Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Nagorno-Karabakh Air Defense

  Comment


  • Comment


   • Armenia involved in NATO “Bosnia and Herzegovina” rescue exercise    Photo: MES Yerevan /Mediamax/. Rescuers of the Ministry of Emergency Situations of Armenia are involved in the international NATO exercise scheduled for September 24-30 in Bosnia and Herzegovina.

    The Bosnia and Herzegovina 2017 exercise was organized by the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC).

    This year the training will see 30 participating countries. According to the exercise script, the rivers in northeastern Bosnia and Herzegovina are overflowing due to heavy rains and the nearby settlements are in danger of flooding. A strong earthquake hits the region on the following day and the authorities request help from the international community.

    EADRCC holds similar exercises every year. In 2010, Armenia hosted one of them, with 20 participating countries.


    Comment


    • ՀՀ զինուժը զորավարժություններ է անցկացրել «Սմերչ» համակարգերի մարտական կրակով

     2017-09-26 18:02:57     ՀՀ զինուժն անցկացրել է զորավարժություններ «Սմերչ» համակարգերի մարտական կրակով: Այդ զորավարժություններին նվիրված «Զինուժ»-ի հատուկ թողարկումը կցուցադրվի սեպտեմբերի 30-ին:

     «Սմերչ»-ը համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ է, որը նախատեսված է հակառակորդի կենդանի ուժի, տեխնիկայի, կայանած ինքնաթիռների եւ ուղղաթիռների, հրամանատարական կետերի, կապի հանգույցների եւ նմանատիպ այլ թիրախների խոցման համար։

     Համակարգը կարող է արձակել կասետային, բեկորա-ֆուգասային եւ տերմոբարիկ մարտական մասով օժտված ռեակտիվ արկեր։ Հայաստանը «Սմերչ» համակարգերը ձեռք է բերել Ռուսաստանից: Դրանք ցուցադրվել են ՀՀ անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսի ընթացքում:
      

     Comment


     • Nagorno-Karabakh Air Defense      Comment


      • Nagorno-Karabakh Air Defense


       Comment


       • Originally posted by Vrej1915 View Post
        ՀՀ զինուժը զորավարժություններ է անցկացրել «Սմերչ» համակարգերի մարտական կրակով

        2017-09-26 18:02:57        ՀՀ զինուժն անցկացրել է զորավարժություններ «Սմերչ» համակարգերի մարտական կրակով: Այդ զորավարժություններին նվիրված «Զինուժ»-ի հատուկ թողարկումը կցուցադրվի սեպտեմբերի 30-ին:

        «Սմերչ»-ը համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ է, որը նախատեսված է հակառակորդի կենդանի ուժի, տեխնիկայի, կայանած ինքնաթիռների եւ ուղղաթիռների, հրամանատարական կետերի, կապի հանգույցների եւ նմանատիպ այլ թիրախների խոցման համար։

        Համակարգը կարող է արձակել կասետային, բեկորա-ֆուգասային եւ տերմոբարիկ մարտական մասով օժտված ռեակտիվ արկեր։ Հայաստանը «Սմերչ» համակարգերը ձեռք է բերել Ռուսաստանից: Դրանք ցուցադրվել են ՀՀ անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսի ընթացքում:
        It's the same 2 launchers from the 2016 parade. It seems that we haven't received other launchers because these 2 are the only ones that make an appearance.
        I hope the MoD didn't get 2 launchers to show to the public that we have Smerch.

        Comment
        • .
         Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
         Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
         Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

         Comment


         • Originally posted by Sukhoi22 View Post

          It's the same 2 launchers from the 2016 parade. It seems that we haven't received other launchers because these 2 are the only ones that make an appearance.
          I hope the MoD didn't get 2 launchers to show to the public that we have Smerch.
          I would not be surprised seeing how Serjig operates.

          It was stated these were bought not with the 200 dollar loan.
          We got a loan for 200 dollars because we did not have the funds.
          Therefore where did the money for these came from.
          More intriguing question has to be, how many missiles we got by this undeclared source of funds.

          .
          Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
          Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
          Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

          Comment


          • Originally posted by londontsi View Post

           I would not be surprised seeing how Serjig operates.

           It was stated these were bought not with the 200 dollar loan.
           We got a loan for 200 dollars because we did not have the funds.
           Therefore where did the money for these came from.
           More intriguing question has to be, how many missiles we got by this undeclared source of funds.

           .
           Not only Serjik. Serjik is a mirror image of the society in Armenia.
           I live here and it's normal to plunder, scam, lie, and cheat.
           Sad.

           Comment

           Working...
           X