Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Armenian Army  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by londontsi View Post


   Ա€կադի Տե€-Թադ‡ոսյան
   This guy is very smart. What he says makes perfect sence.
   We don't have the national ideology necessary for Armenia's future. Instead of developing that, which is necessary in order to guarantee our suvival and prosperity, we are debating who is going to protect us. which side is better, west or Russia.
   He is unbiased. He brings the example of georgia. That the only positive from russia is their military presence. Eurasian economic union is just a guarantee in keeping this balance in his opinion.
   He also answers to questin about the arms sale by russia to Azerbaijan. It is a means of keeping Azerbaijan under russian controll. The scope of the sales makes us worried rightfully, but the fact is that this armaments need sevice and parts. There are russians in azerbaijan giving that service. We know about gabala base closure, but there are other russian bases there too.
   He correctly states that if not russia, then azerbaijan would go to west for arms and then we could not compete with them in arms race.
   He looks at russia as needed military presence but that's all. He does not have ilusions of economic prosperity in eurasian economic union. as a matter of fact he does not have it in european partnership either as long as we do not develop national ideology for it.

   On the side, in my opinion, Serj Sargsian's stetements about russian supplies to azerbaijan were not meant for russian government, but for western audience. This kind of speaches do not bear weight in russian politics.
   This speech is rather part of politics with west.
   Last edited by Hakob; 07-20-2014, 08:29 PM.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Hakob View Post
    This guy is very smart. What he says makes perfect sence.
    We don't have the national ideology necessary for Armenia's future. Instead of developing that, which is necessary in order to guarantee our suvival and prosperity, we are debating who is going to protect us. which side is better, west or Russia.
    He is unbiased. He brings the example of georgia. That the only positive from russia is their military presence. Eurasian economic union is just a guarantee in keeping this balance in his opinion.
    He also answers to questin about the arms sale by russia to Azerbaijan. It is a means of keeping Azerbaijan under russian controll. The scope of the sales makes us worried rightfully, but the fact is that this armaments need sevice and parts. There are russians in azerbaijan giving that service. We know about gabala base closure, but there are other russian bases there too.
    He correctly states that if not russia, then azerbaijan would go to west for arms and then we could not compete with them in arms race.
    He looks at russia as needed military presence but that's all. He does not have ilusions of economic prosperity in eurasian economic union. as a matter of fact he does not have it in european partnership either as long as we do not develop national ideology for it.

    On the side, in my opinion, Serj Sargsian's stetements about russian supplies to azerbaijan were not meant for russian government, but for western audience. This kind of speaches do not bear weight in russian politics.
    This speech is rather part of politics with west.
    komandos always has very intelligent commentary on political events. it also helps to be not involved and be able to speak the truth without ulterior motives

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Armenian Air Force


     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերության նախարարության ինժեներներից մեկը ջրահեղձ է եղել

      Հուլիս 21, 2014 by Անի Մարգարյան
      Շիրվան քաղաքի՝ Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերության նախարարությանը պատկանող Տելեմեխանիկա գործարանի գլխավոր ինժեներ, 1963-ին ծնված Հեյդարաղա Միրզոևը հուլիսի 19-ին խեղդվել է Կուր գետում։

      Կուր գետի այն հատվածը, որն անցնում է ադրբեջանական Սալյանի շրջանով
      Կուր գետի այն հատվածը, որն անցնում է ադրբեջանական Սալյանի շրջանով
      Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը՝ հղում կատարելով Սալյանի շրջանի ոստիկանական բաժանմունքի հայտնած տվյալներին։
      Ըստ աղբյուրի՝ Ադրբեջանի ԱԻՆ փրկարարները դուրս են բերել Միրզոևի դին հուլիսի 20-ին Կուր գետից Փարչա գյուղի մերձակայքում ։

      Նկատենք, որ պատահարի մանրամասներն այս պահի դրությամբ հայտնի չեն։

      Razm.info

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by Spetsnaz View Post
       Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերության նախարարության ինժեներներից մեկը ջրահեղձ է եղել

       Հուլիս 21, 2014 by Անի Մարգարյան
       Շիրվան քաղաքի՝ Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերության նախարարությանը պատկանող Տելեմեխանիկա գործարանի գլխավոր ինժեներ, 1963-ին ծնված Հեյդարաղա Միրզոևը հուլիսի 19-ին խեղդվել է Կուր գետում։

       worlds worst swimmers? I know arabs have that reputation, but damn. Maybe we should unleash the Sarsang reservoir on them, problem could take care of itself.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        On July 10, an airborne rescue squad of the MoES held a regular practical training at the airport of one of the military units of MoD.
        Last edited by burjuin; 07-21-2014, 03:31 AM.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         On July 17, the MoES airborne squad hold its usual practical training in one of MD military units.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Allegedly for low flying enemy planes in Artsakh

          Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by Federate View Post
           Allegedly for low flying enemy planes in Artsakh
           That looks like the shushi ridge. pretty smart. I hope they never get that far.

           Comment

           Working...
           X