Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Politics in Hayastan

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Originally posted by Hakob View Post
  Forum looks like a gost room. Everybody is holding their breath for tomorrow’s public gathering. LOL
  The new administration has nothing more to offer other than attack and humiliate people. It is getting old and very annoying by now.
  Posting pictures of Manvel on Pashinyan’s related news outlet is beyond low. Even turks do not do it!
  Also seeing herya Levon every other day on news outlets is beyond humiliation. This is not what the people envisioned for the new Armenia.
  They are dividing the country, the people and facilitating to embolden the old government. If they continue this way, we might soon have a violent revolution after all.
  Should at all cost focus on the economy and forget this “We are going to humiliate and punish” cause we do not know what else to do. Click image for larger version

Name:	Low.jpg
Views:	2
Size:	42.4 KB
ID:	576488

  Comment


  •  

   Comment


   • Հայաստանի ոչխարաբուծական փրկությունը

    ԱՐԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Մեկնաբան

    25.08.2018    Ըստ օրացույցի 2018 թվականն է, բայց հայկական հարցերին առնչվելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ դեռ միջնադարում ենք։ Վարչապետն ասում է, որ մեր շրջապատում ոչխարի ու ոչխարի մսի անսպառ պահանջ կա՝ ոչխար պահեք ինչքան ուզում եք, մենք էլ որպես կառավարություն, ամեն ինչով կսատարենք էդ գործին։ Բայց մյուս կողմից էլ, վարչապետը երևի մոռացել է, որ վաչկատուն ցեղերը վաչկատուն էին հենց ոչխար պահելու պատճառով։

    Ոչխարը ուտում վերջացնում էր տվյալ տարածքի սարերի ու արոտավայրերի խոտը, ամայացնում դրանք ու խաշնարածն այլ ելք չուներ, քան վաչկատուն դառնալն ու հարևանների արոտավայրերը գրավելը, որ իր ոչխարին արածեցնի։ Ու տեղանքը ամայացնելու ոչխարի այդ տարօրինակ հատկության հիմքն էլ է հայտնի։ Բնությունը ոչխարին օժտել է ատամնաշարից դուրս ցցված հզոր կտրիչ առջևի ատամներով։ Եվ հենց այդ ատամների հաշվին ոչխարը ոչ միայն խոտի վերգետնյա կանաչը, այլև արմատն էլ է կրծում։ Եվ արդյունքում, ոչխար արածած սարում խոտն «այնքան էլ լավ» չի աճում։ Ու մի քանի տարի նույն արոտավայրում ոչխարի արածելուց հետո տեղանքն ամայանում է ու սկսում էրոզիայի ենթարկվել։

    Էնպես որ, մեր հարևանները, որոնք ոչխարի մսի մեծ սպառում ունեն, ոչխար քիչ են պահում ոչ թե որ տգետ, կամ անխելք են, այլ որովհետև շատ լավ գիտեն ոչխար պահելու գինն ու հետևանքները։ Բայց դե մեր դեպքում դա էլ գործոն չէ՝ դեռ անցյալ տարի մարդ էինք արտահանում։ Ու հիմա, եթե ոչխարի արտահանման անցնենք, դա էլ նվաճում է։

    Ոչխարներից անցնենք ջրին ու ջրօգտագործման հարցերով կառավարության նիստին։ Սևանից ջրի բացթողումների հարցն էր։ Այն հարցը, որ նույնիսկ մեր հայրերի ու պապերի սերնդի համար է ամենալուրջը եղել։ Բայց իրենք իրենցն են արել՝ Սևանն իջեցնելու հաշվին տնտեսություն են կարգի գցել։ Ես Սևանի մասին առաջին մանկական հիշողությունը դեռ 1950-ականների սկզբներից ունեմ, երբ կղզին դեռ կղզի էր, ավտոյի ճանապարհն էլ կողքի բլուրների վերևով էր գնում։ Հիշում եմ նաև, որ տարիներ անց բոբիկ ոտքերով, սաղր ջրով կղզի եմ անցել։ Հետո արդեն բազմիցս մեքենայով եմ կղզի գնացել, նույնիսկ հանգստյան տանը մնացել ու գիշերով, թոռով կողակ բռնել։ Բայց այսօր արդեն Սևանի էկոբալանսների, ջրի ծաղկման հարցն է օրակարգում, փոքր ՀԷԿ-երի ջրօգտագործման վայրի մեթոդների, Արփա-Սևան թունելի անմխիթար վիճակի ու Որոտան-Կեչուտ թունելի երբևէ օգտագործված չլինելու հարցերը։ Ու երբ այս ամենին գումարվում են Արարատյան դաշտում արդյունաբերական ձկնաբուծության հետևանքով արտեզյան ջրերի մակարդակի աննախադեպ իջեցման, Սև ջրի հոսքի կտրուկ անկման հարցերը ու կողքից էլ իմանում ես մեկ ընտանիքի՝ ամուսնու ու կնոջ, ջրային ոլորտում և որոշող, և սպառող լինելու փաստը, նորից կարիք է առաջանում ճշտելու ժամանակն ու դարը։

    Մտքումս ճշտում եմ դարն էլ, ժամանակն էլ ու սթափվում այն գիտակցությունից, որ դարն իր տեղում է, ուղղակի մենք ենք ժամանակից ետ ընկածը։ Որ նախորդ իշխանությունները ոչ միայն անխնա մարդ, ձուկ ու հանք են արտահանել, այլև երկիրն ու անտառներն են ավերել, Արարատյան դաշտի տակի նույնիսկ ջուրը չորացրել։

    Նոր կառավարություն է կազմավորվել, բայց հիմա էլ մասնագետը չկա, որ կառավարությանն իրական անելիքները հուշի ու օրինակ ասի՝ որ տղերք, կաթիլայինով մեծ տարածքները չեք ջրի։ Դրա համար ոչ էդ գործի մասնագետներին ու ոչ էլ դրա գլուխ բերման ռեսուրսները չունեք։ Որ ավելի լավ է կառավարության հաշվին գյուղինստիտուտ ավարտած հիդրոմելիորատորների վարձեք, որոնք հողի առանձնահատկություներից ու աճեցվող բուսատեսակի պահանջներից ելնելով, Արարատյան դաշտի բոլոր հողակտորների ջրման, վարի ու ցանքսի օպտիմալ սխեմա-քարտեզները կգծեն ու անվճար կտրամադրեն գյուղացիներին։ Ու միայն դրանով ջրի ծախսը մի քանի անգամ կկրճատվի ու Սևանի հարցն էլ շատ ավելի թեթև կլուծվի։ Բայց հիմա, այս երազներից դուրս, ես չգիտեմ, թե արդյոք կառավարությունում որևէ մեկի ականջին կհասնի, եթե այդ մասնագետն իրոք գա ու ասի, որ տղերք, կախված թեքությունից, հողի ջրաթափանցությունից ու մշակվող բույսից, հողակտորների վրա մարգի/ակոսի երկարությունը երբեմն երկու-երեք անգամ է պետք կրճատել ու այդ դեպքում ջրի ծախսն էլ այդքան անգամ է կրճատվելու։ Որ եթե լրացուցիչ առուների առավել մանրամասն ցանց կարգի գցվի, ապա ջրի պրոբլեմ երկրում առհասարակ չի լինի։ Որ ջրային ոստիկանություն է պետք հիմնել, որ տեղական լկտիների/զոռբաների դեմն առնվի։

    Սրանք այնքան պարզ հարցեր են, որ խոսելն էլ է անհարմար, բայց դե… Ոռոգման ջրի հետ սերտորեն կապված է նաև որևէ նորմա ու սկզբունք անտեսող ձկնաբուծության հարցը։ Թվում էր, թե ընդամենը ենթաօրենսդրական ակտով կառավարությունը կարող էր Արարատյան դաշտում արգելել ոչ փակ ջրօգտագործմամբ ձկնաբուծությունը։ Բայց դա չի արվում, հարցն էլ չի ուսումնասիրվում պատշաճ խորությամբ։ Մեկ այլ աղբյուրից տեղեկանում ենք, որ Արարատյան դաշտում մոտ 3500 հեկտար ընդհանուր մակերեսով 250 ձկնաբուծարաններ կան, որոնցից դեպի Արաքս է հոսում վայրկյանում 58 խորանարդ մետր ջուր։ Հայաստանի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը մոտ 18, 5 միլիարդ կուբոմետր է, որի հիմնական մասը գոլորշիանում է և միայն 7,1 միլիարդն է դառնում մակերեսային հոսք, որը մասնակի ներծծվելով, ստորգետնյա և վերգետնյա՝ գետային հոսքերով հոսում է դեպի Արաքս։

    Եվ այդ ամբողջը տարեկան, գումարային կտրվածքով կազմում է մոտ 220 խմ/վայրկյանում միջին հոսք։ Ըստ վերը նշված՝ ձկնաբուծարաններից արտահոսքի, ստացվում է, որ Հայաստանի մաքուր ջրի քառորդից էլ ավելը օգտագործում են ձկնաբուծարանները՝ ընդամենը 5000 տոննա ձուկ արտադրելու համար։ Եթե մոտավոր հաշվենք, որ ձկան կիլոն դրսերում էլ մոտ 5 դոլար է, ապա կստանանք, որ 25 միլիոն դոլարի արտադրանք տալու համար մենք ծախսում ենք երկրի ջրի 25 տոկոսը։ Հզոր, ապշեցուցիչ, ֆանտաստիկ, ազգակործան բիզնես է։ Եթե ասվածին ավելացնենք մոտ 250 փոքր ՀԷԿ-երի տերերի կամայական ջրառն ու շրջակա գյուղացիներին ջրից զրկելու պրակտիկան, ապա կարող ենք պնդել, որ անհաշվենկատ ձկնաբուծությունն ու փոքր ՀԷԿ-երի բեսպրեդելը լեռնարդյունաբերությունից ոչ պակաս երկիրն ապականող ու ամայացնող են, գումարած դրան, նաև մարդկանց երկրից արտաքսող։

    Նախորդ իշխանությունները «դաբռո» են տվել բանդիտներին իրենց ուզածն անելու, որի արդյունքում երկիրը բզկտվել ու այլանդակվել է ամենաանսպասելի ձևերով։ Իր տնտեսական քաղաքականության մասին ելույթում Փաշինյանը թեթևակի անդրադարձավ հարկային արտոնություններով ներդրումների ներգրավմամբ տնտեսական ուղղորդված քաղաքականության հարցին։ Բայց տնտեսական թռիչքաձև զարգացման այլ երկրների փորձ-օրինակները հուշում են, որ միայն հարկային գրավչությունը բավարար չէ արագ զարգացման համար։

    Կառավարությունը հարցերը պետք է կարգավորի շատ ավելի խորը, ինչպես օրինակ Սինգապուրում է արվել, Կորեայում, Չինաստանում ու Ճապոնիայում է արվում։ Իհարկե այդ երկրների հզոր զարգացման հարցում մեծ դեր են ունեցել հզոր ուրբանիզացիան, տնտեսական խորը կոոպերացիան, շուկաներ մտնելու ու նրանցում մասնաբաժին ձեռք բերելու մանրակրկիտ ծրագրերը, մոտեցումներն ու հատուկ տնտեսական պրոտեկցիոնիստական մեթոդները։ Բայց և, բոլոր դեպքերում էլ, շատ մեծ է եղել հենց կառավարության դերը։

    Սովետական տարիների Հայաստանում փոխկապակցված տնտեսական հզոր օղակներ են եղել՝ հանքարդյունաբերություն, պղնձի ու ոսկու արդյունաբերություն, ոսկերչություն, հոսանքալարերի արտադրություն, էլեկտրական շարժիչներ, հաստոցներ, գեներատորներ։ Պղնձալարերի համար ռետինների ու պլաստմասսաների արտադրություն, հարակից Նաիրիտն է եղել իր բոլոր արտադրատեսակներով։ Ակնհայտ է, որ հիմա ներհայկական նման խորը փոխկապակցված բազմատոննաժ տնտեսությունն անհնար է ու անիմաստ էլ։ Բայց և, արտահանմանը միտված անասնաբուծությունը, ձկան ու ոչխարի արտադրությունն ու փոքր ՀԷԿ-երով ջուրը գյուղացուց վերցնելը ոչ միայն լավագույնը չէ, այլև կործանարար կլինի երկրի համար։

    Կառավարությունը պետք է գոնե ընդհանուր պատկերացումներ ունենա աշխարհքաղաքական տնտեսագիտության մասին. չունի այն։ Կառավարությունը պետք է երկրի տնտեսական զարգացման ընդհանուր տեսլականն ունենա. չունի այն։ Հայաստանն ունի մայրաքաղաք Երևանը, որն աշխատուժի խտության հաշվին կարող է գիտաարտադրական հզոր կենտրոն դառնալ, եթե դրան անցնելու մանրամասն տնտեսական ծրագրավորողն ու ապահովողը լինի։ Վարչապետը տնտեսագետ ու տեխնոկրատ չէ։ Բայց իր խոսքից նկատելի էր, որ ընդունակ է հասկանալու և ըմբռնելու տնտեսական հարցերը։ Կառավարության խնդիրը պետք է լինի լուրջ մասնագետների ներգրավումը երկրի շենացման գործին և կողքերից եկած կարծիքներին ականջալուր լինելը։ Եվ մի խիստ կարևոր հարցի մասին էլ։

    Հայաստանում երբևէ կապիտալիզմ չի եղել։ Եղել է պրիմիտիվ ֆեոդալիզմ, որը դեռևս խորն է նստած մեր արժեքայինում։ Սովետական ժամանակաշրջանում էլ, արտադրական ձեռներեցություն, որպես այդպիսին, չի եղել։ Փաստացի մեր արժեքայինում բացակայում է ստեղծարար ձեռներեցությունն ընդհանրապես և կապիտալիստական ձեռներեցությունը մասնավորապես։ Նման պայմաններում, նախորդ բեսպրեդելից հետո, մարդիկ անկարող են «մեկ օրվա մեջ», առանց վերապատրաստման ու նոր կյանքի սկզբունքների տեսականն իմանալու, ձեռներեց ու «գործ դնող» դառնալ։ Մարդկանց աշխատանքով է պետք ապահովել։

    Կառավարությունը պետք է ուրույն ձևեր գտնի աշխատատեղեր բացելուն ու սատարի հետագա՝ արտադրական ձեռներեցությանը։ 100 օրվա ընթացքում ոչ մի նախարարից որևէ ճյուղային հարցերով կոնցեպտուալ առաջարկ չեղավ։ 18 նախարարով զբաղված էին ոչ իրենց հարցերով, բայց ԱԱԾ-ի գործի թամաշայով։ Այդպես չի կարող շարունակվել։ Սերժին փոխարինելն իր հետևից նոր, մեծ ծրագրերի ու սկզբունքային փոփոխությունների ալիքի պետք է բերեր։ Բայց որը սակայն չի նշմարվում։ Փոխարենը նկատվում է կառավարության անդամների բացարձակ անհաղորդությունն իրենց պարտականություններին ու խոստումներին՝ մասնավորապես պադավատից իջնելուն ու նոր աշխատաոճի անցնելուն։

    Comment


    • Երեւան վերադառնալուն պես Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ է սկսելու ԱԺ ուժերի հետ` ԱԺ-ն ցրելու մասին

     2018-09-24
     Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մանհեթնի «Յեյլ» ակումբում փակ հանդիպում է ունեցել, որի ընթացքում հայտնել է, որ Երևան վերադառնալուն պես սկսելու է բանակցություններ խորհրդարանական ուժերի ղեկավարների հետ` ԱԺ-ն ցրելու մասին, այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացնում է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, ով նաև լուսանկար է հրապարակել այդ հանդիպումից:

     «Վարչապետն ասաց, որ իրադարձությունների զարգացումը հուշում է, որ նախկինում իր նախատեսած առաջիկա ամառվա ամիսների այդ գործողությունը անհրաժեշտ է այլևս հնարավորինս շուտ անել: Ակնհայտորեն դա կապված է ոչ միայն ՀՀԿ-ի ավելի ու ավելի ագրեսիվացող կեցվածքի, այլև` ՔՊ-ի ավագանու ընտրություններում բացարձակ հաղթանակի հետ:

     Նաև` որ անցումային արդարադատությունը չի լինելու արտակարգ դատարանների տեսքով, այլ` ասենք, լինելու է նաև գործիք, որով հնարավոր է լինելու հետաքննել մասնավոր անձանց ապօրինի գումարների ծագման ուղիները:     Ակնհայտորեն դա այն անցումային արդարադատության մոդելը չէ, որով կքանդվեր գորդյան հանգույցը և ապօրինություններ գործող դատավորները մասսայականորեն կզրկվեին աշխատանքից:

     Անդրադարձ եղավ նաև ավագանու ընտրություններում մյուս ուժերի պարտությանը և դրա խորհրդին: Ի թիվս այլոց` նշվեց նաև «Լույս» դաշինքի անունը և ասվեց, որ ավագանի չանցնելն այդ ուժերի համար նշանակում է, որ ժողովուրդը նրանց չի սատարում: Սա, թերևս, վարչապետը համարում է նոր մանդատ` քաղաքական մյուս ուժերի հետ այլ դիրքերից այլևս խոսելու, թեև իմ համոզմամբ, նա այդ մանդատը վաղուց ուներ: Ընդհանրապես իմ մոտ տպավորություն է, որ ամեն կարևոր քայլից առաջ վարչապետը միտում ունի ժողովրդական նոր մանդատներ հայցելու և ստանալու: Կարծում եմ՝ դա շատ արդարացված տարբերակ չէ, որովհետև ամեն բան հեղափոխության ուժով անելու անվերապահ մանդատ նա վաղուց է ստացել: Մնում է այն ամբողջ ուժով իրացնել: Ռիսկեր կան, որ այդ ներառական մանդատը տրոհելով և բազմապրոֆիլ չիրացնելու արդյունքում` նոր մանդատների ստանալն ավելի կդժվարանա: Իսկ դրանց անհրաժեշտությունն ամենևին չկա:

     Պարզ դարձավ նաև, որ վարչապետը լուրջ չի վերաբերվում սեփական անձի անվտանգության շուրջ արտահայտվող մտահոգություններին և համարում է, որ վարչապետը չի կարող ազատորեն չզբոսնել սեփական քաղաքով:

     Ակնհայտ է նաև, որ վարչապետը համարում է, որ հեղափոխության անկասելիության երաշխավորը ժողովուրդն է, և որ դա արդեն բավարար է հակահեղափոխություն չլինելու համար:

     Սա այն բացառիկ հանդիպումներից է, երբ անուղղակիորեն ստանում ես քեզ վաղուց տանջող քաղաքական մի շարք հարցերի պատասխանները:

     Հանդիպմանն անդրադառնալու և ևս մեկ անգամ մտորելու կարիք կա կարծում եմ»,– գրել է Հայկ Մարտիրոսյանը:

     Comment


     • ՀՀԿ-ն վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում

      Lragir.am

      25.09.2018      Երեւանի ավագանու ընտրությունը նոր իշխանությունը փաստացի հռչակել էր հանրաքվե. Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է անվերապահ հաղթանակ, ինչը պետք է իրեն օժտեր արտահերթ ընտրության շուրջ բանակցություններ սկսելու մանդատով:

      Նոր իշխանությունը ստացավ ավելի, քան սպասվում էր՝ 81 տոկոս, եւ եթե հաշվի ենք առնում նախորդ իշխանության ընտրակեղծարարության ռեսուրսի՝ մահացածների, Հայաստանից գնացածների, փողով ընտրության գնացողների բացակայությունը, ստացվում է, որ գրեթե ողջ Երեւանը իր ձայնը տվել է նոր իշխանությանը:

      Նիկոլ Փաշինյանն ընտրություններից հետո հայտարարել է, որ արդյունքները վկայում են, որ ներկայիս խորհրդարանն ընտրվել է կեղծիքներով, լեգիտիմ չէ, չի արտահայտում հանրային տրամադրությունները եւ պետք է արագ ցրվի:

      ՀՀԿ-ականները շարունակում են պնդել, որ խորհրդարանի արտահերթ ընտրության համար հիմքեր չկան: Մասնավորապես, ՀՀԿ-ն պնդում էր 2017 թ. ապրիլի 2-ի քվեարկության «լեգիտիմությունը», ասելով, թե այդ ընտրությունները ճանաչվել են արտաքին գործընկերների կողմից: Բայց Երեւանի ավագանու ընտրությամբ ՀՀԿ-ն զրկվեց որեւէ փաստարկից, այդ թվում արտաքին «լեգիտիմության» մասով:

      Դժվար թե ՀՀԿ-ում չեն հասկանում այս իրավիճակը: Այդ դեպքում հնարավոր է երկու տարբերակ՝ ՀՀԿ-ն կամ փորձում է առեւտուր սկսել իր համար շահեկան զիջումներ պոկելու համար, որը չի լինելու, կամ կատարում է ինչ որ խմբավորումների կամ նույնիսկ արտաքին պատվեր: Այլապես դժվար է հասկանալ, թե ինչու է ՀՀԿ-ն իրեն անհամարժեք պահում իրավիճակին:

      Բանն այն է, որ մի կողմից առկա է Հայաստանի հանրության բացառիկ մանդատը, մյուս կողմից՝ ուժային կենտրոնները ճանաչել են Հայաստանի նոր իրողությունը: Այդ պարագայում խորհրդարանի լուծարմանը դեմ գնալը դառնում է, շատ մեղմ ասած, անհամարժեք պահվածք, որը կարող է անկանխատեսելի հետեւանքներ ունենալ: ՀՀԿ-ն այդպե՞ս է ցանկանում հեռանալ ասպարեզից:

      ՀՀԿ-ում պետք է հասկանան, որ Սերժ Սարգսյանի հեռացումը չափազանց մանր խնդիր էր փողոցները հեղեղած մի քանի հարյուր հազար քաղաքացիների ֆոնին, ինչպես նաեւ ՀՀԿ-ի հեռացումը մանր խնդիր է 80 տոկոս քվեարկության ֆոնին: ՀՀԿ-ում հավաքված «ուղեղային կենտրոնը» լավ կլիներ փորձեր հասկանալ, թե ինչու էր ողջ ժողովուրդը դուրս եկել փողոց, եւ ինչու Երեւանի գրեթե ողջ հանրությունը քվեարկեց նոր իրականության համար:

      ՀՀԿ-ական վարչակարգին դիմակայելու համար դա չափազանց շատ էր: Ինչի՞ն էր դիմակայում եւ ի՞նչ իրականություն էր ստեղծում հայ ժողովուրդը, եւ ինչի՞ գործիք է դառնում ՀՀԿ-ն:

      Comment


      • Նյու Յորքում Փաշինյանի կուլիսային հանդիպումները ավելի շատ բան կտան, քան Թրամփի հետ հանդիպումը


       1in TV
        

       Comment


       • Ով վերջին պահին սադրեց ճգնաժամը. ՀՀԿ-ն ոչնչացրեց ԲՀԿ-ին ու ՀՅԴ-ին

        Lragir.am

        03.10.2018        Հոկտեմբերի 2-ին իրադարձությունները զարգացան գլխապտույտ արագությամբ: Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ էր վարում խորհրդարանական ուժերի հետ արտահերթ ընտրության շուրջ, ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՀՅԴ եռյակը խորհրդարանում, չնայած պայմանավորվածություններին, անցկացրեց ԱԺ կանոնակարգ-օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով փաստացի վերացրեց արտահերթ ընտրության իրավական միակ ճանապարհը:

        Նիկոլ Փաշինյանի կոչով տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվեցին Բաղրամյան պողոտայում: Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու դեկտեմբերին: Նա քաղաքացիների հետ մտավ Ազգային ժողովի տարածք եւ բանակցություններ վարեց ԱԺ ուժերի հետ:

        Հոկտեմբերի 2-ի առավոտից ՀՀԿ-ի պատգամավորները ակնարկում էին Սահմանադրության նորմերով արտահերթ ընտրությունը տապալելու մասին: Իր հերթին, ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը 3 պայման դրեց Նիկոլ Փաշինյանի առջեւ՝ արտահերթ ընտրության համաձայնության դիմաց: Մասնավորապես, ուշագրավ էր ոստիկանության կարգավիճակը փոխելու պայմանը, ըստ որի՝ ոստիկանությունը պետք է ենթարկվի Ազգային ժողովին:

        Հետաքրքիր էին Ազգային ժողովում աղմկահարույց օրենքի ընդունման պատճառաբանությունները, որ բերում էին եռյակի ներկայացուցիչները: Դրանք հանգում էին ընդհուպ անձնական վիրավորվածությանը, իսկ «քաղաքական» բացատրությունն այն էր, թե ցանկանում են Ազգային ժողովի աշխատանքներն ապահովագրել արտաքին ճնշումներից: Այս զավեշտալի ու անհեթեթ պատճառաբանությունները ցույց են տալիս, որ կամ «հակահեղափոխության» ճամբարում լիակատար խուճապ ու անհամարժեքություն է, կամ էլ պատվեր են կատարել:

        Թե որ տարբերակն է տեղի ունեցել, եւ ով է հրահրել այս իրավիճակը, դժվար է ասել, փաստն այն է, որ իրադարձությունները Հայաստանում արագացվեցին, եւ անորոշ ու նյարդային իրավիճակը մոտենում է հանգուցալուծման:

        Հաջորդ հանգամանքը ՀՅԴ-ի ու ԲՀԿ-ի կատարյալ հեղինակազրկումն էր, եւ եթե օրինակ ՀՀԿ-ն չուներ նման խնդիր, այս երկու կուսակցությունները, միանալով հեղափոխությանը, փորձում էին պահպանել իրենց դիրքերը քաղաքական նոր իրավիճակում: Չի բացառվում նույնիսկ, որ այստեղ գործ ունենք ոչ միայն կառավարության, այլ նաեւ այս երկու ուժերի դեմ «դավադրության» հետ: Խոսքը մասնավորապես ԲՀԿ-ի մասին է, եւ ՀՀԿ-ն լուրջ պատճառներ ուներ ոչնչացնել այս կուսակցությունը թե ընթացիկ խնդիրների, թե հեռանկարի առումով:

        Արտահերթ ընտրություններն, այսպիսով, արձանագրելու են Հայաստանում քրեա-օլիգարխիայի համակարգի եւ դրա սպասարկուների լիարժեք հեռացումը պետական իշխանությունից: Այսօրվա իրադարձություններն արագացրին այդ գործընթացը եւ մաքրեցին ճանապարհը հեղափոխական ուժերի համար:

        Լուսանկարը՝ Ֆոտոլուրի

        Comment


        • Originally posted by Vrej1915 View Post
         Ով վերջին պահին սադրեց ճգնաժամը. ՀՀԿ-ն ոչնչացրեց ԲՀԿ-ին ու ՀՅԴ-ին

         Lragir.am

         03.10.2018         Հոկտեմբերի 2-ին իրադարձությունները զարգացան գլխապտույտ արագությամբ: Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ էր վարում խորհրդարանական ուժերի հետ արտահերթ ընտրության շուրջ, ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՀՅԴ եռյակը խորհրդարանում, չնայած պայմանավորվածություններին, անցկացրեց ԱԺ կանոնակարգ-օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով փաստացի վերացրեց արտահերթ ընտրության իրավական միակ ճանապարհը:

         Նիկոլ Փաշինյանի կոչով տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվեցին Բաղրամյան պողոտայում: Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու դեկտեմբերին: Նա քաղաքացիների հետ մտավ Ազգային ժողովի տարածք եւ բանակցություններ վարեց ԱԺ ուժերի հետ:

         Հոկտեմբերի 2-ի առավոտից ՀՀԿ-ի պատգամավորները ակնարկում էին Սահմանադրության նորմերով արտահերթ ընտրությունը տապալելու մասին: Իր հերթին, ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը 3 պայման դրեց Նիկոլ Փաշինյանի առջեւ՝ արտահերթ ընտրության համաձայնության դիմաց: Մասնավորապես, ուշագրավ էր ոստիկանության կարգավիճակը փոխելու պայմանը, ըստ որի՝ ոստիկանությունը պետք է ենթարկվի Ազգային ժողովին:

         Հետաքրքիր էին Ազգային ժողովում աղմկահարույց օրենքի ընդունման պատճառաբանությունները, որ բերում էին եռյակի ներկայացուցիչները: Դրանք հանգում էին ընդհուպ անձնական վիրավորվածությանը, իսկ «քաղաքական» բացատրությունն այն էր, թե ցանկանում են Ազգային ժողովի աշխատանքներն ապահովագրել արտաքին ճնշումներից: Այս զավեշտալի ու անհեթեթ պատճառաբանությունները ցույց են տալիս, որ կամ «հակահեղափոխության» ճամբարում լիակատար խուճապ ու անհամարժեքություն է, կամ էլ պատվեր են կատարել:

         Թե որ տարբերակն է տեղի ունեցել, եւ ով է հրահրել այս իրավիճակը, դժվար է ասել, փաստն այն է, որ իրադարձությունները Հայաստանում արագացվեցին, եւ անորոշ ու նյարդային իրավիճակը մոտենում է հանգուցալուծման:

         Հաջորդ հանգամանքը ՀՅԴ-ի ու ԲՀԿ-ի կատարյալ հեղինակազրկումն էր, եւ եթե օրինակ ՀՀԿ-ն չուներ նման խնդիր, այս երկու կուսակցությունները, միանալով հեղափոխությանը, փորձում էին պահպանել իրենց դիրքերը քաղաքական նոր իրավիճակում: Չի բացառվում նույնիսկ, որ այստեղ գործ ունենք ոչ միայն կառավարության, այլ նաեւ այս երկու ուժերի դեմ «դավադրության» հետ: Խոսքը մասնավորապես ԲՀԿ-ի մասին է, եւ ՀՀԿ-ն լուրջ պատճառներ ուներ ոչնչացնել այս կուսակցությունը թե ընթացիկ խնդիրների, թե հեռանկարի առումով:

         Արտահերթ ընտրություններն, այսպիսով, արձանագրելու են Հայաստանում քրեա-օլիգարխիայի համակարգի եւ դրա սպասարկուների լիարժեք հեռացումը պետական իշխանությունից: Այսօրվա իրադարձություններն արագացրին այդ գործընթացը եւ մաքրեցին ճանապարհը հեղափոխական ուժերի համար:

         Լուսանկարը՝ Ֆոտոլուրի
         Well, Pashinian was right about those 3 parties plotting to delay new parliamentary elections until end of May and then stieel power by choosing someone else. All Pashinian went to negotiate, but after they found out he was not willing to compromise they tried to pass a law that prevents legally dismissing the parliament. BHK is Kocharian we know. But shame on dashnags.
         Last edited by Hakob; 10-02-2018, 09:33 PM.

         Comment


         • Դու անմեղ ես, քո աչքերն են մեղավոր

          Lragir.am

          03.10.2018          ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՀՅԴ եռյակի երեկվա քվեարկած աղմկահարույց օրինագծի հեղինակը ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արփինե Հովհաննիսյանն է: Այդ նախագծով նախատեսվում է, որ եթե ժողովուրդն օրինակ շրջափակի ԱԺ շենքն ու այս եռյակին թույլ չտա վարչապետ ընտրել, այդ նիստերը չեն համարվում տապալված, եւ 14-օրյա ժամկետն այս դեպքում չի գործում, ու խորհրդարանն էլ չի ցրվում:

          Արփինե Հովհաննիսյանը երեկ լրագրողների հետ զրույցում չքմեղանում էր, որ այդ օրինագիծը կապ չունի ներկայում ստեղծված իրավիճակի հետ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դիտարկում է հրաժարական տալու եւ ԱԺ լուծարման միջոցով արտահերթ ընտրության գնալու տարբերակը: Նա չքմեղանում էր, բայց աչքերի մեջ «սատանաներ էին թռչկոտում»:

          Արփինեն խիստ հուզմունքի մեջ էր այս տարվա մայիսին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվում էր վարչապետ: Առաջին անգամ ՀՀԿ-ն տապալեց քվեարկությունը, իսկ Արփինեն հուզական գրառումներ էր անում ատելության մթնոլորտի, սոցիալական ցանցերում կոշտ ու վիրավորական գրառումների մասին:

          Երեկ էլ այդ օրինագծի քվեարկության կապակցությամբ նա լրագրողներին գանգատվում էր ատելության մթնոլորտից: Հետաքրքիր է՝ դրանով նա վրե՞ժ էր լուծում, փորձում էր կանխե՞լ այդ մթնոլորտը, թե՞ արդյունքում ավելի սրեց այն:

          ՀՀԿ-ի շեֆերից մեկը համոզված էր, որ քաղաքականության մեջ խելք պետք չէ: Բայց առանձնահատուկ խելք էր պետք ունենալ նման օրինագիծ անցկացնելու համար, որ երեկ ցուցաբերեց ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՀՅԴ եռյակը: Նրանց մոտիվացիան իհարկե պարզ է՝ ամեն կերպ ձգել իրենց գոյությունը խորհրդարանում եւ զիջումներ կորզել կառավարությունից՝ նոր խորհրդարանում քվոտաների համար: Նրանք սովոր են, որ խորհրդարանի տեղերը բաշխվում են նախօրոք ձեռք բերված պայմանավորվածություններով, իսկ մնացածն անում են արդեն փողը, թաղային խուժանն ու թափթփուկները:

          Զուր չէ, որ ՀՅԴ-ն պահանջում է ոստիկանության վերաենթարկում խորհրդարանին: Նպատակը փողի ու խուժանի անարգել ներգրավումն է ընտրություններին, ինչի բացակայությունն այս կուսակցությունները իրենց կաշվի վրա զգացին Երեւանի ավագանու ընտրությանը:

          Հայաստանի խորհրդարանի հիմքը փողն ու խուժանն են: Նման խորհրդարանը ոչ միայն լեգիտիմ չէ, այլեւ քաղաքական-մշակութաբանական առումով դեգրադացնում է Հայաստանի պետականությունը: Իսկ այստեղ հավաքված քրեա-օլիգարխիայի համակարգի մնացորդները բացահայտվեցին լիովին՝ թե իրենց մոտիվացիայի, թե դեգրադացվածության աստիճանի առումով:

          Արփինեն իր նախագծով «օգնեց» նրանց այդ գործում: Այս խորհրդարանի լուծարումից հետո կվերանա նաեւ ատելության մթնոլորտը Հայաստանում, ինչն այդքան հուզում է Արփինեին:

          Comment


          • Փաշինյանի հրաժարականը հայոց պատմության ամենաճակատագրական սխալը կարող է լինել

           Hayk A. Martirosyan

           3 հոկտեմբեր 2018Վարչապետն ամեն հարցում հարցնում էր ժողովրդի կարծիքը, մանդատ խնդրում ամեն անգամ երբ այդ մանդատն ուներ:

           Հիմա ի՞նչ մանդատով է անտեսում ժողովրդի պահանջը` հրաժարական չտալ: Ինչու՞ է լռեցնում ժողովրդին: Ու՞ր է այդ մանդատը: Եվ եթե այն չի ստանում` ի՞նչ իրավունքով է իրեն ընտրած ժողովրդի քվեն ռիսկի տակ դնում:

           Ինչու՞ հանկարծ դադարեց խորհրդակցելուց և ժողովրդի կամքին դեմ է գնում:

           Ժողովուրդը դեմ է այդ հրաժարականին: Դա հայոց պատմության ամենաճակատագրական սխալը կարող է լինել, որովհետև մեզ հայրենիք, իսկ իրեն` կյանք կարող է արժենալ:

           Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/hayk.a.mart...15275860143069

           Comment

           Working...
           X