Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Yes. Unfortunately, like many of the political experts in the press conferense said, there is a level of davajanutyun unseen even during the 90s war. Firstly, like robert kocharyan did, armenia again didnt involve nkr as a side to the conflict. Then we have the passive policy against azeris the past 5 years. The helicopter downing. 150 diversion attempts and a 4 days war later, the armenian gov still complain the ceasefire is not being upholded. Then we have the utter failure of not giving a preemptive strike to their latest adventure. Then there is the russia issue. The least serj could have done is not go to moscow for the altered meeting. This is the lowest we can sink as a nation. The conclusion to this situation, russia turning a blind eye and azeris not being punished for this , the blame must be on serj and his goons.
  Last edited by arakeretzig; 04-15-2016, 06:02 AM.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by AbuSindi View Post
   Mher Jan I couldn't agree with you any more. My friend saw people organizing canned food drives, gauze, blankets etc... All in good faith of course, but having served in the military, he knew none of this was useful. First, these things are readily available in Armenia and could be purchased for pennies on the dollar. Secondly, it doesn't help save lives, nor does it provide us with improved offensive/defensive capabilities. It can also be a logistical nightmare. He spoke to someone from the ministry of defense in Armenia, I won't say with whom publicly on this forum. But he is a high ranking official. After their conversation, he decided to start a GoFundMe to buy Celox. Google this product if you are not familiar with it. It stops severe bleeding within seconds and cuts battlefield deaths due to bleeding by 80 percent (if not more). I think the US special forces use this stuff too. We contacted several Armenian accounts on Instagram, Facebook, and other social media. All promised they would help promote this campaign but didn't. We later discovered one was accepting donations for first aid kits (as if band aids and some gauze are going to help in a war zone), the other was posting about a auto leasing company that was promising to donate $100 for every new car leased from them. The car leasing thing really pissed us off. People are trying to catch fish from murky waters. Basically, people are making it about themselves and just really wasting money. We need someone to organize something that either helps save lives or gives our military some sort of offensive/defensive improvement.
   please look into this group, https://www.facebook.com/groups/HelpingNeedyinArmenia/

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Ռուսաստանից պատվիրած զենքի մի մասն արդեն մատակարարվել է Հայաստանին. Նահապետյան

    Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև վարկային համաձայնագրով սպառազինության ձեռքբերման պայմանավորվածության համաձայն զինատեսակների ցանկից արդեն իսկ որոշ մասը ձեռք է բերվել, բայց ոչ ամբողջական ցանկը: Այս մասին հայաստանյան Panorama.am կայքին այսօր՝ ապրիլի 15-ին, հայտնել է ՀՀ ԱԺ ՊԱԱՆԳ հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը:

    Պատգամավորի խոսքով՝ երկու երկրների պաշտպանության նախարարություններն աշխատում են սպառազինության մյուս մասի մատակարարման հարցերը լուծելու համար:

    Նշենք, որ այսօր ավելի վաղ կառավարության որոշումներից մեկով ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել է Ռուսաստանի համապատասխան գերատեսչությունների հետ՝ գնվող սպառազինության անվանացանկը հստակեցնելու համար:

    Հիշեցնենք, որ գնվող սպառազինության նախնական ցանկը հայտնի է դարձել 2016թ. փետրվարին, երբ ռուսաստանյան կողմը հրապարակել է պայմանագրի տեքստը: Ձեռք բերվող սպառազինության, զինամթերքի և այլ տեխնիկայի քանակի մասին պայմանագրում տվյալներ չկան։
    ---

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Message from FB later but one of the groups I have been following is claiming the following and it's probably the case (In Russian and English):

     Հարցերը գնալով ավելի հնչեղ են լինելու։
     - Почему на передовой линии, как выяснилось, не хватило патронов.
     - Почему не было выстрелов для ручных гранатометов, Фаготов и пр.
     - Почему у ротных и батальных минометом так быстро закончились мины?
     - Почему не было приборов ночного видения?
     - Почему армянский воин слепым встречал вооруженного до зубов бойца ЧВК, турецкий спецназ, ИГИЛ и др.? ПОЧЕМУ?
     Հարցերը գնալով ավելի հնչեղ են լինելու։

     - why is on the front line, as it turns out, didn't have enough ammo.
     - why wasn't the shots for the hand grenade launchers, xxxotov and d.
     - why does company and batalʹnykh minometom so fast out of the mines?
     - why wasn't the night vision devices?
     - why the Armenian warrior blind met armed to the teeth, the fighter pmcs, Turkish special forces, Isis et al.? Why? Why?


     My translation:
     NKR forces are not pleased with the level of support being given by the military command structure in terms of supplies and procurement. While this comes as no shock and is usually the soldiers mantra with every military worldwide, they claim that the army is being stingy or needs to procure and supply more of the following to frontline positions:


     1. Ammo- guys ran out of ammo very early
     2. Lack of Grenades, RPG rounds, and RPG units in general
     3. Lack of Night vision
     4. Lack of landmines

     The assumption is that with adequate amounts of the following, many Armenians live could have been saved, Azeris would have suffered more losses, and all of these items can be purchased cheaply.

     NKR forces went above in beyond in terms of fighting but among the High Command they've been resting on their laurels for to long and either being miserly with these items of siphoning off the budget

     Bottomline:

     - Frontline troops need more/better equipment in ammo
     - Supplying this is not too pricey is leads to more fighting efficiency, fewer losses and more damage to the enemy
     - The Army needs to do a better job of supplying the men
     - All corruption needs to be rooted out- corruption leads to outright murder of our own.
     -
     Last edited by Joseph; 04-15-2016, 07:41 AM.
     General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by arakeretzig View Post
      Yes. Unfortunately, like many of the political experts in the press conferense said, there is a level of davajanutyun unseen even during the 90s war. Firstly, like robert kocharyan did, armenia again didnt involve nkr as a side to the conflict. Then we have the passive policy against azeris the past 5 years. The helicopter downing. 150 diversion attempts and a 4 days war later, the armenian gov still complain the ceasefire is not being upholded. Then we have the utter failure of not giving a preemptive strike to their latest adventure. Then there is the russia issue. The least serj could have done is not go to moscow for the altered meeting. This is the lowest we can sink as a nation. The conclusion to this situation, russia turning a blind eye and azeris not being punished for this , the blame must be on serj and his goons.
      Do not believe what you hear from the so-called 'political experts'

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by Joseph View Post
       Message from FB later but one of the groups I have been following is claiming the following and it's probably the case (In Russian and English):

       Հարցերը գնալով ավելի հնչեղ են լինելու։
       - Почему на передовой линии, как выяснилось, не хватило патронов.
       - Почему не было выстрелов для ручных гранатометов, Фаготов и пр.
       - Почему у ротных и батальных минометом так быстро закончились мины?
       - Почему не было приборов ночного видения?
       - Почему армянский воин слепым встречал вооруженного до зубов бойца ЧВК, турецкий спецназ, ИГИЛ и др.? ПОЧЕМУ?
       Հարցերը գնալով ավելի հնչեղ են լինելու։

       - why is on the front line, as it turns out, didn't have enough ammo.
       - why wasn't the shots for the hand grenade launchers, xxxotov and d.
       - why does company and batalʹnykh minometom so fast out of the mines?
       - why wasn't the night vision devices?
       - why the Armenian warrior blind met armed to the teeth, the fighter pmcs, Turkish special forces, Isis et al.? Why? Why?


       My translation:
       NKR forces are not pleased with the level of support being given by the military command structure in terms of supplies and procurement. While this comes as no shock and is usually the soldiers mantra with every military worldwide, they claim that the army is being stingy or needs to procure and supply more of the following to frontline positions:


       1. Ammo- guys ran out of ammo very early
       2. Lack of Grenades, RPG rounds, and RPG units in general
       3. Lack of Night vision
       4. Lack of landmines

       The assumption is that with adequate amounts of the following, many Armenians live could have been saved, Azeris would have suffered more losses, and all of these items can be purchased cheaply.

       NKR forces went above in beyond in terms of fighting but among the High Command they've been resting on their laurels for to long and either being miserly with these items of siphoning off the budget

       Bottomline:

       - Frontline troops need more/better equipment in ammo
       - Supplying this is not too pricey is leads to more fighting efficiency, fewer losses and more damage to the enemy
       - The Army needs to do a better job of supplying the men
       - All corruption needs to be rooted out- corruption leads to outright murder of our own.
       -
       Them fat generals are happy driving their G-wagons.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Last Thursday US Secretary of State John Kerry and Vice President Joe Biden met separately with Azerbaijan’s President Ilham Aliyev and Armenian President Serzh Sarkisian while the South Caucasus adversaries attended a 50-nation nuclear summit in Washington boycotted by Russian President Vladimir Putin. But no sooner did Kerry pronounce “an ultimate resolution” to the ongoing Azeri-Armenian dispute over the autonomous Nagorno-Karabakh (NG) enclave, while Aliyev was flying home the next day his Azerbaijani military was launching a major overnight offensive into the contested region marking the bloodiest fighting since Russia’s brokered truce that ended a three-year war back in 1994. … Continue reading →
        General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by armnuke View Post
         Them fat generals are happy driving their G-wagons.
         Yup, when I see a corpulent, fat bodied General, Colonel, etc that gets me pissed. You never really see that in other professional armies. To me the message it conveys is they're corrupt, lack self-control, lack self-esteem, lack discipline, are thieves, etc.
         General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          "The least serj could have done is not go to moscow for the altered meeting"
          I agree! We need to show that we too can play that game.
          Hayastan or Bust.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Artsrun Hovannisyan replied to that group's post.

           Comment

           Working...
           X