Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Regional geopolitics

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Regional geopolitics

  Հայաստանի վրա Ռուսաստանի վերահսկողությունը ձեռնտու է Թուրքիային

  ԻԳՈՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Քաղաքագետ
  27 Սեպտեմբերի 2014,


  Թուրք փորձագետները թուրքական տարածաշրջանային քաղաքականության մասին

  Քաղաքականության եւ քաղաքագիտության թուրքական դպրոցն ավանդաբար բաժանված է երկու մասի՝ Ստամբուլի ու Անկարայի: Ստամբուլի դպրոցն ավելի լիբերալ է եւ քիչ է կապված կառավարական շրջանակների հետ, վայելում է Արեւմտյան հիմնադրամների հովանավորությունը: Անկարայի դպրոցը վայելում է կառավարության եւ պրո-կառավարական հասարակական հիմնադրամների ու զինված ուժերի աջակցությունը:

  Միեւնույն ժամանակ, արտաքին քաղաքականության շատ հարցերում, այդ թվում 1915 թ. ցեղասպանության հարցում երկու դպրոցների քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները նույն տեսակետներն ունեն, ինչը կապված է ազգայնական տրամադրությունների կամ թուրքական հասարակության մեջ մեկուսացվելու վտանգների հետ:

  Նշվում է, որ քաղաքագիտական հանրությունն ավելի ու ավելի մեծ ազդեցություն է գործում երկրի արտաքին քաղաքականության վրա, եւ շատ քաղաքագետներ ու վերլուծաբաններ համարվում են իստեբլիշմենտի բաղկացուցիչ մասը եւ կապված են իշխող կուսակցության հետ:

  Թուրքիան բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել քարոզչական գործունեություն իրականացնելու համար, նախեւառաջ ԱՄՆ-ում ու Եվրոպայում: Ընդ որում, թուրքական ծագմամբ փորձագետները հայտնվում են ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Արեւմուտքի այլ երկրների առաջատար քաղաքագետների հետ նույն շարքերում:

  Որոշակի ժամանակահատվածում՝ 1990-ական եւ 2000-ական թվականներին թուրք քաղաքագետները մեծ հետաքրքրություն էին ներկայացնում Արեւմուտքում, քանի որ առաջարկում էին ոչ միայն իրենց ինտելեկտուալ, այլեւ հովանավորչական ծառայությունները հետազոտական ծրագրերին մասնակցելու համար:

  Ներկայում շատ բան է փոխվել, եւ պետական լուրջ կառույցներում թուրք քաղաքագետների գործունեությանը սկսել են ավելի զգույշ ու քննադատական վերաբերվել: Թուրք քաղաքագետները, չնայած մոտեցումների բազմազանությանը եւ հասարակության մեջ ունեցած դիրքերին, այդպես էլ չեն կարողացել առաջարկել ավելի ստեղծագործական ու այլընտրանքային ծրագրեր նեոօսմանիզմի հայեցակարգից դուրս: Քաղաքագիտական հանրությունը գերադասում է հետեւել իշխող կուսակցության առաջնորդների գաղափարներին, եւ տարբերություններն ընդամենը նրբերանգների մեջ են:

  Հետաքրքրություն են ներկայացնում թուրք քաղաքագետների գնահատականները Հայաստանի ու նրա արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ: Համարվում է, որ Հայաստանը քաղաքականության մանկական փուլում է, եւ մեծ տերությունները, ինչպես 100 տարի առաջ, ակտիվորեն օգտագործում են հայկական հարցը Թուրքիան վերահսկողության տակ պահելու համար: Հայաստանում ներկայում իշխում է հետխորհրդային դիլետանտ էլիտան, որն այդպես էլ չի կարողացել առաջարկել որեւէ քաղաքական բան եւ միայն անհաջող արձագանքում է որոշ իրադարձությունների:

  Միեւնույն ժամանակ համարվում է, որ Հայաստանն ունի բացասական մեծ պոտենցիալ, եւ այդ պոտենցիալն անկասկած օգտագործվելու է ի վնաս Թուրքիայի: Այդ պատճառով պետք է ավելի ուշադիր հետեւել, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի հանդեպ:

  Եթե նորագույն պատմության ընթացքում Թուրքիան փորձում էր Հայաստանը պոկել Ռուսաստանից, ներկայում Անկարայում գտնում են, որ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի վերահսկողությունը բարենպաստ է Թուրքիայի շահերի համար: Թուրք քաղաքագետները խոստովանում են, որ ԱՄՆ-ն փորձում է ակտիվացնել Հայաստանը թուրքական ուղղությամբ, եւ դա համարվում է Թուրքիայի արտաքին սպառնալիքներից մեկը: Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերն ուղղված են Թուրքիայի հանդեպ վերահսկողության ուժեղացմանը:

  Կա տեսակետ, որ եթե ԱՄՆ-ն եւ Արեւմուտքը ձգտում են ակտիվացնել Հայաստանի դերը տարածաշրջանում, պետք է նպաստեն իշխող էլիտայի փոփոխությանը եւ բիզնես-էլիտայի դուրս մղելուն, քանի որ նրանք լիովին կախված են Ռուսաստանից, եւ նրանց հետ հնարավոր չէ որեւէ հեռանկար կապել:

  Պետք է ասել, որ Թուրքիայի քաղաքագիտական հանրությունն անտեսում է այն, ինչը դավանում են Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակներում: Թուրքիայում զգուշանում են թուրքական հանրությանը ադրբեջանական քաղաքական շրջանակներին ինտեգրելուց, ադրբեջանցիներին համարելով մարգինալ էթնոս, որը հեռու է անատոլիական հանրության խնդիրներից եւ ընդունակ չէ սեփական շահերի մի մասը զոհել հանուն Թուրքիայի ՝ որպես ավագ գործընկերոջ, շահերի:

  Միեւնույն ժամանակ, թուրքական քաղաքագիտական հանրությունը գտնվում է կասկածների ու անվստահության վիճակում, չհասկանալով որոշ հեռանկարներ, որոնք առաջարկում է կառավարությունը: Ընդհանրապես, այդ անվստահությունը տարածված է հասարակության մեջ, եւ քաղաքագետները ձգտում են նոր նախաձեռնություններ առաջարկել ու փորձել ազդել կառավարության վրա:

  Ներկայում արդեն հասկանալի են հիմնական գաղափարները՝ հրաժարվել տարածաշրջանների վրա որեւէ ուժային ներգործությունից եւ զբաղվել միայն գեոտնտեսական խնդիրներով, հեռավորություն չպահել ՆԱՏՕ-ից ու Եվրամիությունից, շարունակել ռազմավարական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ:

  Շատ քաղաքագետներ կարծում են, որ Թուրքիան չպետք է որպես առաջնահերթ գործընկեր գերադասի Չինաստանը կամ իսլամական երկրները, այլ փորձի նոր հարաբերություններ կառուցել ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի հետ: Հակառակ պարագայում Թուրքիային սպասվում են մեծ տհաճություններ եւ անխուսափելի նոր տապալումներ քաղաքականության ու տնտեսության մեջ: Այն, որ թուրքական արտաքին քաղաքականությունը տապալվել է, համաձայն է թուրք քաղաքագետների մեծ մասը:

  - See more at: http://www.lragir.am/index/arm/0/com....hczcbol1.dpuf

  Comment


  • Re: Regional geopolitics

   Հարավային Կովկասում առանցք է փոխվում

   ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան
   29 Սեպտեմբերի 2014,

   Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ Բաքուն եւ Անկարան էներգետիկ միջանցք են ստեղծել: Նա հիշատակել է մի շարք նախագծեր, այդ թվում օրերս մեկնարկած Տրանսանատոլիական գազամուղի շինարարությունը, որի մեկնարկը տրվեց Բաքվում: Այդ նախագիծը բավական թանկ նախագիծ է՝ 45 միլիարդ դոլար, որի մեծ մասը պետք է ներդնեն Բաքուն եւ Անկարան:

   Հասկանալի է Եվրոպայի համար էներգետիկ աղբյուր հանդիսանալու Բաքվի եւ Թուրքիայի շահագրգռությունը: Դա կարծես թե վերջին հնարավորություն է ներկայանալ որպես կարեւոր գործոն հյուսիս-ատլանտյան միջավայրի համար: Թուրքիան ու Ադրբեջանն այդ միջավայրում հայտնվում են մեկուսացողի դերում, ինչը վկայեց ՆԱՏՕ Ուելսի Վեհաժողովը: Միեւնույն ժամանակ, Անկարան ու Բաքուն այդ նախագծով ամրացնում են իրենց դիրքը Ռուսաստանի հանդեպ, որն էլ համաշխարհային մեկուսացումից փորձում է մխիթարվել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ մերձեցմամբ:

   Եռյակը կարող է յուրօրինակ մեկուսացողների ակումբ ստեղծել, բայց միեւնույն ժամանակ Բաքուն ու Անկարան բնականաբոր կփորձեն հնարավորինս ուժեղ դիրքերից հանդես գալ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ կառուցելիս, Պուտինին չթղնելով առաջնայնություն:

   Միեւնույն ժամանակ, Բաքվի եւ Անկարայի համար ստեղծվում է տարածաշրջանային հետաքրքիր իրավիճակ, նկատի ունենալով Եվրոպա գազ արտահանելու Իրանի հավակնության ակտիվացումը: Իրանը հայտարարում է, որ պատրաստ է Եվրոպայի համար դառնալ գազի վստահելի մատակարար: Եվրոպայի համար անխուսափելի է Ռուսաստանից եւ հարավարեւելյան այլ աղբյուրներից կախվածության աստիճանական չեզոքացման եզրահանգումը, հատկապես Թուրքիայի դերի համատեքստում:
   Թուրքիան հնարավոր է շրջանցել Հայաստանի ու Վրաստանի միջոցով, ասենք իրանական գազն արտահանելով այդ ճանապարհով:

   Այսինքն, մեծ է հավանականությունը, որ Կովկասում էներգետիկ տարանցումների հարցում կարող են տեղի ունենալ վճռորոշ վերանայումներ, որոնք բխում են նաեւ հարավկովկասյան անվտանգության համակարգի համար անհրաժեշտ վերանայումների տրամաբանությունից:

   Ներկայիս էներգետիկ հաղորդակցային ենթակառուցվածքները ձեւավորել են մի տրամաբանություն, որն արմատապես հակասում է նոր անվտանգության հրամայականներին, որոնք մշակվում են հյուսիս-ատլանտյան հարթությունում եւ որոնց ուղղությամբ պրակտիկ աշխատանքի որոշակի մեկնարկ էր ՆԱՏՕ Ուելսի Վեհաժողովը:

   Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ներկայիս տրամաբանությամբ Վրաստանը հայտնվել է թուրք-ադրբեջանական պատանդի կարգավիճակում: Մինչդեռ տարածաշրջանային անվտանգության նոր համակարգում ակնհայտորեն պահանջված է դառնում հայ-վրացական առանցքը:

   Այդ առանցքը զարգացնելու համար հարկավոր է նվազեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների դերակատարումը, որովհետեւ հայ-վրացական առանցքը մոտ ապագայում անիրատեսական է ամրացնել էներգետիկ նոր եւ ավելի կարեւոր ենթակառուցվածքներով: Իսկ տարածաշրջանային անվտանգության նոր համակարգի ձեւավորման հարցում ժամանակը պահանջում է օպերատիվ եւ արդյունավետ գործողություններ:

   - See more at: http://www.lragir.am/index/arm/0/pol....4blOrZwy.dpuf

   Comment


   • Re: Regional geopolitics

    Իրանը վերջանականապես համոզվել է՝ անօդաչուն Իսրայելից չէր արձակվել
    Սեպտեմբեր 29, 2014
    by Անի Մարգարյան
    razminfo


    Օգոստոսի 24-ին իրանական պաշտոնական աղբյուրները տեղեկություններ էին տարածել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պաշտպանների կորպուսի հետախուզական ստորաբաժանումներն օրերս խոցել են իսրայելական անօդաչու թռչող սարք, որը թռիչքներ կատարելիս է եղել Իրանի Նատանզ միջուկային օբյեկտի շրջակայքում: Օրերս արդեն Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար, գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն հայտարարել է՝ անօդաչուն արձակվել է տարածաշրջանի երկրներից մեկի տարածքից, դրանում իրենք արդեն համոզվել են, անհնար է, որ այն Իսրայելի տարածքից արձակված լիներ։ Գեներալը հավելել է, որ իրենք արդեն փոխանցել են իրենց ունեցած տեղեկությունները կառավարությանը և ԶՈւ գլխավոր շտաբին, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլերը։ Այս մասին հաղորդում է իրանական Ֆարս լրատվական գործակալությունը։    Նկատենք, որ ավելի վաղ Իրանի ԶՈւ ԳՇ պետի տեղակալ Սեյյեդ Մասուդ Ջազայերին հայտարարել էր՝ ԱԹՍ-ն Իրանի տարածք է ներթափանցել հյուսիսային հատվածից՝ ԽՄՀՄ նախկին հանրապետություններից մեկից։

    Հիշեցնենք, որ իրանական տվյալների համաձայն՝ անօդաչուն հետախուզական է, Hermes տիպին է պատկանում, արտադրվել է Իսրայելում։ Բրիտանական The Daily Mail-ի համաձայն՝ Իսրայելը հրաժարվել է մեկնաբանել միջադեպը, իսկ խոցված անօդաչուի՝ համացանցում տարածած լուսանկարներից երևում է՝ դրա վրա տարբերակիչ նշաններ չկան։

    Ինչպես նկատել է The Aviationist պարբերականը, Հաջիզադեն շեշտել է՝ անօդաչուի թռիչքի հեռավորությունը 1600 կմ է, մինչդեռ Hermes 450-ինը 800 կմ-ից պակաս է։ Բացի այդ էլ, լուսանկարում ներկայացված անօդաչուն չափերով ու ձևով նման չէ ոչ Hermes 180-ին, ոչ Hermes 450-ին։ Փոխարենը կայքը մեջբերում է դեռևս 2011-ին հայկական կողմի ոչնչացրած ադրբեջանական ԱԹՍ-ն։ The Aviationist-ի հավաստիացմամբ՝ Իրանի խոցած անօդաչուն արտաքին տեսքով բավականին նման է վերոհիշյալ ադրբեջանական հիբրիդին, ուստի չի բացառվում, որ Ադրբեջանի տարածքից, մասնավորապես Նախիջևանից է արձակվել։

    Ադրբեջանական կողմն ավելի վաղ արձագանքել էր այս հրապարակումներին՝ որակելով դրանք՝ որպես իսրայելական կողմի սադրանք՝ ուղղված Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները վատթարացելուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ կտրականապես հերքել էր այս տեղեկությունը։ Լուրը շտապել էր հերքել նաև Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմը։

    Հավելենք, որ դեռևս 2012-ի դեկտեմբերին Իրանը մեղադրանքներ էր հղել ադրբեջանական կողմին, որ վերջինս թույլ է տալիս իր տարածքը կիրառել իսրայելական արտադրության ԱԹՍ-ների միջոցով Իրանի սահմանը հետախուզելու նպատակով:

    Ադրբեջանն էլ իր հերթին ձերբակալել էր Իրանի 6 քաղաքացիների, որոնք, ադրբեջանական կողմի վկայությամբ, հետախուզական գործունեություն էին ծավալում Ադրբեջանի տարածքում՝ փորձելով գտնել այն ավիակայանները, որտեղից էլ արձակվում էինԱդրբեջանին պատկանող իսրայելական արտադրության անօդաչուները:

    Comment


    • Re: Regional geopolitics

     ISLAMIC STATE WAS BORN IN NATO CAMPS

     Andre Vltchek is a novelist, filmmaker and investigative journalist.

     He has covered wars and conflicts in dozens of countries.

     http://on.rt.com/f0qw39 Published time: September 29, 2014 20:11

     Entrance to Apaydin camp (Photo by Andre Vltchek)

     Arms, Army, Clashes, Conflict, Human rights, Iraq, Middle East,
     Military, NATO,Politics, Syria, Turkey, UK, USA, Violence,War

     The West and its client states in the Middle East are now bombing
     Islamic State (ISIS) positions in Syria, killing both militants and
     civilians, violating countless international laws and treaties.

     Oil installations inside Syria are in flames; the West "informed"
     Damascus that the bombing campaign could take three years, as if it
     would be the sole owner of the Middle East.

     The fact that it is done with no international endorsement is by now
     not surprising anybody.

     There is nothing standing on the way of this campaign; no air force
     is defending Syrian territory, no surface-to-air-missiles are fired.

     Yet, the US and the UK make no secret that this is not just a campaign
     to debilitate ISIS positions. The US is openly declaring alliance
     with the "moderate opposition forces" inside Syria, which essentially
     means those forces that are fighting to overthrow the government of
     President Assad.

     Damascus' plea for a broader coalition to fight ISIS is being ignored.

     No wonder - for years Islamic State (or ISIS) was actually an
     integrated part of the "opposition movement" supported, trained and
     financed by the West and its regional allies.

     Hezbollah is already fighting IS

     The excuse or justification, for the latest attacks against Syria,
     is simple. British Prime Minister David Cameron told lawmakers:
     "This is not a threat on the far side of the world. Left unchecked,
     we will face a terrorist caliphate on the shores of the Mediterranean."

     By this, he was perhaps referring to that short Syrian Mediterranean
     coastline dotted with the cities like Latakia and Tartus, but also,
     most likely, to the entire Lebanon, which, according to a regional
     analyst, Michael Jansen, "...is already the third battlefront in the
     war against the Islamic State (IS) and, like embattled Syria and Iraq,
     it has neither the political unity needed, nor the material means to
     fight its battle."

     It is enough to read Daily Security Information Reports by UNSIOC
     in Lebanon to see how serious the situation really is. There are
     incursions from Syrian soil by the militants, kidnappings and constant
     arrests.

     But most of the people in the region would definitely disagree with
     both Mr. Obama and Mr. Cameron about on whose shoulders rests the
     responsibility for this disastrous state of things.

     Apaydin Camp (Photo by Andre Vltchek)

     Outspoken leader of Hezbollah, Sayyed Hasan Nasrallah, spelled out
     his take on the situation, in Lebanon, on September 23, 2014:

     "We are against American military intervention and an international
     coalition in Syria, whether that [action] is against the Syrian regime
     or Daesh (ISIS)... Under the false pretext of fighting terrorism the
     U.S. seeks to take control of the region..."

     Hezbollah is actually already fighting ISIS, but, despite its great
     popularity in Lebanon and in the region, and its inclusiveness and
     great social projects (or maybe because of them), the organization
     is on the list of terrorist groups, at least in the US and in several
     European countries.

     It appears that the West is making sure that Lebanon remains
     defenseless, even as it appears likely that ISIS could soon intensify
     its attacks or to make a decisive dash across the border, from Syrian
     territory. Weapons from France had not been delivered yet, partially
     because France "worries" that they could be used against Israel. The
     US is blocking any purchase of Russian weapons by Lebanon (Defense
     Minister of Lebanon, Ms. Nouhad Mashnouk visited Moscow trying to
     secure delivery of Russian-made arms), because of "the tension between
     the West and Russia over Ukraine."

     Region ruined, West controls the game

     The situation is extremely complex but what is clear is that the West
     is pressing all the control buttons in the "game."

     It helped to create and to strengthen "Syrian opposition," including
     its most radical elements like Islamic State. The goal was to depose
     President Assad. Now when the ISIS went "out of control," and began
     gaining territory in both Iraq and Syria, their brutality and military
     success are used as justification for direct intervention in Syria.

     It is becoming clear that no matter what, President Assad would never
     be allowed to win; even if (and perhaps especially if) he is supported
     by the majority of the Syrian people.

     As a result of actions taken by the West, both Iraq and Syria are
     now fully destabilized, or more precisely, they are in ruins.

     Hidden camera Jordan - Syrian border (Photo by Andre Vltchek)

     Lebanon does not even have fully functioning government or sound
     military, and may be swept away by the destructive tide.

     The region is now literally flooded with millions of refugees.

     And the West is once again pounding the area with Tomahawk missiles
     and bombs. Several pro-Western Arab regimes that are co-responsible
     for the situation in Syria and Iraq - Bahrain, Jordan, Qatar, Saudi
     Arabia and the United Arab Emirates - have joined the "campaign," by
     offering their jets. This way, there is some illusion of legitimacy -
     their handlers in Washington can trumpet to the world that "they are
     not in it alone."

     While the "threat of terrorism" and "danger to the region and its
     people" are quoted as the main justifications for the military
     action, there is really very little logic in those arguments, and
     many citizens of the Middle East now simply believe that the West is
     aiming at the overthrowing of the government of Syrian President Assad,
     at creating an independent, oil-rich, and pro-Western Kurdish state,
     and possibly even at igniting conflict with neighboring Iran.

     It is also understood that things could get resolved without the
     Western bombing campaign; through the channels that the US and EU
     would never use: governments in Damascus and Teheran would have
     to stop being pushed into the corner. In fact, Syria and Lebanon
     would have to be allowed to rearm and to be allowed to fight their
     own enemies. And Iran would have to be encouraged to join the fight
     against the Islamic State (ISIS).

     On 21 September 2014, AP reported:"Syria's parliament speaker said
     Sunday that the US should work with Damascus to battle the Islamic
     State extremist group rather than allying with nations which he
     accused of supporting terrorism. Speaker Jihad Laham was apparently
     referring to Saudi Arabia and other countries backing rebels trying
     to overthrow Syrian President Bashar Assad."

     But the West is not aiming at resolving the crises. It is pushing
     and fighting for full domination of the region.

     It is playing chess with both white and black pieces. In between are
     tens of millions of people, and entire nations. Every move terminates
     countless lives.

     Barricaded government building in Beirut (Photo by Andre Vltchek)

     Create them, use them, fight them

     ISIS did not fall from the sky. They were armed, financed and trained
     in the refugee camps built for"Syrian refugees," in Turkey and Jordan.

     Both countries are staunch allies of the West; Turkey is on top of
     it a member of NATO.

     Several regional reporters, including Turkish investigative journalist
     Huseyin Guler and Ulusal's TV documentary filmmaker Serkan Koc,
     identified the camps as training facilities, particularly Apaydin in
     the vicinity of Hatay, near the Turkish border.

     The fact that Jordan is offering its territory for purposes of
     "training the opposition" is no secret. Earlier this year I worked in
     two refugee camps near the Jordan-Syrian border: an old and overcrowded
     Zaatari Camp and one new one, which is still only partially operational
     - Azraq.

     >From testimonies given to me by both refugees and local inhabitants,
     Zaatari Camp has been used as a training facility for "Syrian
     opposition fighters," for years. In the area, there was a clear
     presence of both Saudi and Qatari cadres.

     The AP reported: "Jordan is... officially denying that any training
     of anti-Assad fighters takes place on its soil, though both Jordanian
     and American officials have acknowledged it does."

     The National, a daily newspaper published in the United Arab Emirates,
     reported on December 28 2013:

     "A command centre in Amman or "operations room" as Syrian rebels
     describe it, gives military advice to the Free Syrian Army and
     channels weapons to them for their fight against Bashar Al Assad's
     regime... Rebels say there is also a complex, shadowy system of
     weapons movement, with diverse, sometimes parallel, supply routes. The
     command centre works with the FSA and the Supreme Military Council -
     the FSA high command headed by General Selim Idriss and allied with
     the Syrian National Coalition, the opposition political alliance
     backed by Arab states and the West."

     I investigated the situation on the Turkish-Syrian border, in the
     vicinity of the city of Hatay, on several occasions, for both the
     documentary film I was producing for Venezuelan TV channel TeleSur,
     and for several of my written reports.

     The tolerant and multi-cultural city of Hatay has been living in fear
     for years, terrorized by those machinegun-waving bearded jihadi cadres
     who were transplanted there from Saudi Arabia and from the rest of the
     Gulf, in order to train and radicalize Syrian "opposition fighters."

     Apayadin Camp is where many of the ISIS fighters have their roots.

     Entrance to Incirlik base near Adana (Photo by Andre Vltchek)

     Serkan Koc, who has produced several groundbreaking works on the
     subject of the "Syrian opposition,"explained to me in Istanbul:

     "Of course you do realize that those people are not really 'Syrian
     opposition.' They are modern-day legionnaires collected from various
     Arab countries, including Qatar and Saudi Arabia, paid by Western
     imperialist powers. Some are members of Al-Qaeda and other terrorist
     organizations. Most are militant Sunni Muslims. One could describe
     them as rogue elements hired to fight the Assad government."

     Some of those legionnaires, including those who belong to Islamic State
     (ISIS) had mutated and began wearing several hats (President Assad was
     warning for months that they would). They are still after President
     Assad whom they mainly hate for being secular, and for belonging to
     the Alawite sect, which is considered to be heretical in some Sunni
     Muslim circles, especially in the most radical ones. But now they
     are also after non-Muslims and non-Arabs, even after the interests
     of those who actually helped them to come to life - the West.

     All this is not unlike how al-Qaida was born. It mutated from
     Western-trained and financed Mujahedeen that were first involved in
     the fighting against the Democratic Republic of Afghanistan (DRA)
     and later the Soviet Union.

     The West is historically using, even grooming, the most horrendous
     allies, be it Mujahedeen in Afghanistan, the military and religious
     cadres in 1965 Indonesia, fascist military in Chile, Paraguay and
     Argentina, or present-day Ukrainian fascists crews.

     "Syrian opposition" is just one of the latest editions. It is clear
     who is benefiting: the military and political establishment of the
     West, which supplies the weapons, destabilizes countries, even entire
     regions, and tries to establish full control over the world.

     Then, if and when the situation changes and a former client's movements
     go gaga, there is always another use for them: they can serve as a
     justification for direct invasions and further militarization of the
     regions and the entire planet.

     First you create them, then you use them, and in the end you fight
     them.

     "The only victims" are millions of people who are dying and becoming
     internally displaced in the regions destroyed by these brutal
     imperialist games.

     The statements, views and opinions expressed in this column are solely
     those of the author and do not necessarily represent those of RT.
     Hayastan or Bust.

     Comment


     • Re: Regional geopolitics

      As I am watching the desperate plea of Kurds in Kobani for help, being in danger of being massacred by ISIS... I cannot but feel a satisfaction with thought that in a turn of events, past is being repeated and now Kurds are in the same spot that they put Armenians 100 years ago with the help of their turkish kardashes.
      Just small groups of fighters left protecting population of helpless women and children who have no where to go and will be massacred when the last fighters defending them die.
      I know that Kurds have apologised. But words are cheap and the deeds irreversible for victims. Let them feel on their own skin fully. Let them remember the rivers of their own blod in their future.

      Comment


      • Re: Regional geopolitics

       Originally posted by Hakob View Post
       As I am watching the desperate plea of Kurds in Kobani for help, being in danger of being massacred by ISIS... I cannot but feel a satisfaction with thought that in a turn of events, past is being repeated and now Kurds are in the same spot that they put Armenians 100 years ago with the help of their turkish kardashes.
       Just small groups of fighters left protecting population of helpless women and children who have no where to go and will be massacred when the last fighters defending them die.
       I know that Kurds have apologised. But words are cheap and the deeds irreversible for victims. Let them feel on their own skin fully. Let them remember the rivers of their own blod in their future.
       the Turks arms and fund another massacre and the world doesn't dare to say anything
       and the pathetic spineless American VP has to apologize to Turkey and UAE for hinting at this truth

       Comment


       • Re: Regional geopolitics

        Originally posted by Hakob View Post
        As I am watching the desperate plea of Kurds in Kobani for help, being in danger of being massacred by ISIS... I cannot but feel a satisfaction with thought that in a turn of events, past is being repeated and now Kurds are in the same spot that they put Armenians 100 years ago with the help of their turkish kardashes.
        Just small groups of fighters left protecting population of helpless women and children who have no where to go and will be massacred when the last fighters defending them die.
        I know that Kurds have apologised. But words are cheap and the deeds irreversible for victims. Let them feel on their own skin fully. Let them remember the rivers of their own blod in their future.
        ------- words are cheap and deeds irreversible (for) THE VICTIMS.
        The "apology" by the ?kurds? Was issued by which kurds?
        If one reads the "apology" one will find (most) of the words written are words of concern for the kurd.
        Virtually every sentence that contains an recognition of the kurdish participation (voluntary) in the GENOCIDE of the Armenian people's, also contains comments about the suffering and crimes committed against the kurd.
        The ?apology? By the ?kurds? is mostly a statement about the kurd and uses the Armenian concern as a vehicle to further state the kurd positition as perceived by the kurd.
        When the kurd was asked if they were going to compensate the Armenians, they replied ---
        --- the apology is enough ---

        Look at the emptied Armenian villages and look who lives there NOW.
        Look at the centuries old and millennia old Armenian lands and look who claims them NOW.
        Now that there are no Armenians left.
        Look at the repeated attacks on Nakijivan by the tatars & kurds and look who lives there now.
        As Hakob said --- words are cheap and the deeds are irreversible to the victims ---

        Comment


        • Re: Regional geopolitics

         Turks failed to destroy us......one day they will pay dearly as a nation.
         They know that and it scares the sh1t out of them......we Armenians are timeless.

         Kurds? lol, they empty their AK mags to claim they are out of ammo and cant fight Islamist, we need America to wipe our butts.

         But they got no worries.....Obama will never let their own trained/armed ISIS take northern Iraq deemed fake "Kurdistan" saved for future land grabs and slaughter/canon ammo of the Kurds (even Turkey has an Embassy there), just like their boy Saddam did and US did nothing next time it will be worst. more lol

         Ocalan control PKK....Deep state control Ocalan.
         Peshmarga? as goog as tits on a boar.
         Kurds are screwed but can be used to our advantage in war.
         B0zkurt Hunter

         Comment


         • Re: Regional geopolitics

          An Armenian contemporary in 19th century once wrote "kurds allways hide in mountains and when they come down, they do as a flock to robe and kill innocent travelers or sheperds and steal their sheap. They ambush women and steal them. And when angry people go to them in surch of guilty or restitution, men run and hide and their women and kids flock around intruders ready to jump and tear them to pieces in opportunity".
          It hasn't changed a bit. Their women are doing the real fighting now.
          Those women for centuries, not finding industrious male in their national genes, have trained and supported their male offspring for plunder and revengefull hatred that they themselfs came to bear for their neighbours.
          Last edited by Hakob; 10-07-2014, 08:23 PM.

          Comment


          • Re: Regional geopolitics

           Turkey's Refusal To Help Besieged Kurds Fight ISIS Is Backfiring

           Comment

           Working...
           X