Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Sort of off topic but surely of interest to many who post here. What's left of the Armenian community in Iraq has formed self-defence forces.

  Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Nagorno-Karabakh Defense Army

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Federate View Post
    Sort of off topic but surely of interest to many who post here. What's left of the Armenian community in Iraq has formed self-defence forces.

    one must admit they are brave, but i bet if given the chance to go to the west, they'd leave too. sadly, armenians living in arab lands, is just another phase after 1915, eventually, they'll either have to either reutrn to armenia, or go to west.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Small arms are produced in Armenia     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Նախիջևանի համազորային բանակի զինծառայողը մահացել է կասկածելի պայմաններում
      Սեպտեմբեր 10, 2014

      Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության համազորային բանակի զինծառայող Քամրան Մայըլովը, որը զորակոչվել էր Շամխորի շրջանից, մահացել է կասկածելի պայմաններում։

      Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Meydan TV լրատվակայքը, զինծառայողը մահացել է իր ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 8-ին։ Հարազատների խոսքերով՝ նա գնացել է զուգարան, երկար ժամանակ չի վերադարձել։

      Նրան հայտնաբերել են մահացած, գլխի շրջանում վնասվածքով։ Հավանաբար, վնասվածքը ստացել է զուգարանի տանիքի փլուզման հետևանքով։ Այս պահի դրությամբ տեղեկությունը պաշտոնապես չի մեկնաբանվել։ Պարզ չէ նաև՝ արդյոք հարուցվել է քրեական գործ։

      Նկատենք, որ սա 2014-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական զինուժի հայտարարված առաջին կորուստն է։

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by Spetsnaz View Post
       Նախիջևանի համազորային բանակի զինծառայողը մահացել է կասկածելի պայմաններում
       Սեպտեմբեր 10, 2014

       Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության համազորային բանակի զինծառայող Քամրան Մայըլովը, որը զորակոչվել էր Շամխորի շրջանից, մահացել է կասկածելի պայմաններում։

       Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Meydan TV լրատվակայքը, զինծառայողը մահացել է իր ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 8-ին։ Հարազատների խոսքերով՝ նա գնացել է զուգարան, երկար ժամանակ չի վերադարձել։

       Նրան հայտնաբերել են մահացած, գլխի շրջանում վնասվածքով։ Հավանաբար, վնասվածքը ստացել է զուգարանի տանիքի փլուզման հետևանքով։ Այս պահի դրությամբ տեղեկությունը պաշտոնապես չի մեկնաբանվել։ Պարզ չէ նաև՝ արդյոք հարուցվել է քրեական գործ։

       Նկատենք, որ սա 2014-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական զինուժի հայտարարված առաջին կորուստն է։

       http://razm.info/53081
       Injured in toilet collapse? You can die from that?

       Man, and he died on his birthday. That sucks.

       We all know this guy didn't die on the toilet...
       Armenian colony of Glendale will conquer all of California!

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Ambassador: US will continue to develop defense cooperation with Armenia

        18:20, 10.09.2014
        Region: World News, Armenia
        Theme: Politics

        YEREVAN. – Armenia's Defense Minister Seyran Ohanyan on Wednesday received U.S. Ambassador to Armenia John Heffern and newly appointed defense attaché Anthony Sebo. The latter handed over a letter of credentials from U.S. Secretary of Defense Chuck Hagel.

        Seyran Ohanyan and John Heffern discussed Armenia-US bilateral ties as well as issues related to military cooperation with NATO, in particular in the context of new platform on cooperation with partners created during the summit in Wales.

        Ambassador Heffern assured that American side will continue to develop defense cooperation with Armenia in all areas of mutual interest.

        The sides discussed issues related to regional security challenges.
        Defense Minister Seyran Ohanyan received U.S. Ambassador to Armenia John Heffern...


        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Slightly off topic, but do you guys think this speed up in weapons production and new anti-Western policy might tip the balance in Armenia's favor? Do you think the sped up production of stuff like the T90MS new BMPT and small arms could allow for retired or slightly older technology to be sent to Armenia?         Last edited by Chubs; 09-10-2014, 03:39 PM.
         Armenian colony of Glendale will conquer all of California!

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by Chubs View Post
          Slightly off topic, but do you guys think this speed up in weapons production and new anti-Western policy might tip the balance in Armenia's favor? Do you think the sped up production of stuff like the T90MS new BMPT and small arms could allow for retired or slightly older technology to be sent to Armenia?          Old or retired tech is not a big plus.
          But if, an agreement can be reached of Armenian manufacturers(however small or rather "would be") participating in russian military contracts, it would be a big gain.
          As we know, Armenian SSR was unproportianally big arms-parts-logistics manufacturer in USSR per population.
          If it will not happen in case of entry into EEU, then, we will be loosing (or not allowed) big opportunities.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Nagorno-Karabakh Defense Army
           The awarding ceremony of soldiers distinguished themselves in combat           Comment

           Working...
           X