Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #71
  Re: Sevan

  Question:
  - does anybody know, at wich hight is the minimum level of the land bridge uniting the Sevan island to the shores, that is at wich level of water, the island will turn back into an island?
  - or, on wich year exactly, the Sevan island ceased to be an island and was linked to the shores, while the lake was shrinking in soviet period?

  Comment


  • #72
   Re: Sevan

   Vestnik Kavkaza, Russia
   June 15 2012


   Water pumping from Sevan to be doubled


   Armenia plans to increase water pumping from Lake Sevan for irrigation
   from 170 million to 320 million cubic meters, ARKA reports.

   The Aparan Water Reservoir had only 91 million cubic meters of water
   last year and 51 million this year, the Azat Water Reservoir had 71
   million last year and 60 million this year.

   130-150 million cubic meters were pumped last year, 100-110 million
   cubic meters are planned this year, head of the State Committee for
   Water Economy said at the governmental session on Thursday.

   Use of Sevan water was first made in the second half of June, about 80
   million cubic meters have been used this year. New quotas for water
   usage would allow irrigation of 40,000 hectares. Lack of water
   resources will keep the price for water at 11 drams per cubic meter.

   Lake Sevan is one of the largest highland lakes in Europe and Asia,
   located at the Armenian Highlands at a height of 1914 meters. It had a
   water level of 1900.13 meters on January 1, 2012.

   Comment


   • #73
    Re: Sevan

    Գեղարքունիքի մարզի 20 հասարակական կազմակերպություններ դիմում են ՀՀ ԱԺ նախագահին


    18:39 Հունիս 19, 2012

    ԷկոԼուր

    Գեղարքունիքի մարզի 20 հասարակական կազմակերպություններ դիմում են ՀՀ ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին եւ ՀՀ Ազգային Ժողովի Գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Սամվել Բալասանյանին` արտահայտելով իրենց մտահոգությունը Սևանա լճի մասին և Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ կառավարության կայացրած որոշման առնչությամբ:

    ՀԿ-ների հայտարարության մեջ ասված է. Գեղարքունիքի մարզի հասարակական կազմակերպություններն ու բնակչությունը իրենց խորը մտահոգությունն են հայտնում Սևանա լճի մասին և Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ կառավարության կայացրած որոշման առնչությամբ:

    Սևանից բնական թույլատրելի հոսքն ընդամենը 60մլն խմ է: Առանց այն էլ, 2012թ. համար Սևանա լճից նախատեսված էր 169մլն խմ բացթողում, որը Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքով սահմանված թույլատրելի առավելագույն 170 մլն խմ-ից պակաս է ընդամենը 1մլն խմ-ով:

    Նախորդ տարիներին, բացի 2008թ., երբ ՀՀ Ազգային Ժողովը աննախադեպ որոշում ընդունեց Սեւանա լճի էկոհմակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ՝ Սևանա լճից ջրի բացթողումների տարեկան առավելագույն քանակ հաստատելով 303 միլիոն խմ ծավալը, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն կարողացել է ոռգման ջրի անհրաժեշտ քանակ ապահովել Օրենքի սահմանված առավելագույն չափաքանակը չգերազանցելու պարագայում: Ընդ որում, 2012թ. Ապարանի և Ազատի ջրամբարների լցվածությունը 2009թ.ի համեմատ, երբ Սևանից բացթողումները կատարվել են օրենքի սահմաններում, պակաս է ընդամենը 4.32 մլն խմ-ով, ուստի ևս 150մլն խմ ջրի բացթողումը Սևանա լճից չունի պատշաճ հիմնավորում:

    Հաշվի առնելով հարցի վերաբերյալ Բնապահպանության նախարարության բացասական եզրակացությունը և բնապահպանների կարծիքը՝ համարում ենք, որ ևս 150 մլն խմ ջրի բացթողումը Սևանա լճի էկոհամակարգի համար բարձր ռիսկայնություն ունի, ուստի աննպատակահարմար ենք համարում Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հիմնավորումն ու ՀՀ Ազգային ժողովին կոչ ենք անում չընդունել կառավարության առաջարկը և Սևանա լճի մասին ու Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքները թողնել անփոփոխ:

    Ճիշտ է, վերջին տարիներին հաջողվել է Սևանի մակարդակը բարձրացնել մոտ 1մ-ով: Եվ եթե անգամ լճի մակարդակը նախատեսվածից ավել է բարձրացել, ապա դա եղել է միայն եղանակային պայմանների շնորհիվ (նկատենք, որ Արփա-Սևան թունելը չի գործում), և ոչ մի երաշխիք չկա, որ առաջիկա տարիներին մեզ ծանր երաշտներ չեն սպառնում: Չմոռանանք, որ Սևանը տարածաշրջանի խմելու ջրի ամենամեծ շտեմարանն է, և մենք իրավունք չունենք վատնել Աստծո կողմից մեզ տրված պարգևը, որը մոտ ապագայում կարող է դառնալ մեր երկրի փրկության ու բարգավաճման միակ հույսը: Հույս ունենք, որ նորընտիր ԱԺ-ն իր գործունեությունը չի սկսի հանրային շահերին հակասող օրենքների ընդունմամբ, և մեր երկրում ռազմավարական նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների նկատմամբ, ինչպիսին է Սևանի հիմնախնդիրը, անլուրջ և կողմնակալ վերաբերմունք չի արձանագրվի:

    1. ԲԼԵՋԱՆ ՀԿ Լիաննա Ասոյան

    2. Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն ՀԿ Սաթիկ Բադեյան

    3. Ա. Դ.Սախարովի անվ. մարդու իրավունքների պաշտպանության

    հայկական կենտրոնի Գեղարքունիքի մասնաճյուղ Լուսինե Թոփլաղալցյան

    4. Գեղարքունիքի մարդու իրավունքների

    պաշտպանության կենտրոն ՀԿ Սոնա Խաչիկյան

    5. Մարտունու Տաթև մարզամշակութային և

    Ձեռնարվեստի ՀԿ Տաթևիկ Գրիգորյան

    6. Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ Անահիտ Գևորգյան

    7. Գավառի Օրհուս կենտրոն Մարինե Մազմանյան

    8. Լրագրողների Աժդահակ ասոցացիա ՀԿ Վահագն Դաբաղյան

    9. Գալակսի սոցիալական, բնապահպանական ՀԿ Սիլվա Սևանյան

    10. Վարդենիսի Ձգտում ՀԿ Զասուլ Հակոբյան

    11. Գեղամա երիտասարդական տարածքային

    Ասոցացիա ՀԿ Վահան Դավթյան

    12. Գավառի Բիզնես կենտրոն ՀԿ Անահիտ Շահզադյան

    13. Ճամբարակի համայնքային խորհուրդ ՀԿ Իրինա Աթաբեկյան

    14. Արեգունի ՀԿ Գայանե Խաչատրյան

    15. Աստղացոլք հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ Իրինա Հովհաննիսյան

    16. Համազարկ ՀԿ Աշոտ Սահակյան

    17. Երտասարդ իրավաբանների ասոցացիայի

    Գեղարքունիքի մասնաչյուղ Նելլի Հայրապետյան

    18. Բարի հույս սոցիալական, հաշմանդամ երեխաների

    Առողջության աջակցության ՀԿ Մնացական Սարգսյան

    19. Արժանապատիվ սերունդ սոցիալական ՀԿ Ժաննա Ղուլոյան

    20. Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ Նարինե Թոռչյան:

    Comment


    • #74
     Re: Sevan

     Ինչու են դատարկում Սեւանը, ուր է գնում ջուրը


     Սևանա լճից սահմանված չափաքանակից ավելի ջուր բաց թողնելու կառավարության որոշումն անհանգստացնում է բնապահպաններին: Հիշեցնենք, որ կառավարությունը նախատեսում է դիմել Ազգային ժողով` ոռոգման նպատակով լճից լրացուցիչ 150 մլն խմ ջուր վերցնելու թույլտվություն ստանալու համար: Այս տարվա համար սահմանված էր, որ ոռոգման նպատակով Սևանից բաց է թողնվելու 170 մլն խմ ջուր: Այսիպիսով` տարվա ընթացքում լճից բաց թողնվող ջրի ընդհանուր քանակը կհասնի 320 մլն խմ-ի, ինչը, բնապահպանների խոսքով, կխախտի Սևանի էկոհամակարգը:

     Կառավարությունը լրացուցիչ ջրառի անհրաժետությունը բացատրում է նրանով, որ տարին ջրառատ չէ, ջրամաբարներում ջրի պակաս կա:

     Էկոլոիգիական հասարակական դաշինքի համակարգող Սիլվա Ադամյանը զարմացած է: Մեզ համար անհասկանալի է` ո՞նց են ջրամբարները ցամաքել, եթե առատ տեղումներ են եղել: Պարոն Անդրեասյանն ասում է` ջուր չկա, աղբյուրները ցամաքել են: Մենք չենք համոզվել դրանում: Բոլոր մասնագետներն ասում են, որ շատ ջրեր կան, տեղումներ են եղել: Եթե արհեստականորեն չեն դատարկել, ապա անհնար է, որ Ապարանի ջրամաբարում ջուր չլինի- Lragir.am-ին ասաց Սիլվա Ադամյանը:

     Նրա խոսքով` խնդիրն ամենևին էլ այն չէ, որ ջրամբարներում ջուր չկա: Պարզապես կառավարությունը փորձում է կանխել լճի մակարդակի բարձրացումը, որպեսզի ափամերձ հատվածի օբյեկտների տերերը վնասներ չկրեն:

     Փորձում են ինչ-որ մարդկանց սեփականությունը պաշտպանել, գուցե կառավարությունը չունի միջոցներ, որ փոխհատուցի այդ սեփականատերերին: Կամ էլ միջոցներ չունեն, որ ջրի տակ անցնող տարածքները մաքրեն,- նկատեց բնապահանը` հավելելով, որ չի բացառվում արհեստականորեն նվազեցրած լինեն ջրամբարների ջրի քանակը:

     Սիլվա Ադամյանը հիշեցնում է կառավարությանը` եթե ուզում են Սևանի էկոհամակարգը պահպանել, լճի ջրի մակարդակը պետք է անընդհատ բարձրացնել և ոչ մի սատիմետր չիջեցնել: Ջրի մակարդակի իջեցումն ու բարձրացումը նույնպես, ըստ նրա, նպաստում է լճի ափամերձ հատվածների ճահճացմանը: Բացի այդ, ջրի մակարդակի իջեցումը խոչընդոտում է նաև ձկների բազմացմանը:

     Ջրաբան-բնապահպան Քնարիկ Հովհաննիսյանն էլ է նախազգուշացնում` ջրառի քանակի ավելացումը շատ վատ կանդրադառնա Սևանի էկոհամակարգի վրա: Նա մտավախություն ունի, որ գուցե սա վատ նախադեպ դառնա, և կառավարությունը որոշի ամեն տարի սահմանվածից շատ ջուր բաց թողնել Սևանից:

     Ջրաբանն ասում է, որ հազիվ սկսել էր վերականգնվել Սևանի էկոհամակարգը, լճի մակարդակն էլ հասել էր մոտ 1900 մետրի: Ինձ համար զարմանալի է, թե ինչու ջրամբարներում ջուր չկա, որովհետև տարին եղել է սովորական, տեղումները նախորդ տարիների չափ են եղել,- նշեց նա:

     Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանի այն պատճառաբանությանը, թե ձյունը միանգամից է հալվել և ներծծվել հողում, Քնարիկ Հովհաննիսյանը նման պատասխան է տալիս. Դա գիտեք երբ է լինում, երբ մենք բաց հանք ենք շահագործում, շատ հողեր ենք քանդրտում, անտառ ենք վերացնում: Պարզ է, որ այդ դեպքում ջուրը կգնա, կկորչի: Ինչքան շատ բաց հանք շահագործենք, այնքան մեր ջրային ռեսուրսները կսակավանան: Մեր ջրային ռեսուրսներն արդեն քչանում են, չկա մոնիթորինգ, մենք չգիտենք, թե ինչ ունենք, ինչքան կարող ենք օգտագործել:

     Ըստ ջրաբանի` այսօր բարբարոսաբար ոչնչացվում են Հայաստանի արտեզյան ջրերի պաշարները, որոնք օգտագործվում են ձկնաբուծության նպատակով: Ինչո՞ւ պետք է Սևջրում ջուր չլինի: Որովհետև ձկնաբուծության նպատակով են օգտագործել, սոսկալի բան է,- ասաց նա:

     Քնարիկ Հովհաննիսյանը նաև ահազանգում է, որ Հայաստանի ջրմաբարների վիճակն այսօր անմխիթար է, ինչն էլ հանգեցնում է ջրի կորստին: Իսկ պետական բյուջեից միջոցներ չեն հատկացվում դրանց վիճակի բարելավման նպատակով: Կառավարությանը ես մի խնդրանք ունեմ` լավացրեք ջրամբարների վիճակը, որպեսզի ջուրը կուտակվի ջրամբարում: Ինչու պետի այսօր ջրամբարը ջուր չպահի,- նշեց նա:

     Քնարիկ Հովհաննիսյանը նույնպես չի բացառում այն տարբերակը, որ ջրառի քանակի ավելացումը պայպանավորված է սեփականատերերի շահերի պաշտպանությամբ. Երևի մտավախություն ունեն, որ ափամերձ վիլլաները ջրի տակ կմնան:

     Բնապահպանները հանդիպել և հարցը քննարկել են Ջրտնտպետկոմի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանի և ԱԺ գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Բալասանյանի հետ: Բնապահպանները դիմել են, որպեսզի ԱԺ-ում ներկա գտնվեն հարցի քննարկմանը, սակայն որևէ պատասխան դեռ չեն ստացել:

     Հիշեցնենք, որ Սևանի մասին օրենքով նախատեսվում է մինչև 2030 թվականը լճի ջրի մակարդակը շարունակաբար բարձրացնել 6 մետրով: Սակայն 2004 թվականից սկսած այդ բարձրացումն ավելի արագ է տեղի ունեցել, քան նախատեսել էր կառավարությունը: Արյունքում ջրի տակ հայտնվեցին անտառապատ տարածքներ, օբյեկտներ, նաև ճանապարհահատվածներ:

     Ռոզա Հովհաննիսյան
     http://www.lragir.am/armsrc/right67188.html

     Comment


     • #75
      Re: Sevan

      Սեւանի ջրաբացթողումն ավելացնելու օրինագիծը մտել է խորհրդարան


      Հունիս 22, 2012 | 08:34
      Հայաստանի Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվել 2012 թվականին մինչեւ 320 միլիոն խմ Սեւանից ոռոգման ջրի բացթողման ծավալը մեծացնելու օրինագիծը:

      Ըստ գործող օրենսդրության` առավելագույն ծավալը կազմում է 170 խմ:

      Ըստ Հայաստանի ջրային տնտեսության պետհանձնաժողովի գնահատման` այս տարի ձմեռային ջրերը շատ վաղ են հալել, ինչի հետեւանքով էլ ներծծվել են հողի մեջ եւ չեն լցվել գետերը: Ոչ բավարար քանակությամբ ջուր կա նաեւ Ապարանի եւ Ազատի ոռոգիչ ջրամբարներում:

      Կարծում եմ, որ դա հետեւանքներ չի ունենա ոչ լճի, ոչ էլ Սեւան-Հրազդան ՋԷԿ-ի համար, NEWS.am-ի թղթակցին հայտնեց Հայաստանի ջրային տնտեսության պետհանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Անդրեասյանը, հավելելով, որ ներկայումս Սեւանի ջրի մակարդակը 34 սմ-ով բարձր է, քան տարվա սկզբին: Թե ինչպիսին կլինի լճի ջրի մակարդակը տարեվերջին, մենք դեռեւս դժվարանում ենք պատասխանել, ասաց Ա. Անդրեասյանը:

      Ներկայումս Սեւանի ջրի մակարդակը կազմում է 1900,48 մ:

      Comment


      • #76
       Re: Sevan

       ARMENIAN PARLIAMENT APPROVES BILL ON INCREASED WATER RELEASE FROM LAKE SEVAN

       news.am
       June 20, 2012 | 19:05

       YEREVAN. - Standing Committee on Agriculture and Environment of the
       Armenian parliament discussed on Wednesday's session the bills on
       making amendments in the laws on Lake Sevan, and the Lake ecosystem
       restoration, preservation, reproduction and use of annual events and
       complex of programs.

       Those bills were submitted by the head of the State Committee of
       Water System at the Ministry of Territorial Administration Andranik
       Andreasyan. The Government with these bills offers to set 320 million
       cubic meters as the maximum limit of releasing water from the lake,
       which means increase of the volumes by 150 million cubic meters set
       by the law. The initiative is based on the lack of irrigation water,
       as well as lack of water resources in Aparan, Azati ponds and Hrazdan
       River. As a result, the deficit may make 150 million cubic meters.

       Parliamentary committee approved the amendments.

       Comment


       • #77
        Re: Sevan

        To resume this mascarade:
        - It is 100% sure that the main reason for this outflow is not lack of water for irrigation. And the corrupt structure of water distribution has never considered the interest of peasants, in any time. This year, they have doubled the price of water per hectare , for every irrigation.
        And this was already going on for years now... A couple of years ago, for 1 hectare, and 1 irrigation (1 water), the price was 5-8.000 AMD. This year, in my village of Arakadzodn province, they made the price 25.000 AMD. You need usually 8 irrigations during a season, depending crops you plant, and weather. This makes the price of only irrigation water for one hectare 200.000 AMD.
        Most villagers can't afford this price.
        And they (TCOG) prefer to sent the water in the river to the Turks, rather than give by credit to the villagers.
        People are in tears, they are going to loose their only annual income, because they do not have the cash to pay these looters, literally. 35% of lands are not cultivated, abandoned because of this criminal policy. And if you do not irrigate this kind of land, after a couple of years, salt will come up, and land will be lost for ever..., you would need decades of abundant and cheap irrigation back (what the soviets did back 50 years ago), and with this kind of price, no one will ever be able to afford once more, in any near centuries!
        In my region, people make their living from Apricot. For years the crops is lost because of wether or hail.
        At least this year, we have a good crop, and these people blackmail the population. Pay, or you loose all...., and it is widespread all over Armenia.
        The water of my region does not come from Sevan, it comes by a canal from Akhurian reservoir, on the border with occupied Western Armenia, near Ani.
        They are blackmailing people by saying there is no water, we must take out huge amounts from Sevan, while you perfectly see that the level of Akhurian lake is pretty similar to what it was last years, on same season.
        They prefer to let the Turks use the water (since Akhurian reservoir is on the border), rather than give on credit .....

        2/ They began taking out huge amounts of water from Sevan from May 1, 6 weeks before usual period for irrigational needs, and in full capacity. This water was not used in the fields of Ararat valley. It was used to generate cheap hydro electricity, and then went strait to the Arax (the Turks and Azaris in Nakhitchevan). So they began the process, even before the parliament voted the OK to this shameful act.

        3/ Even according official estimates, from the extra 150 Million cubic meters out of Sevan, only 30 Million will reach the fields of Ararat valley... if this is not a crime against our children (I do not even mention our Grandchildren), I do not now how to name it.

        4/ This affirmation of water vanishing because the snow melt rapidly is pure nonsense... so ridiculous, that no serious man can ague it. Only in the armchairs of a smoked casino of Yerevan this kind of argument might have been invented....

        5/ Similarly, this year they closed the Arpa-Sevan tunnel for repairs.... so no intake of the planned 360 Million cubic meters from Arpa and Vorotan...

        6/ The level of the water is 1900.48, that is less by 3 centimeters, from the maximum level reached last year. If this goes on, not only Sevan would not go up the minimum 20 cm annually planned (for last decade, mainly Kocharian era, since Serjik began to use any argument to slow the process, the rise was much more), but we may loose something like 30 cm on last year, during end of the year.

        CONCLUSION:
        No matter what, the 'government' has one priority, bring down the level of the lake, at any cost....
        Put aside the other ecological aspects, on the strategic energetic security, and readiness for a war, this act may only be called treason !!!!
        Last edited by Vrej1915; 06-21-2012, 11:29 PM.

        Comment


        • #78
         Re: Sevan

         Բնապահպանները պայքարելու են Սեւանից ջրառն ավելացնող օրինագծի դեմ

         Նանե Սահակյան
         Հրապարակված է՝ 21.06.2012
         Կառավարությունը ցանկանում է այս ամառ 320 մլն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնել Սեւանից, որովհետեւ կանխատեսվում է, որ ամառը չոր է լինելու, իսկ Արարատյան դաշտավայրը սնուցող երկու ջրամբարները այս ամառ անցյալ տարվա համեմատ քիչ են լցված:

         Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի տվյալներով, Ապարանի ջրամբարը անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի 91 մլն խորանարդ մետրի փոխարեն լցված է ընդամենը 28.31-ով, իսկ Ազատի ջրամբարը 14 մլն խորանարդ մետրով է պակաս լցված:

         Խնդիրը զուտ գյուղատնտեսական է, ոռոգման նպատակի հետ կապված է: Մենք խնդիր ունենք Սեւանա լճից ջուր վերցնելու` առկա ջրային պահանջարկը բավարարելու համար: Որեւէ այլ խնդիր դրված չէ, - ասաց Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսական վարչության պետ Մհեր Մկրտումյանը:

         Բնապահպանները, մինչդեռ, փաստում են , որ 2012-ը, գոնե մինչեւ այսօր, տեղումներով առատ տարի է:

         Հարցին, թե ինչու է տեղումներով առատ համարվող այս տարի ոռոգման ջրի նման մեծ՝ 517 մլն խմ պակաս առաջացել, Մկրտումյանը արձագանքեց. - Ձնային կուտակումներ են եղել, բայց, ցավոք սրտի, այդ ձյան հալոցքը չուղեկցվեց անձրեւներով եւ սելավներով, որպեսզի այդ ջուրը տեղափոխվի ջրամբարներ: Արդյունքում ջրի մի մասը ներծծվեց հողի մեջ, գոլորշիացավ:

         Ոռոգման ջրի պակասով անհանգստացած՝ կառավարությունը առաջարկել է Ազգային ժողովին համապատասխան փոփոխություններ կատարել Սեւանին վերաբերող երկու օրենքներում, որպեսզի կարողանա այս տարի Սեւանից բաց թողնել ցանկալի 320 մլն խորանարդը` այս պահին օրենքով թույլատրելի 150 միլիոնի փոխարեն:

         Երեկ կառավարության առաջարկը քննարկել է եւ հավանության է արժանացրել Ազգային ժողովի Գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը՝ միայն նշելով, որ կարելի է բաց թողնել մինչեւ 320 մլն խորանարդ մետր ջուր:

         Բնապահպան Ինգա Զառաֆյանը կառավարության բացատրությունը անհավանական է համարում. - Միջին վիճակագրական տարի է, ջրաբանական առումով ոչ մի շեղում չկա: Մենք ոչ էլ ավելացրել ենք ցանքատարածքները, որ ասենք ավելորդ ջուր է պետք: Ոչ էլ փոխել ենք կուլտուրաների կազմը, որ հանկարծ ջրապահանջ կուլտուրաներ ունենանք: Այդ բոլորը միամիտ պնդումներ են:

         Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչ Սիլվա Ադամյանը նշում է, որ իրենք փորձում են հասկանալ, թե որն է կառավարության այս որոշման իրական պատճառը: Նրանք շրջանառում են ջուրը բաց թողնելու երկու հավանական պատճառ. առաջինը Սեւանի ափի հյուրանոցներն ու թանկարժեք ամառանոցները ջրի տակ անցնելուց փրկելն է, ինչը կառավարության ներկայացուցիչը, իհարկե, հերքում է:

         Նման խնդիր չկա: Խնդիրը զուտ գյուղատնտեսական է, - պնդում է Մհեր Մկրտումյանը:

         Ջուրը բաց թողնելու հաջորդ հավանական պատճառը, ըստ բնապահպանների, կարող են լինել Արարատյան դաշտավայրի բազմաթիվ ձկնաբուծարանները, որոնք զգալի քանակով ջրի կարիք ունեն:

         Ինչ կլինի Սեւանի հետ, եթե 320 մլն խմ ջուր բաց թողնվի, բնապահպանները դժվարանում են ասել, քանի որ բնական էկոհամակարգերը շատ անկանխատեսելի են: Սեւանի մակարդակը 1900 մ 13 սմ-ից կարող է իջնել ավելի քան 10 սմ-ով: Բացի այդ, եթե այս տարի, բնապահպանների ձեւակերպմամբ` առանց լուրջ պատճառի այդքան ջուր բաց թողնեն, ապա նույն կերպ կվարվեն նաեւ հաջորդ տարիներին, ինչը կարող է շատ վատ հետեւանքներ ունելա լճի համար:

         Էկոլոգիական դաշինքը պատրաստվում է պայքարել, որպեսզի կառավարության առաջարկը չհաստատվի ԱԺ-ի կողմից:
         http://www.armenialiberty.org/section/english/666.html

         Comment


         • #79
          Re: Sevan

          Տեղադրվել է` 2012-06-21 23:27:01 (GMT +04:00)

          ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻՑ ԿՐԿՆԱԿԻ ՇԱՏ ՋՈՒՐ ԿԹՈՂՆՎԻ

          ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

          Բնապահպանները դա համարում են աղետ, կառավարությունը հավաստիացնում է, որ լճի մակարդակին վտանգ չի սպառնա

          Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն էր տվել ՀՀ կառավարության Սեւանա լճի մասին եւ Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան եւ համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքներումՙ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու նախագծերին:

          ԳԱԱ Սեւանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովը երեկ Ջրային պետական կոմիտեին փորձագիտական եզրակացություն է ներկայացրել Սեւանա լճից 280 մլն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու վերաբերյալ:

          Համաձայն նախագծի, որն արդեն ընդունվել է, առաջարկվում է 2012-ին Սեւանա լճից բաց թողնվելիք ջրի տարեկան առավելագույն չափաքանակը սահմանել մինչեւ 320 մլն խմ: Դա նշանակում է, որ 150 մլն խորանարդ մետրով ավելացել է օրենքով սահմանված ծավալը: Վերոնշյալ որոշումը ընդունվել է այն հիմնավորմամբ, որ տարին չորային է եւ հավելյալ ջուր է անհրաժեշտ գյուղատնտեսության համար:

          ՀՀ նախագահին առընթեր Սեւանա լճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանի ներկայացմամբՙ փորձագետները լուրջ ուսումնասիրության են ենթարկել որոշումը: Հիմնավորումը հետեւյալն է. այս տարի ոռոգման սեզոնը սկսվել է մայիսի 2-ին, մինչդեռ նախորդ տարի մեկնարկել էր հունիսի 21-ին: Բացի դրանից, անցյալ տարի Ապարանի եւ Ազատի ջրամբարներում 75 միլիոն խորանարդ մետր ավելի ջուր կար, քան այս տարի:

          Վլադիմիր Մովսիսյանը համոզված է, որ բաց թողնված ջուրը Սեւանի մակարդակի վրա էական ազդեցություն չի կարող թողնել:

          Եթե անգամ Սեւանի մակարդակն իջնի 3-5 սմ, այդ դեպքում էլ ափամերձ տարածքների ազատման մասին խոսք գնալ չի կարող: Ավելին, եթե տեղերում էլ ափը ազատվի, շենք-շինությունը ջրից չի ազատվի:

          Բնապահպաններն էլ դեմ են օրինագծին: Նրանց ներկայացմամբՙ Սեւանա լճից 320 միլիոն խմ ջուր թողնելու մասին կառավարության որոշումը կամային է: ԱԺ գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովն էլ դրական եզրակացությունը տվել է որոշակի ճնշումներով: Նրանք ԱԺ-ում օրինագծի քննարկմանը մասնակցելու դիմում են ներկայացրել, սակայն մերժում են ստացել: Մինչդեռ մերժման պատճառներ չկային:

          Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անդամ Սիլվա Ադամյանի ներկայացմամբՙ պատճառաբանությունը, թե երաշտ տարի է եւ ջրամբարներում ջուր չկա ոռոգման համար, անհիմն է: Բնապահպանների խոսքերովՙ ձմեռը ձյունառատ էր եւ ջարամբարներում ջուր պետք է լինի: Նրանք համոզված են, որ որոշման պատճառներն այլ են:

          Կամ խնդիր կա Սեւանի ափը շինություններից ազատելու եւ հետ հասցնելու, կամ էլ նպատակ կա կասեցնելու ջրի մակարդակի բարձրացումը, որ ափամերձ շինությունները չմնան ջրի տակ, որ իրենք ստիպված չլինեն այդ շինությունների սեփականատերերին փոխհատուցման գումարներ վճարել, նշում է Ինգա Զառաֆյանը :

          Վերջինս մի քանի օր առաջ է վերադարձել Սեւանից: Նրան հայտնել են, որ լճից ջրի բացթողումները սկսվել են մայիսի 1-ից, ինչն աննախադեպ է, քանի որ այդ ժամանակ ոռոգման սեզոնը չէր սկսվել: Սեւանն ամբողջական օրգանիզմ է, եւ մենք չգիտենք, ինչ կլինի նրա հետ այդ բացթողումներից հետո: Առանց այդ հետազոտման արդյունքների ինչպե՞ս կարող են նման թույլտվություն տալ:

          Բնապահպան Քնարիկ Հովհաննիսյանն էլ առաջարկում է զանգել Հայպետհիդրոմետ եւ ճշտելՙ երաշտ կա, թե ոչ: Նորմալ միջին հիդրոստատիստիկ տարի է, որեւէ շեղում չկա: Վերոնշյալ բնապահպաններն ու Գեղարքունիքի մարզի եւս 20 ՀԿ-ներ նամակով դիմել են ԱԺ գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Բալասանյանինՙ պահանջելով չեղյալ համարել հունիսի 20-ի քննարկումը: Սակայն պատասխան դեռեւս չեն ստացել:

          Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը հիշեցնում է, որ այս տարի Սեւանի մակարդակը 1900 մետր 48 սմ է: Նույնը, ինչ նախորդ տարի, հետեւաբար եթե լճից ջուր պակասի, ապա մի քանի տարվա կատարած աշխատանքը ջուրը կընկնի:

          Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ Մհեր Մկրտումյանի ներկայացմամբՙ լճի մակարդակը կարող է իջնել ամենաշատը 2-3 սմ-ով: Չի կարելի նման մեծ աղմուկ հանել, խորհուրդ է տալիս նա: Ո՚չ, 320 մլն խմ-ն հավասար ենք բաժանում եւ ստանում 23-24 սմ, ասում է Սանասարյանըՙ հավելելով, որ կառավարությունը դիտավորյալ չի ցանկանում, որ լճի մակարդակը ավելի բարձրանա, քանի որ օլիգարխները ափամերձ տարածքում տներ ունեն:

          Բնապահպանները խոստանում են, որ շարունակելու են պայքարել, մինչեւ իրենց ձայնը տեղ հասնի: Հակառակ կողմն էլ պնդում է, որ լճին որեւէ վտանգ չի սպառնում:

          Ի դեպ, այս որոշման հետեւանքով կառավարության նիստից, որպես բողոքի նշան, զայրացած դուրս էր եկել ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը ՙ հայտարարելով, որ եթե ուրիշներին պետք է Սեւանի թերակղզին, ապա իրենՙ Սեւանի կղզին: Ավելի ուշ, նա հայտարարություն տարածեց ՀՀ նախագահին առընթեր Սեւանա լճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովից:

          http://www.azg.am/AM/2012062207

          Comment


          • #80
           Re: Sevan

           Սևանից 280 մլն խմ ջուր բաց թողնելով կարող ենք այս տարի դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից. Վլադիմիր Մովսիսյան


           12:15 Հունիս 22, 2012

           Tert.am

           Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովը Ջրային պետական կոմիտեին փորձագիտական եզրակացություն է տվել Սևանա լճից 280 մլն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու վերաբերյալ: Այս մասին Tert.am-ին հայտնեց ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը:

           Հիշեցնենք, որ երեկ Ազգային ժողովի գլխադասային՝ ԱԺ գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն էր ներկայացրել ՀՀ կառավարության Սևանա լճի մասին և Uևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և oգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաuտատելու մասին օրենքներում փոփոխություն և լրացում կատարելու նախագծերին, որով առաջարկվում է 2012 թվականին Uևանա լճից ջուր բաց թողնելու տարեկան առավելագույն չափաքանակ սահմանել մինչև 320 մլն խմ: Այսինքն՝ 150 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնել օրենքով սահմանված ծավալը:

           Մեր առաջարկությունը հիմնավոր ենք համարում և գտնում ենք, որ սակավաջրությունից ելնելով՝ 280 խմ-ով կարող են այս տարի դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից: Մենք մեր եզրակացությունը գրավոր ուղարկել ենք իրենց:

           Հիշեցնենք, որ այս որոշման հիմնավորումն այն էր, որ տարին չորային էր և հավելյալ ջուր է պետք գյուղատնտեսության համար: Ի պատասխան այն հարցին, թե իրենց համազի՞չ է թվում այս փաստարկը,Վլադիմիր Մովսիսյանն ասաց.Մեր փորձագետները, շատ ներողություն, պատահական մարդիկ չեն, հետո մեր փորձագետներից ոչ ոք շահագրգռված չէ, որ Սևանին ինչ-որ չափով վնաս հասցվի: Մեր հաշվարկները հիմնավոր են հետևյալ առումով. այս տարի ոռոգման սեզոնը սկսվել է մայիսի 2-ին, անցյալ տարի՝ հունիսի 21-ին: Մյուսը հիմնավորումը. անցյալ տարի Ապարանի և Ազատի ջրամբարներում 75 միլիոն խորանարդ մետր ավել ջուր կար, քան այս տարի:

           Այս տվյալները ներկայացնելով՝ Վլադիմիր Մովսիսյանն ասաց, թե գտնում են, որ երաշտի մասին խոսելն ավելորդ է, որովհետև ոռոգելի երկրագործության մեջ երաշտ հասկացություն չկա, այլ կա սակավաջրության խնդիր:

           Ուրեմն, եթե մենք մինչ օրս Սևանից բաց ենք թողել 96 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, անցյալ տարի բաց էին թողել 0: Հիմա, եթե այդ 96-ին գումարում ենք անցած տարի բաց թողնված 168-ը, մեր 280 խմ-ն հիմնավոր է և գտնում ենք, որ դա Սևանի մակարդակի վրա էական ազդեցություն թողնել չի կարող,-ասաց հանձնաժողովի նախագահը, հավելելով՝ կարող է լինել պլյուս-մինուս մեկ սանտիմետր`տարվա վերջին:

           Մեր հարցը, թե ճի՞շտ են բնապահպանների այն հաշվարկները, որ 320 մլն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու դեպքում Սևանի մակարդակը կիջնի 3-5 սանտիմետրով (հաշվարկը հետևյալն է՝ յուրաքանչյուր 13 մլն խորանարդ մետր ջուրը 1 սանտիմետր է-Tert.am), Վլադիմիր Մովսիսյանը հաստատեց:

           Նշենք, որ Կառավարության այս որոշումը՝ մամուլը, այդ թվում և այսօրվա Հայկական ժամանակ օրաթերթը կապում է ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օլիգարխների՝ լճի ափին գտնվող տարածքների՝ դղյակների ու հանգստյան գոտիների ջրի տակ մնալու հանգամանքով:

           Վլադիմիր Մովսիսյանը նկատեց, որ 3-5 սմ-ի դեպքում ափամերձ տարածքների ազատման մասին խոսք լինել չի կարող: Անգամ եթե ինչ-որ տեղերում էլ ափը ազատվի, բայց շենք-շինություն չի ազատվի ջրից:

           Հիշեցնենք, որ այս որոշման հետևանքով Կառավարության նիստից, որպես բողոքի նշան, դուրս էր եկել ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը՝ նշելով, որ եթե ուրիշներին պետք է Սևանի թերակղզի, ապա իրեն՝ Սևանա կղզի:
           http://www.ecolur.org/hy/news/sevan/...e-meters/3946/

           Comment

           Working...
           X