Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Nagorno-Karabakh Defense Army


  Comment


  • c'mon people... Armenia is no where close to being able to even attempt to a) develop nukes (where are the centrifuges?) and b) weaponize them on a ballistic missile. North Korea and Iran have been attempting this for what, 20 years, with their full resources and they're STILL testing. Best Armenia could do would be to have a 'dirty' bomb of putting some used radioactive material inside a standard conventional weapon, which would be ineffective, and immediately cause Armenia to be decimated by Turkey and cut off from the entire world.


   Originally posted by HyeSocialist View Post

   Bingo. No one is going to use them. But we should have all times of weapons available to us just in case the Turks come knocking. Which they are. Nuclear, Cyber, Armor. All types. We should even have a space program that helps put a recon satellite up there and our own little area GLONASS just in case someone tries to deny us access to GPS.

   Comment


   • Originally posted by HyeSocialist View Post

    Bingo. No one is going to use them. But we should have all times of weapons available to us just in case the Turks come knocking. Which they are. Nuclear, Cyber, Armor. All types. We should even have a space program that helps put a recon satellite up there and our own little area GLONASS just in case someone tries to deny us access to GPS.
    Those are pretty lofty goals considering we cant keep Armos in Armenia...
    Hayastan or Bust.

    Comment    • Originally posted by HyeSocialist View Post

     We should even have a space program that helps put a recon satellite up there and our own little area GLONASS just in case someone tries to deny us access to GPS.
     Originally posted by Haykakan View Post

     Those are pretty lofty goals considering we cant keep Armos in Armenia...

     "High-altitude platform station
     a station on an object at an altitude of 20 to 50 km and at a specified, nominal, fixed point relative to the Earth.


     All require electrical power to keep themselves and their payload functional. While current HAPS are powered by batteries or engines, mission time is limited by the need for recharging/refueling. Therefore, alternative means are being considered for the future. Solar cells are one of the best options currently being used under trial for HAPS”     We have that Polish Armenian inflatable company and the new solar cells/pannel company. The rest we need creative people and doers.

     Comment


     • Originally posted by Vrej1915 View Post
      150 եւ ավելի ուղեւոր տեղավորող քաղաքացիական ինքնաթիռը խոցելու մասին պնդումներն իսկապես անտրամաբանական են թվում, քանի որ նախ՝ այն անմիջական վտանգ ներկայացնող մարտական օդանավ չէ, երկրորդ՝ նման ձեռնարկը հաստատապես բերելու էր անկանխատեսելի հետեւանքների: Բայց հետաքրքիր է, որ դեպքը տեղի է ունեցել այն օրը, երբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Նախիջեւանում համատեղ զորավարժություն էին սկել, որին ներգրավվել էր մոտ 5000 զինծառայող ու ավելի քան 250 միավոր զինտեխնիկա: Այս ֆոնին օդանավի գործողություններում կարելի է նաեւ սադրիչ կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, արցախյան կողմի տրամադրությունները շոշափելու տարր գտնել: Հիշեցնենք, որ հունիսի 16-17-ին արցախաադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի կրակոցներից զոհվեց 4 հայ զինվոր:
      interesting.. Either they were planning a provocation while they had the exercises in nakhichevan or it's some idiot pilot making a point. Either way it was a pretty douchy move consistent with their style.

      Originally posted by HyeSocialist

      Bingo. No one is going to use them. But we should have all times of weapons available to us just in case the Turks come knocking. Which they are. Nuclear, Cyber, Armor. All types. We should even have a space program that helps put a recon satellite up there and our own little area GLONASS just in case someone tries to deny us access to GPS.
      hitting dams or knocking out their electric grid seems like a better options than nukes. We do need a shock and owe option though, as a last resort. Having a military is not enough against turks, they need to know how much painful for them it will be, if they try to attack us. And i'm not talking about hitting the kurdish population in the east, they don't care about them, we need to strike deeper.

      Comment


      • Nagorno-Karabakh Defense Army

       Comment


       • I've heard so many ideas but nothing gets done. Many villages in Armenia are dependent on power. Solar is the way to go. The people can actually manufacture this stuff if there was a good amount of investment. There are so many certified engineers just wasting air , when they could be used to work on new tech etc..

        I believe if a designated village was chosen , Doesnt really matter where and Solar Windmills were placed giving power to the whole village ,it will create a storm in Armenia and an urge to push this way.

        While this is happening these engineers can build new ideas and sell these products to the world. Armenia is not innovative at all . There is nothing different from what our neighbors produce. So why not invest in a project were you could benefit by sales and at the same time the people could work. Armenia has the potential to build very large windmills to power large towns. They can overtake any nation in this field if they put there head to it.

        Comment


        • Արցախի զինվորները


         Comment


         • Armenian Army. Anti-Tank battalion
           

          Comment


          • Originally posted by burjuin View Post
           Armenian Army. Anti-Tank battalion
           Those anti tank cannons are a waist. They probably have a striking rate of less than 1 in 10 shots (on none moving target?).
           Look, they load and then aim and then everybody runs away and gunner shoots by pulling a long rope!
           Ancient, WWII stuff.
           Theese are not howitzers, they only shoot on line of sight. Only defensive, as they wait for target to appear and then shoot.
           But in today's fast moving wars are only juicy targets.
           How many in the crew? 6? Plus towing truck. A waist.
           A simple ATGM is the answer.
           Last edited by Hakob; 07-19-2017, 07:08 AM.

           Comment

           Working...
           X