Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by armnuke View Post


  where are their weapons/equipment?

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   3 more....

   Պարզվել են մանրամասներ սպանված ադրբեջանցիներից ևս 3-ի մասին
   Փետրվար 27, 2017

   Փետրվարի 27-ին ադրբեջանական սոցցանցերից պարզվել են հավելյալ մանրամասներ Ադրբեջանի ՊՆ հայտնած ևս 3 սպանված զինծառայողների մասին: Սպանվածներից մեկը լեյտենանտ էր, մեկը՝ տեխնիկական քոլեջի սան: Մյուսից առայժմ հայտնի է միայն ծննդավայրը:

   Փետրվարի 25-ին սպանված ադրբեջանցի զինծառայողներից մեկը լեյտենանտ էր` Նազարով Շահլար Յաշար օղլու (Nəzərov Şahlar Yaşar oğlu): Նա ծնվել է Ադրբեջանի Յարդըմլը շրջանի Փեշթասար (Peştəsər) գյուղում:

   Մյուս սպանված զինծառայողը՝ 03.05.1996 թ. ծնված Ջաֆարով Զաքիր Նազիմ օղլուն (Cəfərov Zakir Nazim oğlu) ավարտել էր Ադրբեջանի ճարտարապետության և շինարարության ինստիտուտին կից քոլեջը՝ «ավտոճանապարհների և օդանավակայանների շինարարության, նախագծման և վերանորոգման» մասնագիտությամբ: Ծնունդով Բաքվից էր:

   Սպանվածներից 3-րդը՝ Գադիմով Զյուլֆու Ռահիմ օղլուն (Qədimov Zülfü Rəhim oğlu) ծնունդով Աղդամի շրջանի սահմանամերձ Մերզիլի գյուղից էր: Նրա մասին այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն: Հավելյան մանրամասների դեպքում կտեղեկացնենք:

   Հիշեցնենք, որ փետրվարի 26-ին արդեն հայտնել էինք ևս երկու սպանվածի՝ ադրբեջանական բանակի մայոր, բրիգադի հետախուզության պետ Աբդուլլաև Ագշինի և ադրբեջանական բանակի ավագ լեյտենանտ, հետախույզ Հաշիմլի Թուրալ Աբդուլ օղլուի մասին:

   Ադրբեջանական սոցցանցերում տարածված տեղեկություների համաձայն՝ Ադրբեջանի բանակը փետրվարի 25-ին ունեցել է ոչ թե 5, այլ՝ առնվազն 7 կորուստ: Սակայն այս տեղեկությունն առայժմ չի հաստատվել:

   http://razm.info/97073

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Spetsnaz View Post
    More detailed reports about the 4 day war(Maps).

    http://ombudsnkr.am/en/docs/Report_PUBLIC.pdf
    Maaaan.
    This looks like a Turkish national resume.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by Etchmiadzin View Post
     where are their weapons/equipment?
     I asked myself the same question till I watched the video. It states, the other soldiers took all weapons and left the bodies.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by Azad View Post
      Let us hope so ... Except, Russia lately has been dumping all of its older generation armaments in Syria with a fresh coat of paint .
      A propos Syria... I was looking for T-72 models used in Syrian war a while ago when I found this:
      http://spioenkop.blogspot.de/2014/12...asts-t-72.html
      The article says that the Kontakt-1 ERA on syrian T-72 AV's is installed by some "Armenian contractors". I don't know if it's true but I found it interesting.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       It depends on the type of weaponry and if it is needed in Syria or not.
       Mig-29 jets are not needed in Syria, as the Air Force received a new batch of Su-24M2 bombers from Russia.
       Also T-62M tanks which are Afghan war veterans were sent to Syria..pretty useless tank for us.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by armnuke View Post
        It depends on the type of weaponry and if it is needed in Syria or not.
        Mig-29 jets are not needed in Syria, as the Air Force received a new batch of Su-24M2 bombers from Russia.
        Also T-62M tanks which are Afghan war veterans were sent to Syria..pretty useless tank for us.
        Interesting is the fact that those Armenian contractors were able to upgrade a T-72AV which has left me criticizing our Mod for not upgrading our T-72A's, regarding the T-72b4 they have been upgraded as I have not seen any of our T-72B's around or hell even our T-72AV's very few around and mostly T-72A's or some of them with kontact 5 era there's a hand full of them around as I've seen lately but besides that mostly T-72A's around now, but if they are shown, it will most likely be Artsakh's military parade.

        Regarding the MIG 29's I doubt we would have the men to operate them let alone have them in our arsenal, if in some point Russia gives us the MIG's we would be very lucky.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Armenian Army
         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by Spetsnaz View Post
          More detailed reports about the 4 day war(Maps).

          http://ombudsnkr.am/en/docs/Report_PUBLIC.pdf
          Hakob says the above report sounds like a terkish resume. I agree.
          This report is reflective of the terk conduct since the very first day they (terk) showed up at our borderlands.
          This report is only the latest of hundreds of years of conduct like this committed by the terks against the Armenians and the other indeginous peoples of of the land.
          Anyone can read of these types of atrocities committed by the terks wherever they have invaded.
          And yet the world still cozies up to the terk for their own financial gain.
          As far as I'm concerned, those powers that prop up these terkish cancers --- ARE COMPLICIT --- in this (these) horrendous criminal acts.
          Morons ? Idiots ? Criminals ? Or all 3.
          This report defines yet again the terk character.
          To define cancer or disease is virtually identical to the definition of the terks.
          HARK

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Another SF infiltration attempt from the direction of Akna on the night of Feb 25.

           Comment

           Working...
           X