Comment

           Working...
           X