Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by armnuke View Post
  Another SF infiltration attempt from the direction of Akna on the night of Feb 25.

  Looks like they used one of those rocket assisted, explosive ropes, used for mine clearing at 3:30. Also looks like there is significant time between when a enemy is detected and when that area is fired on. I hope the lack of response is just our guys not displaying their capabilities....

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Spetsnaz View Post
   Does this mean we are going to get the Mig-29's ??
   I don't think so. It will change the whole balance. It is our Air Force that let's us down. Russia knows this.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by armnuke View Post
    ^^^ what the fk did they just do?
    Most retarded "operation" I have ever seen. Thank God our enemy's IQ is in single digits.
    The whole element of surprise was gone with their pipe explosives. It took them 5 minutes to attack after the explosion, they got killed and ran back like idiots.
    You can tell from their movements they had no clue what they were doing with lots of hesitations. Aboushner!

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Looks like the Azeris will leave their wounded on the ground and take their weapons instead. Anyhow I hope this loss for the Azeri's is a warning not to continue their games with the Armenians. Its time to realize that they are not well trained, and not capable of finding a victory through military actions.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Armenian Army


      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       168 ժամ. Հայաստանը կոշտացնում է դիրքորոշումը կամ կանաչ լույս է ստացել Մոսկվայից
       28.02.2017

       168 ժամ թերթը գրում է. Այստեղ կարեւորն այն է, որ առաջին անգամ է նման հայտարարություն հնչում նման մակարդակով։ Նման հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանը կամ ավելի կոշտ դիրքորոշում է որոշել ստանձնել, կամ կանաչ լույս է ստացել Մոսկվայից։ Այս երկու տարբերակներից ցանկացածի դեպքում էլ նույն արդյունքի մասին ենք խոսելու՝ Հայաստանն այլեւս որեւէ զիջման չի գնալու, այլ ճանապարհ չկա։

       Հայերը տեսան, որ ինչ-որ առումով Ռուսաստանը չի շարունակելու թուլացնել Հայաստանին, եւ հայերը, բարեբախտաբար, օգտագործում են այդ հանգամանքը։

       Հայերը, մեր տղաներն անցյալ տարի ցույց տվեցին, որ շատ զորավոր, շատ պինդ դիմադրություն կարող են ցույց տալ, եւ ռուսները ստիպված են այդ գործոնը հաշվի առնել,-168 ժամ թերթի թղթակցի հետ զրույցում այս մասին է ասել Ֆրանսիայի Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Կայծ Մինասյանը՝ անդրադառնալով ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությանը, թե հայկական կողմն անհրաժեշտության դեպքում՝ կկիրառի Ադրբեջանի դեմ Իսկանդեր համակարգերը:

       Կայծ Մինասյանը նշել է, որ ռուսական կողմի վերջին բոլոր հայտարարություններից պարզ դարձավ, որՀայաստանի տկարացումը չի ծառայում իրենց շահերին, փոքր-ինչ փոխվեց Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ՝ ոչ միայն Իսկանդերը փոխադրելով, զենք մատակարարելով Հայաստանին, այլեւ փոխվեց Ռուսաստանի վերաբերմունքն ավելի լայն իմաստով:

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by burjuin View Post
         Armenian Army

         Do crossbows like that actually see any use on the frontline?

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          And another (9 confirmed names so far from Feb 25).

          Փետրվարի 27-ին սպանվել է Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող

          Last edited by Spetsnaz; 02-28-2017, 01:30 AM.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by Spetsnaz View Post
           168 ժամ. Հայաստանը կոշտացնում է դիրքորոշումը կամ կանաչ լույս է ստացել Մոսկվայից
           28.02.2017

           168 ժամ թերթը գրում է. Այստեղ կարեւորն այն է, որ առաջին անգամ է նման հայտարարություն հնչում նման մակարդակով։ Նման հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանը կամ ավելի կոշտ դիրքորոշում է որոշել ստանձնել, կամ կանաչ լույս է ստացել Մոսկվայից։ Այս երկու տարբերակներից ցանկացածի դեպքում էլ նույն արդյունքի մասին ենք խոսելու՝ Հայաստանն այլեւս որեւէ զիջման չի գնալու, այլ ճանապարհ չկա։

           Հայերը տեսան, որ ինչ-որ առումով Ռուսաստանը չի շարունակելու թուլացնել Հայաստանին, եւ հայերը, բարեբախտաբար, օգտագործում են այդ հանգամանքը։

           Հայերը, մեր տղաներն անցյալ տարի ցույց տվեցին, որ շատ զորավոր, շատ պինդ դիմադրություն կարող են ցույց տալ, եւ ռուսները ստիպված են այդ գործոնը հաշվի առնել,-168 ժամ թերթի թղթակցի հետ զրույցում այս մասին է ասել Ֆրանսիայի Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Կայծ Մինասյանը՝ անդրադառնալով ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությանը, թե հայկական կողմն անհրաժեշտության դեպքում՝ կկիրառի Ադրբեջանի դեմ Իսկանդեր համակարգերը:

           Կայծ Մինասյանը նշել է, որ ռուսական կողմի վերջին բոլոր հայտարարություններից պարզ դարձավ, որՀայաստանի տկարացումը չի ծառայում իրենց շահերին, փոքր-ինչ փոխվեց Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ՝ ոչ միայն Իսկանդերը փոխադրելով, զենք մատակարարելով Հայաստանին, այլեւ փոխվեց Ռուսաստանի վերաբերմունքն ավելի լայն իմաստով:

           https://news.am/arm/news/375862.html
           Bullsh*t. 168 is a Bullxxxxt*r newspaper.

           Comment

           Working...
           X