Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Երբ հարցրի պատերազմի օրերի մասին, ասաց՝ Չէ, էդ չպատմեմ, հարազատներս կանհագստանան, ավելի լավ է չիմանան` ինչ է եղել էստեղ։


  Նման հինգ ժամկետային զինծառայողների` Սամվել Սեյրանի Սաֆարյանին, Մասիս Մելիքի Մուրադյանին, Գոռ Վարդանի Ավագյանին, Դավիթ Արկադիի...

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Zeytun View Post
    Aren't those radar obsolete ?? We need to buy new radars.
    Sometimes old technology is better to new tech since they can't be seen and/or hacked.

    Celebrate 22 years of victory in liberating Artsakh........Hoorah
    B0zkurt Hunter

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Nagorno-Karabakh Defense Army


     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by argin View Post
      And yet with all the "outdated" weapons we stop their progress and liberated karabakh,it's interesting how they defame their army in the most stupid statements haha


      Russia selling to Armenia outdated military equipment on credit, says Azerbaijan


      [..]Dargahli said that for a country engaging in a war, $200 million is a petty amount, which is absolutely insufficient to equip the army with weaponry.

      “Considering corruption and bribery is raging throughout Armenia and the country’s political leaders are all criminal elements, it is highly likely that an overwhelming portion of this money is going to be embezzled by the same regime,” the spokesman noted.

      He added that the weapons and military equipment Armenia has been buying from Russia over recent years are outdated.

      Outdated weapons and military equipment, which were made years ago and not used, are being sold on credit to Armenia, according to Dargahli.

      “We have witnessed this during the military operations in early April. As most of the shells fired by the Armenian side during the latest hostilities were old, they remained unexploded and just stuck in the ground. The shells were removed and destroyed by our servicemen,” the spokesman said, calling Armenian officials’ statements on the purchase of weapons from other sources are bluff.

      Dargahli went on to say that in April, Armenia’s defense ministry stated that local diaspora organizations abroad collected about $6 million assistance for the country’s armed forces. “This amount can only be enough for the funerals of the Armenian servicemen killed in April and the assistance allocated to silence the bereaved families.”

      He emphasized that Armenian Defense Ministry spokesman Artsrun Hovhannisyan’s claims that the military equipment produced in 1980s is in “super state” are another fiction of Armenians, because it is nonsense to compare weapons produced 30 years ago with modern ones.
      It shows how stupid they are, any sane person would know that these statement will backfire on them. When you say everyday that Aremnia is poor, weak and corrupt. And you can't achieve any military victory. People will be frustrated. We can only hope that these people stay in power.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       .       .
       Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
       Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
       Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        At first I thought all the nuclear bomb talk was really stupid... but now I have a tiny part of me that feels like we should just pull an Israel, and every time someone asks about medzamor waste being weaponized, just say 'no comment.' Go ahead, fear we have a dirty bomb and a General Sherman strategy.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan          photos of enemy stockpiles

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           6 ականազերծող շուն՝ հայկական ինժեներական գումարտակին
           20:11 | Մայիս 4,2016 | Քաղաքականություն Рус
           amn
           ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսն այսօր Էջմիածնի Մարդասիրական ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնում մասնակցել է 6 ականզերծող շների գործողությունների ցուցադրությանը:

           Այդ շները Հայաստանին են տրամադրվել ԱՄՆ պետքարտուղարության դրամաշնորհի և ԱՄՆ քաղաքացիների, ինչպես նաև հայկական սփյուռքի մասնավոր նվիրատվությունների հաշվին:

           Դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը ԱՄՆ պետքարտուղարության հետ միասին ապահովում են սլովենական International Trust Fund Enhancing Human Security (ITF) հասարակական կազմակերպությունը և Marshall Legacy ինստիտուտը:

           Դրամաշնորհի ու մասնավոր նվիրատվությունների միջոցով Բոսնիայի ականազերծող շների կենտրոնից հրավիրվել է փորձագետ-շնավարժ, ով վեց ամիս գտնվելով Հայաստանում, ապահովել է հայկական շնավարժ թիմերի ուսուցումը՝ նախապատրաստելով նրանց ականազերծման 2016թ. աշխատանքներին:

           Շները կցվելու են հայկական ինժեներական գումարտակին՝ աջակցելու Հայաստանի հարավում իրականացվող ականազերծման աշխատանքներին:
           6 ականազերծող շուն՝ հայկական ինժեներական գումարտակին           Comment

           Working...
           X