Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Armenian Georgian Relations

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Armenian Georgian Relations

  Թբիլիսիի հայերի մեծ մասն ուղղակի փոխել է իր ազգությունը. հայ հոգևորական

  Թբիլիսիի հայ համայնքի կյանքում հայկական եկեղեցու դերի ու գործունեության, Հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակի հստակեցման, դրա արդյունքների մասին HayNews.am-ը զրուցեց Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի հոգևորական Տեր Մանուկ քահանա Զեյնալյանի հետ:
  Տեր Հայր, Թբիլիսիում քանի՞ հայկական եկեղեցի կա, որ շարունակում է գտնվել վրացական իշխանությունների ենթակայության տակ:

  - Այդպիսի եկեղեցիները շատ են, բայց վիճելի եկեղեցիների շարքում են Նորաշենի Ս. Աստվածածին, Մուղնեցոց Ս. Գևորգ, Ս. Նշան, Ս. Մինաս եկեղեցիները: Մենք պահանջում ենք վրացիներից, որպեսզի այդ եկեղեցիները hետ վերադրաձվեն մեր թեմին, քանի որ այժմ դրանք ոչ մեզ են պատկանում, ոչ իրենց. եկեղեցիների դռները փակ են, պատարագ չի մատուցվում, ներսում անմխիթր վիճակ է, վերանորոգության լուրջ կարիք կա:
  Մանավանդ Ս. Նորաշեն եկեղեցու հարցը քննարկվում է արդեն երկար տարիներ, սակայն խնդիրը շարունակում է առանց լուծման մնակ:
  Ս. Նորաշեն եկեղեցին պարսպապատ է, և պարսպի վրայի վրացական խորհրդանշաններ էլ միանգամից տպավորություն են ստեղծում, թե այն վրացական է, ու չիմացողն էլ չի գուշակի նույնիսկ, որ այդտեղ հայկական եկեղեցի կա:

  - Այո, վրացիներն իրենք են պարսպով փակել շուրջ բոլորը: Ս. Նորաշեն եկեղեցուն կից կա նաև հունական եկեղեցի, որտեղ հիմա վրացիներն են պատարագ մատուցում:

  Ս. Նորաշեն եկեղեցում վերանորոգությունն իրականացվե՞լ է: Նախկինում խոսվում էր, որ եկեղեցու շուրջը գտնվող հայկական հազարամյա տապանաքարերը փոխարինվել են վրացական հարյուր տարվա պատմություն ունեցող տապանաքարերով, վիմագրերը ջնջվել են, որմնանկարներից շատերը ևս ոչնչացվել են:

  - Եղել է այդպիսի բան, բայց դա արվել է 1990-ականներին, սակայն եկեղեցում ինչ մնացել է, այսօր նույնությամբ պահպանվում է: Վերանորոգություն չեն արել, որմնանկարներից շատերը, նույնիսկ պատշգամբային հատվածներում, շատ լավ պահպանվել են: Չնայած դրան, եկեղեցին վերանորոգության կարիք ունի, և բավականին աշխատանք կա իրականացնելու: Այժմ Թբիլիսիի քաղաքապետարանը նախահաշիվ է կազմում` եկեղեցու վերանորոգման համար:

  Հնարավո՞ր է, որ այս եկեղեցին ևս արժանանա մյուս եկեղեցիների ճակատագրին, որոնք վերանորոգության անվան տակ վրացականացվեցին:

  - Եթե տեր չկանգնենք, անպայման այդպես կլինի: Վիրահայոց թեմի հոգևոր առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը շատ հոգատար ու հետևողական է, և մենք հույս ունենք, որ Ս. Նորաշեն եկեղեցին պետք է վերադարձնեն մեզ:

  Վրաստանում Հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակ ունենալու հարցը խնդիրների լուծումները դյուրացրե՞լ է:

  - Ինչ-որ առումով: Կարգավիճակ ստանալոուց հետո Վիրահայոց թեմին կից ստեղծվեց «Հայարտուն» մշակութային կենտրոնը:
  Պետք է նշեմ, որ Թբիլիսիի Ս. Էջմիածին եկեղեցին Ս. Նորաշեն Նորաշեն եկեղեցուց ավելի վատ վիճաի մեջ էր, երբ մենք նախաձեռնեցինք այդ եկեղեցու շինարարությունը: Շատերը նույնիսկ հույս չունեին, որ այն հնարավոր է ավարտին հասցնել, բայց, փառք Աստծո, հիմնանորոգվեց: Բացի այդ` կառուցվեց նաև Սրբազան հոր համար կացարան, քահանաների և «Հայարտուն» մշակութային կենտրոնի աշխատակիցների համար աշխատասենյակներ առանձնացվեցին… Եթե այսօր էլ հայկական եկեղեցիները վերադրաձվեն Հայ առաքելական եկեղեցուն, ապա դրանք ևս կվերանորոգվեն:
  Այժմ Թբիլիսիում գործող երկու հայկական եկեղեցիները` Ս. Էջմիածինը և Ս. Գևորգը, քաղաքապետարանի կողմից և նրանց միջոցներով լուսավորվել են:

  Ե՞րբ է հիմնադրվել և ի՞նչ գործունեություն է իրականացնում «Հայարտուն» մշակութային կենտրոնը:

  - Այս տարի հունիսին, երբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին երկրորդ Վեհափառ Հայրապետը Հովապետական և միջեկեղեցական այցով եկավ Թբիլիսի, այստեղ ինչպես կատարեց Ս. Էջմիածին եկեղեցու գլխավոր խորանի օծումը, որը վերանորոգությունից հետո չէր օծվել, այնպես էլ մասնակցեց «Հայարտուն» մշակութային կենտրոնի բացմանը:
  Եթե մինչ այդ փոքր երիտասարդական կենտրոն ունեինք, ուր մի քանի երիտասարդներ էին հավաքվում, քահանաների հետ զրույցներ էին ունենում, ապա այժմ «Հայարտուն» մշակութային կենտրոնի սաների թիվը հասնում է 500-ի: Կենտրոնը 5 խումբ ունի, որտեղ ուսուցանում են հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, աշխարհագրություն, ազգային երգ, ազգային պար, եկեղեցու պատմություն ու կրոն: Ունենք նաև նախակրթարան, որտեղ փոքրիկները տառաճանաչ են դառնում, էթիկայի կանոներ են սովորում, ունենք երիտասարդական խումբ: Այստեղ կազմակերպվում են քահաննաերի հետ հանդիպումներ, քննարկումներ: Բացի այդ` ամեն կիրակի` Պատարագից հետո, կենտրոնում տեղի է ունենում ֆիլմի ցուցադրություն, որը կազմակերպում է կենտրոնի ղեկավար Լևոն Չիդիրյանի կողմից:

  Քանի որ եկեղեցին զբաղվում է նաև հայերեն տառաճանաչություն սովորեցնելով, կարելի՞ է ենթադրել, որ հայկական համայնքը հայկական դպրոց ունենալու կարիք ունի:

  - Այո: Թբիլիսիում մեկ հայկական դպրոց կա` թիվ 104-ը, որը բացարձակապես չի բավարարում հայկական համայնքին: Ինքն էլ` դպրոցն էլ, իր ուսման մակարդակով, հայեցի դաստիարական մակարդակով բավականին զիջում է:

  Որքա՞ն հայեր են ապրում Թբիլիսիում:

  - Հստակ տեղեկություններ չունենք, բայց ասում են` շուրջ 85 հազար հայ է բնակվում: Սակայն, հայերի մեծ մասն ուղղակի իր ազգությունը փոխել է, ուղղակի դարձել են վրացիներ: Այսօր, նրանք գնում, մկրտվում են վրաց եկեղեցու մեջ, այցելում են վրացական դպրոցներ: Սրա պատճառն այն չէ, որ մեր եկեղեցին, մեր հոգևորականությունը պասիվ է, հակառակը, մենք բավականին ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում` թե´ ազգային, թե´ հոգևոր: Առաջնորդարանի հոգևոր, ազգային գործուեության մեջ` հոգևորականները անշահախնդիր կերպով ծառայում են նաև բերդում: Պարբերաբար այցելություններ են կատարում Թբիլիսիի կալանավայրեր, այցելում ենք հայ բռնավորներին, որոնց թիվը շուրջ 4 հազար է կազմում:
  Վրացականացումը երևի ժողովրդի անտարբերությունից է, հիմնականում, պայմանավորված է կենցաղային ու սոցիալական խնդիրներով:

  Շատ էր խոսվում, որ Վիրահայոց թեմը քահանաների կարիք ունի, որ մեծ թվով հայկական համայնք ունեցող Վրաստանում թեմի քահանաների թիվը շատ քիչ է: Այսօր թեմը դարձյա՞լ ունի նույն խնդիրը:

  - Հիմա էլ այդպես է, օրինակ Ծալկայի շրջանում մենք հոգևորական չունենք: Այժմ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը խնդրել է Մայր աթոռին, որպեսոզի հոգևորականներ գործուղեն Վրաստան: Սպասում ենք:

  Հ.Գ. – Տեր Մանուկ քահանա Զեյնալյանի հետ խոսեցինք նաև Թբիլիսիի Հավլաբար հայկական թաղամասում գտնվող վրաց առաջնորդանիստ Ս. Երրորդություն եկեղեցու, այդ եկեղեցու հանդեպ հայերի ունեցած վերաբերմունքի մասին: Վերոնշյալ նյութը կներկայացնենք առանձին հոդվածով:

  Լիլիթ Բունիաթյան

  HayNews.am

  Comment


  • Re: Armenian Georgian Relations

   video Armenia/Georgia

   http://www.youtube.com/watch?v=s7olrdJ6vQ8

   Comment


   • Re: Armenian Georgian Relations

    http://news.am/arm/news/94894.html
    This Morakoun was minister of Environment for years.
    He sold and privatized to crooks like him all the mines and karhanks...
    Why isn't he runing for parliamant in Tiflis? since that is his country?

    Ես բաժնետեր եմ, գործարար չեմ. Վարդան Այվազյան

    Փետրվար 26, 2012 | 00:59
    Ազգային ժողովի պատգամավոր, ՀՀԿ-ական Վարդան Այվազյանը Վրաստանում ձկնաբուծական ֆերմաներ հիմնադրելու մտադրություն չուներ, բայց նման լուրերի շրջանառությունից հետո կսկսի մտածել այդ մասին: Այս մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց Վարդան Այվազյանը` անսդրադառնալով լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկություններին, թե ինքը մեկնել է Վրաստան, «Շերատոն» հյուրանոցում հանդիպել է Վրաստանի ոստիկանության համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել ձկնաբուծական ֆերմաներ հիմնադրելու համար:

    Այվազյանը նշեց, որ Վրաստան գնում է ամսվա մեջ 2-3, իսկ տարվա մեջ` մոտ 50 անգամ, քանի որ ծնունդով Վրաստանից է, իր պապերը այնտեղ են թաղված եւ այլն: «Վրաստանը իմ ծննդավայրն է, շատ սիրում եմ, շատ հաճելի է, այնտեղ լավ ընկերներ, բարեկամներ ունեմ, անտեր չեմ մնում, հյուրանոցներում եմ մնում»,- ասաց պատգամավորը` նշելով. որ Վրաստանում հյուրանոց չունի, բայց լավ կլիներ, որ ունենար: Վարդան Այվազյանը այնքան անկեղծացավ, որ նույնիսկ պատմեց, թե որ հյուրանոցներում է սիրում մնալ: Նրա խոսքով` «Շերատոն» հյուրանոցը սարի գլխին եկեղեցու կողքին գտնվող գեղեցիկ հյուրանոց է, բայց այնտեղ շատ շուտ էր մնում, այժմ գերադասում է մնալ «Մարիոթում», «Old Tbilisi»-ում եւ այլն:

    Հարցին , թե պատգամավոր եք, գործարարությունը ձեր ինչի՞ն է պետք, Վարդան Այվազյանը բացատրեց, որ մեր երկրում «չկա երեւի մի քաղաքացի կամ շատ քիչ են, որոնք բաժնետեր չլինեն ինչ-որ մի կազմակերպության, քանի որ Հայաստանում 130-140 հազար գրանցված կազմակերպություն կա, ինչը նշանակում է, որ բնակչության 80 տոկոսը փայատեր է»:

    «Երբ Սահմանադրությունն ասում է, ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողը չի կարող լինել պատգամավոր, դա նշանակում է, որ անմիջական այդ կառավարում իրականացնողը, որի համար ստանում է վարձատրություն, չի կարող լինել պատգամավոր: Գործարարը նա է, ով իր ամենօրյա անմիջական աշխատանքով կառավարում է իրականացնում, բայց բաժնետերը ուրիշ է»,- ասաց նա` հավելելով, որ ինքը բաժնետեր է, բայց գործարար չէ:

    Նշենք, որ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը մեկնել է Վրաստան եւ այնտեղ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել ձկնաբուծական ֆերմաներ հիմնադրելու համար: Կոնկրետ տարածքներ են նրան տրվել, որտեղ էլ Այվազյանը պետք է սկսի հիմնադրել ձկնաբուծարանները: «Վարդան Այվազյանը Թբիլիսիի «Շերատոն» հյուրանոցում հանդիպել է Վրաստանի ոստիկանության համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, ով էլ «կազմակերպել» է Այվազյանի հանդիպումները`համապատասխան կարեւոր մարդկանց հետ»,- գրել էր թերթերից մեկը:

    Comment


    • Re: Armenian Georgian Relations

     U.S. Sponsors Armenian-Georgian Nonproliferation Drills

     24.02.2012
     Armenia and Georgia have held U.S.-sponsored joint exercises in Yerevan aimed at improving their ability to prevent illegal transit of weapons of mass destruction through their territories, it was announced on Friday.

     The Armenian Foreign Ministry said the three-day “command-and-staff” exercises, which drew to a close on Thursday evening, brought together law-enforcement and other officials from the two neighboring states as well as “U.S. specialists.”

     A ministry statement said they focused on procedures for “detecting and averting smuggling of weapons of mass destruction and WMD components through the Armenian-Georgian border.” It said they also looked into “nuclear and radiological dangers” and ways of countering illegal trafficking of dual-use commodities.

     The ministry added that the Armenian and Georgian governments will hold “field exercises” for the same purpose in June.

     The drills appear to reflect U.S. concerns stemming from several instances of enriched uranium confiscated by the Georgian authorities in recent years. In one such case, two Armenians were arrested in Tbilisi in March 2010 for allegedly trying to sell 18 grams (0.6 ounces) of uranium for $1.5 million.

     Another Armenian national, Garik Dadayan, was detained in Yerevan at the time on charges of supplying the radioactive material to the two men. Dadayan was already arrested by Georgian border guards in 2003 while entering the country with 200 grams of highly-enriched uranium. He was subsequently tried by an Armenian court and sentenced to 2.5 years in prison.

     Armenia’s National Security Service (NSS) said in November 2010 that it has closely cooperated with Georgian law-enforcement authorities in their secret probe of the alleged uranium smuggling. Nuclear energy officials in Yerevan insisted, meanwhile, that the uranium confiscated by the Georgians had not been stolen from the nuclear power station at Metsamor.

     The fact that Armenia borders on Iran might also explain why the United States is interested in closer Armenian-Georgian cooperation against WMD trafficking.
     In 2002, the U.S. State Department blacklisted an Armenian businessman who had allegedly sold biochemical equipment to an Iranian-linked company registered in the United Arab Emirates.

     The equipment was dismantled from a Soviet-era Armenian factory that used to grow special bacteria for the production of lysine, an amino acid added to animal fodder. Scientists say they can also generate other biochemical substances.

     The embarrassing affair prompted the Armenian government to tighten, with Washington’s assistance, export controls at Armenia’s main border crossings. Over the past decade, Armenian border guard and customs services have been supplied with U.S.-made radio-communication systems, border sensors, metal detectors, cargo truck scales, and X-ray devices.

     Comment


     • Re: Armenian Georgian Relations

      Javakhk: the “third” Armenia


      Saturday, March 26, 2011


      Last Thursday, the spokesman for the Nagorno-Karabakh Republic Defense Army, Senor Hasratyan, said “50 cases of ceasefire violation by Azerbaijan were reported on March 22 and 23,” rejecting charges from Baku about alleged ceasefire violations by the Armenian side. While the situation in the breakaway republic remains tense, tensions may soon arise also in another predominantly Armenian territory outside the Republic of Armenia: the Samtskhe-Javakheti province, in Southern Georgia.

      Javakheti is located on the border of Georgia, Armenia and Turkey, and is inhabited by some 200 thousand people, more than half of whom are Armenians. Not surprisingly, Javakh, as Armenians call the region, is regarded as the “third” Armenia, after Armenia proper and Nagorno-Karabakh. Since the collapse of the Soviet Union, Armenians in Javakhk, who have lived there for centuries before being annexed to Georgia by Joseph Stalin, are being systematically persecuted by Georgian authorities, while the lack of basic water and electrical services, together with high levels of unemployment, makes their living conditions even worse.

      Despite difficulties faced by their compatriots beyond national border, Armenian government leaders have not been able to do anything to alleviate their plight, since Armenia relies on Georgia as a route to Russia and the Black Sea. Nevertheless, the geopolitical situation in the Caucasian region, with tensions in Russian North Caucasus, South Ossetia, Abkhazia and Nagorno-Karabakh, and diplomatic games between Russia and Turkey, are likely to emphasize the importance of Javakhk for both Yerevan and its closest ally, Moscow. Javakhk is strategically located. All proposed oil pipelines running from Baku through Georgia to the Black Sea or Mediterranean would pass through the region. Not surprisingly, Javakhk’s strategic placement has caused Turkey to lay certain claims to the region and explains Ankara’s increasing interest in extending its political and military influence over Georgia.

      According to information released by the controversial website WikiLeaks, during the Russo-Georgian war of 2008, Turkey was even ready to deploy its troops under the status of NATO into Georgia’s territory in case of Russian invasion of Adjara. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and members of the Turkish parliament visited Moscow and met with Russian President Dmitry Medvedev, a document dated August 14, 2008 stated. According to the document, the Turkish delegation told Medvedev that if Russia conducted military operations near the 100-kilometer zone surrounding the Turkish border, Turkey, as a NATO member, would have the right and even the obligation to place its units into military operations and protect the territory of neighbouring member states of the alliance.

      As the number of Azerbaijanis in Georgia grew to reach 300-400 thousand by the end of the 20th century, the Armenian population in Javakhk is nevertheless endangered not only by its traditional enemy, Turkey, but also by Muslims living in Georgia, especially in Adjara. According to the 1989 Soviet census, there were 360.000 Armenians in Georgia, while the 2002 Georgian census showed that their number had decreased up to 250.000, giving a consistent argument to all those Armenians who fear for the future of Javakhk.

      The construction of the Kars-Akhalkalak-Baku railway, which is almost entirely funded by Turkey and Azerbaijan, and the planned settlement of Meskheti Turks in the region, actually threaten the very existence of Javakhk as an ethnic Armenian territory. Insofar as Russia needs Armenia to put pressure on Georgia’s Southern flank, while Yerevan can rely only on Moscow for protection from the threat of Pan-Turkism, Armenia is therefore likely to reconsider the geo-strategic importance of Javakhk as the keystone to the maintenance of Armenian state system itself. In fact, without Armenians in the region, Yerevan would have to deploy troops to guard the border with Georgia, thereby depriving the Nagorno-Karabakh republic of forces that are essential to its surviving as an independent state and an integral part of the Armenian homeland.

      If is it true that the best defense is attack, Armenia may also consider the possibility of launching a pre-emptive attack on Georgia in case close relation between Tbilisi on the one side, and Baku and Ankara on the other side, are perceived as a concrete threat to its very existence. In that eventuality, Armenia may even achieve what Israel did with the 1967 six day war: to become a regional power even being the less populated country of the region, making real the dream of a Greater Armenia.

      http://windowonheartland.blogspot.co...d-armenia.html
      Last edited by Mher; 03-11-2012, 03:46 PM.
      <<եթե զենք էլ չլինի' ես քարերով կկրվեմ>>

      Comment


      • Re: Armenian Georgian Relations

       We must be careful with Javaxk....in doing a pre-emptive strike we would be severely restricted economically as border with Georgia would be closed....That's why Sargsyan has been careful in balancing Javaxk wth relations with Georgia. We can't afford having 3 borders closed, we need to be realistic. There's better chance that civil disorder breaks in Georgia and that's the perfect opportunity for Javaxk Armenians to demand more independence.
       Մեկ Ազգ, Մեկ Մշակույթ
       ---
       "Western Assimilation is the greatest threat to the Armenian nation since the Armenian Genocide."

       Comment


       • Re: Armenian Georgian Relations

        It is unfortunate, but we have to put up an act and pretend they are not the turk loving traitors that they are. Until the Artsakh issue is resolved permanently, and until we are sure we can start and finish in a single strike in Georgia and reach a sea route, we have to just wait and do our best to assist the Armenian population there and ensure they do not leave.
        <<եթե զենք էլ չլինի' ես քարերով կկրվեմ>>

        Comment


        • Re: Armenian Georgian Relations

         Տուն մտած 3 ավազակներին դանակահարած Գեղամ Սարգսյանը պատմում է, թե դա ինչպես է եղել


         Ապրիլ 12, 2012 | 18:38
         Ռուսաստանաբնակ 52-ամյա Գեղամ Սարգսյանը, ով դանակով սպանել էր իր տուն ներխուժած ավազակներից երեքին եւ ինքն էլ վիրավորվել, վախենում է, որ կարող են իր ընտանիքի նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնել:

         Երեկ հայտնի դարձավ, որ նա 3 մարդու սպանության գործով մեղադրյալ չի ճանաչվել եւ միայն որպես վկա կհարցաքննվի։

         Տուլայի մարզի Բոգորոդիցկ ավանում բնակվող Գեղամ Սարգսյանի ընտանիքի վրա չորս հանցագործներ էին հարձակվել ապրիլի 7-ի երեկոյան, երբ ընտանիքը հեռուստացույց էր դիտում։ Սարգսյանը ստիպված դանակով պաշտպանել էր իր ընտանիքը, ինչի հետեւանքով հարձակվողներից երեքը մահացել են, մեկը դեպքի վայրից փախուստի էր դիմել։

         Ինքը Գեղամ Սարգսյանը ուղեղի ցնցում է ստացել եւ այժմ հիվանդանոցում է։ «Ազատություն» ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում հայ գործարարն ասել է, որ իրեն լավ է զգում, թեեւ դեռ առնվազն մեկ շաբաթ էլ կմնա հիվանդանոցում։

         «Դու հիմա որեւէ վտանգ չե՞ք զգում, որ կարող է լինել ձեր կամ ձեր ընտանիքի հանդեպ», - այս հարցին Սարգսյանը պատասխանել է. «Կարող է լինել»։

         Նա հաստատել է, որ իր հիվանդասենյակը եւ տունն այժմ պաշտպանվում են ոստիկանների կողմից. «Կան ոստիկաններ տանն էլ, հիվանդանոցում էլ, ամեն տեղ էլ կա։ Երեխային դպրոց տանում են, դպրոցից բերում են»։

         Գեղամ Սարգսյանը պատմել է ապրիլի 7-ին տեղի ունեցածը. «Տուն մտան չորս հոգի, դուռը բաց էր` մտան, սկսեցին ծեծելը, ծեծեցին` ինձ էլ ծեծեցին, աղջկանս էլ, հարսիս էլ, երեխաներին էլ։ Հետո որ շատ ես հարցրի` «ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ է պետք ձեզ», թե` «փող, ոսկի, փողն ու ոսկին տվեք»` ասում է։ Տվեցի փողը, ոսկին` էլի ծեծեցին, էլի ջարդեցին։ Մեկը մյուսին ասում է վրացերեն (երկուսը վրացի էին)` «փողը տուր, նրանց սպանիր», ուզում էին կանանց սպանել արդեն` ատրճանակը ձեռքին, աղջիկն էլ ինձ օգնեց` կարողացա այդքան բանն անել։ Դա շատ երկար պատմություն է` մի կես ժամ ծեծում էին ամենաքիչը»։

         Նա պարզաբանել է, որ վրացերեն գիտի, քանի որ մեծացել է Վրաստանում։

         Թե ինչպես է իրեն հաջողվել դիմադրություն ցույց տալ` Սարգսյանը մանրամասնեց. «Պահի տակ կարողացա ձեռքներից փախչել` աղջիկս ինձ օգնեց` ինձ որ տակը ծեծում էին, աղջիկը եկավ, վրաներն ընկավ, որ` «հորս մի սպանեք», այդ պահին իմ վրայից ընկավ, ես փախա խոհանոց` հենց խոհանոցի մոտ էինք, էլի, երկու քայլ էր։ Խոհանոց մտա, դանակը վերցրեցի, խոհանոցում էլ մութ էր։ Հենց այդ պահին, որ իմ հետեւից վազեց առաջինը, ում ձեռքին ատրճանակ կար, ես մթության մեջ առաջինին խփեցի դանակով։ Դրանից հետո արդեն մյուսը աղջկան էր խեղդում` հետո դրան` հետեւից, հետո էն երկուսին, երբ որ իմ վրա եկան` նրանց, մեկը գնաց, մեկը փախավ»։

         Հարցին` որեւէ կասկած ունի՞ արդյոք, թե ովքեր կարող էին լինել հարձակվողները, ճանաչե՞լ է նրանց, Գեղամ Սարգսյանը պատասխանել է. «Ոչ մեկին էլ չճանաչեցի, չէ։ Ես թշնամի չունեմ, ոչ մեկին էլ վնաս չեն տվել, ով կարող է անել` ես չգիտեմ»։

         Նա փոխանցել է, որ մի խանութ ունի. «Ավան է, աղքատ բնակչություն, ում ինչով կարողանում եմ` օգնում եմ: Այլ մեծ բիզնեսներ չունեմ»։

         Թե ապաքինվելուց հետո ինչ պլաններ ունի` մտադի՞ր է արդյոք մնալ, շարունակել ապրել նույն տեղում, Գեղամ Սարգսյանը պատասխանել է. «Առայժմ չեմ կարող ասել, տեսնենք` ոնց է գործը գնում, ոնց է շուռ գալիս, ինչ է լինում։ Չգիտեմ` ոնց կլինի, տեսնեմ` ինչ կլինի, չգիտեմ` այստեղ ապրել արժե՞, երեխաներին այստեղ պահելը»։

         Ռուսաստանի դաշնության քննչական կոմիտեի լրատվամիջոցներ հետ կապերի վարչությունը երեկ հայտարարել է, որ Գեղամ Սարգսյանը անհրաժեշտ ինքնապաշտպանական գործողությունների է դիմել, երբ սպանել է իր տան վրա հարձակված երեք կողոպտիչներին: Քննությունը եզրակացրել է, որ հիմքեր չկան Սարգսյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։

         Քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը «Ինտերֆաքս» լրատվական գործակալությանը ասել է, որ սպանության փաստով հարուցված գործում Գեղամ Սարգսյանը հենց սկզբից անցնում էր որպես վկա եւ չի դիտարկվել որպես մեղադրյալ, ավելին` նա ճանաչվել է տուժող:

         Գործողություններ են իրականացվում ավազակային հարձակման չորրորդ մասնակցին հայտնաբերելու ուղղությամբ:

         Comment


         • Re: Armenian Georgian Relations

          http://razm.info/4173

          I wonder would armenians overwhemingly serve in georigan army? would they fight against armenia in a hypotherical war? it doesn't make sense of course... I don't buy that azeris are enlisting in droves in georgian army either.

          Comment


          • Re: Armenian Georgian Relations

           AKHALTSKHA'S ARMENIAN SCHOOLS BARRED FROM ATTENDING GENOCIDE EVENTS

           news.am
           April 24, 2012 | 12:05

           AKHALTSKHA. - Principals from the schools of all Armenian villages
           surrounding, and those Armenian schools in, Georgia's Akhaltskha city
           were summoned to a meeting Monday at the city's Resource Center.

           They where were warned against attending on Tuesday, and on the account
           of classes, the Armenian Genocide's 97th anniversary commemoration
           events, which they were attending every year and without any
           obstructions, Akhaltskha.net informs.

           This is the first instance, in the history of independent Georgia,
           when Akhaltskha schools are barred from taking part in Genocide
           commemoration activities and church requiem service.

           Akhaltskha, Akhaltsikhe in Georgian, is a city in Javakhk-Georgian
           name: Javakheti-which an Armenian-populated part of Georgia's
           southeastern Samtskhe-Javakheti Province.

           Comment

           Working...
           X