Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts • .

  Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
  Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
  Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

  Comment


  • Armenian military industry


   Comment


   • Looks like we opened fire and destroyed an Azeri position in Nakchivan (!) as they were attempting to extend further into no man's land.

    Երեկ երեկոյան և այսօր առավոտյան Ադրբեջանական ԶՈւ-երը Նախիջևանյան ուղղությամբ որոշ տեղամասերում փորձել են դիրքային ամրապնդման ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, ինչին ի պատասխան ՀՀ ԶՈւ-երը պատասխան կրակ են բացել և թույլ չեն տվել հակառակորդին կատարել իր խնդիրը: Հայկական կրակից ամբողջությամբ ավերվել ու այլրվել է հակառակորդի դիրքերից մեկը: Փոխհրաձգության ընթացքում թեթև (աննշան) վիրավորում է ստացել ՀՀ ԶՈՒ-երի
    պայմանագրային զինծառայող, 1974 թ. Վահագն Սամվելի Բաղդասարյանը:


    Դիտե՛ք նաև․ «Լույս, ստվեր, խավար | Light, Shadow, Darkness» https://www.youtube.com/watch?v=mAhXHN6j-Z8 --~--Վերջին օրերին Նախիջևանում տիրող իրավիճակը լրատվա...

    Comment


    • Armenian military industry     Comment


     • Armenian Air Force

       

      Comment


      • ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia

        

       Comment


       • Originally posted by bayhye View Post
        Looks like we opened fire and destroyed an Azeri position in Nakchivan (!) as they were attempting to extend further into no man's land.

        Երեկ երեկոյան և այսօր առավոտյան Ադրբեջանական ԶՈւ-երը Նախիջևանյան ուղղությամբ որոշ տեղամասերում փորձել են դիրքային ամրապնդման ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, ինչին ի պատասխան ՀՀ ԶՈւ-երը պատասխան կրակ են բացել և թույլ չեն տվել հակառակորդին կատարել իր խնդիրը: Հայկական կրակից ամբողջությամբ ավերվել ու այլրվել է հակառակորդի դիրքերից մեկը: Փոխհրաձգության ընթացքում թեթև (աննշան) վիրավորում է ստացել ՀՀ ԶՈՒ-երի
        պայմանագրային զինծառայող, 1974 թ. Վահագն Սամվելի Բաղդասարյանը:


        Դիտե՛ք նաև․ «Լույս, ստվեր, խավար | Light, Shadow, Darkness» https://www.youtube.com/watch?v=mAhXHN6j-Z8 --~--Վերջին օրերին Նախիջևանում տիրող իրավիճակը լրատվա...
        Good, they should not be able to terrorize armenians and then freely move around in the open without getting hit.

        Comment


        • Originally posted by Azad View Post

         " Armenia Allows Azerbaijani Civilians’ Access to Cemetery in Border Village"

         YEREVAN (Tert.am) -- The command of the Armed Forces of Armenia has met halfway a recent request by the Azerbaijani authorities, allowing the entry of         The real reason for them to visit the cemetery is not for their propaganda. The true objective is to check if there are any mines in the area so they can advance further soon.

         ^^^ Remember what I said about these cheap apes and their tricks? It is not their fault! It is the fault of our people for letting them play their games.

         Comment


         • Armenian Air Force Mi-2

           

          Comment


          • Originally posted by Etchmiadzin View Post

           Good, they should not be able to terrorize armenians and then freely move around in the open without getting hit.
           ARMENPRESS. Artsrun Hovhannisyan – Armenia’s defense ministry spokesperson, released a video on Facebook which shows how the Azerbaijani military position is burning as a result of the fire opened by the Armenian side in Nakhichevan. Earlier on July 1 Artsrun Hovhannisyan said on Facebook that the Azerbaijani armed forces tried to carry out engineering and

           General Antranik (1865-1927): “I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.”

           Comment

           Working...
           X