Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Sevan

  Սեւանում չունենք իշխանի բնական ձվադրում


  14:34 Նոյեմբեր 14, 2012

  ԷկոԼուր

  2013թ. կառավարությունը մտադիր է պետբյուջեից հակտացնել 60 միլիոն դրամ Սեւանա լճում իշխանի պոպուլիացիայի վերականգնման համար: Այդ միջոցառումներն իրականացվում են ամեն տարի ` գործնականում միեւնույն չափի գումարով: Սակայն դրական արդյունքն այդքան էլ չի երեւում: Հնարավոր պատճառների մասին խոսում ` ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության եւ հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուխ Գաբրիելյանը: … Մի կողմից, գիտեք արդեն, մի քանի տարի բաց են թողնվում մանրաձկները, որոնք արհեստականորեն աճեցվում են եւ լիճ են բաց թողնվում…Սեւանա լճում սակայն նրանց հետագա վիճակը ցավալի է, քանի որ նրանք մեծանալով, հասունանալով, պետք է գնան ձվադրման, եւ այդ հնարավորությունը չունեն, քանի որ նրանք որսվում են համարյա ամբողջովին: Եւ բնական ձվադրում Սեւանա լճում էսօրվա օրով գոյություն չունի: Առաջին պատճառը որսագողությունն է, այսինքն որսվում են հենց գետաբերաններում եւ լճում: Երկրորդ շատ կարեւոր պատճառը գետերի վիճակն է, որոնք հանդիսանում են ձվադրավայր: Այսօր այն հիմնական գետերը, որոնք հանդիսացել են ձվադրավայր, կարելի է ասել` գոյություն չունեն: Օրինակ, մենք այս տարի այցելեցինք Կարճաղբյուր գետը եւ տեսանք, որ այնտեղի ջուրը բաժանված է երկու մասի, մի մասը գնում է ՀԷԿ-ով, այսինքն` խողովակի միջոցով, մյուս մասը, ինչ-որ մնում է, գնում է այնտեղ հենց ճանապարհի մոտ ստեղծված մի քանի ձկնաբուծարաններ: …

  Նույնը վերաբերում է մնացած գետերին, օրինակ, շատ գետերում այդտեղի համայնքները` ժողովուրդը, փորում են գետի հունը, հողերը հանում են, այսինքն` այնտեղ էկոհամակարգը լռիվ խախտված է եւ չի կարող հանդիսանալ ձվադրավայր: Դա Գավառագետի մասին է, դա Լիճքի մասին է: Հարցին, թե ինչու են այդ աշխատանքները տարել, ժողովուրդը, ասում է, որ ջուրը լցվում է տները, երբ որ հեղեղում է տեղի ունենում եւ այլն: Նու դա պատճառ չի, հատուկ թույլտվություն է պետք դրա համար, ես չգիտեմ, ինքնագլուխ այդ մարդիկ անում են` փաստորեն ամբողջովին վերացնելով մեր ձկնատեսակների բնական ձվադրավայրերը: Մինչեւ բնական ձվադրում տեղի չունենա, դա համարվում է, որ պոպուլիացիան չի վերականգնված: Այսօր մենք Սեւանում իշխանի բնական ձվադրում չունենք: Այսինքն, ամեն տարի այդ ձկնիկները բաց թողնելով, պետությունը բավականին մեծ գումարներ է ծախսում, առնելով տենդերով այդ ձկնատեսակները եւ բաց թողնելով լիճ, եւ ստացվում է, որ նրանք գնում են առանձին ձկնագողերի գրպանները,- ԷկոԼուր-ի հետ զրույցում ասաց Բարդուխ Գաբրիելյանը:

  Comment


  • Re: Sevan

   NEW FOREST TO BE CREATED AROUND ARMENIA'S LAKE SEVAN

   news.am
   November 16, 2012 | 05:35

   YEREVAN. - The Government of Armenia decided to implement the project
   of creating a new layer of forest around LakeSevan, and by way of
   planting new trees in a 1,100-hectare area. The respective decision
   was adopted during Thursday's Cabinet session.

   The new forest will be created around the SevanNational Park and
   nearby communities.

   The plan, which the Nature Protection Ministry has designed, notes that
   Gegharkunik Region-where this project will be carried out-is one of
   Armenia's least-forest-covered regions, with a mere 3 percent forests.

   This project envisions the planting of 2-3-year-old vegetable seed
   trees and other types of trees and shrubs. In the case of favorable
   conditions, high-value fruit-bearing forest trees are expected to be
   planted as well.

   Between 2014 and 2023, the funding for this program is envisioned
   to be provided by charitable foundations and other international
   organizations.
   Hayastan or Bust.

   Comment


   • Re: Sevan

    Ադրբեջանը փորձում է խանգարել Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցմանը


    16:19 Նոյեմբեր 21, 2012

    www.armweeklynews.am

    Ադրբեջանը որոշել է հրաժարվել ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև կնքված համաձայնագրերից Նախիջևանի ջրամբարի և Արաքսից ջրառի վերաբերյալ

    Իրանն առաջարկություն էր ներկայացրել Ադրբեջանին Արաքսի ջրերը Ուրմիա լիճ ուղղելու վերաբերյալ: Առաջարկը նախատեսում էր ջրառ կատարել Նախիջևանի արհեստական ջրամբարից, քանի որ այդ ջրամբարի կառավարումը և իրավական հարաբերությունները կարգավորվում են դեռևս 1970 թվականին ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև կնքված պայմանագրով:

    Իրանն իր առաջարկի մեջ հղում էր կատարվել 1970 թվականի միջպետական պայմանագրին, որը վերաբերում է Նախիջևանի ջրամաբարից ջրառին և հիդրոկայանների գործունեությանը:

    Այդ պայմանագիրը հիմնվում է 1959 թվականին ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև Արաքսի ջրերի օգտագործման պայմանագրին, որը նախատեսում է կողմերի համար ջրօգտագործման 50/50 հարաբերությամբ իրավունք:

    Ադրբեջանի բնապահպանության նախարաությունը առաջարկություն է ներկայացրել արտգործնախարարությանը, որտեղ առաջարկվում է Իրանի հետ Արաքսից ջրառի համար հիմք ընդունել ոչ թե 1959 և 1970թթ. ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև կնքված Արաքսից ջրառը կարգավորող պայմանագրերը, այլ` 1992 թվականի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը Միջազգային գետերի օգտագործման կանոնները, որին Ադրբեջանը միացել է 2000 թվականին:

    Հելսինկյան ակտում միջազգային գետերի ջրերի օգտագործման յուրաքանչյուր երկրի չափաբաժինը պայմանավորում է այդ երկրի տնտեսական, բնակլիմայական, բնակեցվածության աստիճանի և այլ պայմաննրերի հիման (շուրջ մեկ տասյակ):

    Այն բանից հետո, երբ Իրանը և Հայաստանը Արաքս գետի վրա սկսեցին Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքները, Ադրբեջանը փորձում է խանգարել դրա շինարարությանը, պնդելով, որ Իրանը գերազանցում է Արաքս գետից ջրառի իր 50 տոկոս փայաբաժինը;

    Թեև Իրանի արտգործնախարարությունը մի քանի անգամ պաշտոնապես հայտարարել է, որ Մեղրի ՀԷԿ-ից Արաքսի ջրերը ոչ մի տեղ չեն անհետանալու, այլ միայն էլեկտրաէներգիա են արտադրեկու և կրկին նույն չափով հոսել դեպի Կասպից ծով, միևնույն է, Ադրբեջանն անդրդվելի է:

    Այս հարցն իր սրությունը ստացավ նաև այն բանից հետո, երբ Իրանն առաջարկ ներկայացրեց Ադրբեջանին Նախիջևանի ջրամաբարից իրեն հասանելիք 50 տոկոս ջրի քանակը Ուրմիա լիճ տեղափոխելու համար` հիշեցնելով Իրանի և ԽՍՀՄ-ի միջև կնքված 1959 և 1970թթ պայմանագրերը:

    Ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը փորձում է Մեղրի ՀԷԿ-ի շինարարությունը որպես պատրվակ օգտագործել և թույլ չտալ Իրանին Նախիջևանից իրեն հասանելիք ջրաքանակն օգտագործել իր հայեցողությամբ:

    Comment


    • Re: Sevan

     Ուրմիա լճի խնդիրը Իրանին ստիպում է արագացնել Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցումը


     13:25 Նոյեմբեր 21, 2012

     www.armweeklynews.am

     Իրանի խորհրդարանում քննարկումների ժամանակ նախագահ Ահմադինեժադն առաջարկել էր ջրառ կատարել Նախիջևանի ջրամբարից

     Ուրմիա լճի ցամաքացման և աղակալման կանխարգելումը կարևոր քաղաքական և բնապահապանական նշանակություն ունի Իրանի համար: Թավրիզում Իրանի ադրբեջանցիները պարբերաբար ցույցեր և անկարգություններ են կազմակերպում , Իրանի կենտրոնական իշխանությունից պահանջելով լուծել Ուրմիա լճի խնդիրը:

     Նրանք նախագահ Ահադինեժադին անհիմն մեղադրում են , որ Ուրմիա լճի ցամաքեցման արդյունքում Թեհրանը նպատակ ունի երկրի հյուսիս-արևելքում բնակվող ադրբեջանցիներին ստիպել լքել իրենց բնակավայրերը:

     Այս կարգի շահարկումներից խուսափելու համար դեռևս 2012թ-ի հուլիս 7-ին Իրանի խորհրդարանում Արևմտյան Ատրպատակարանից պատգամավոր Նադեր Քազիպուրը հայտարարել էր, որ նախագահ Ահմադինեժադը համապատասխան կառույցներին հանձնարարական է տվել մշակել ծրագիր Նախիջևանում գտնվող Արաքսի ջրամբարից ջուրը Ուրմիա լիճ ուղղորդելու նպատակով:Սակայն խնդիրն այն է , որ Արաքսի ջրամբարը կառուցվել է 1970 թ-ին և այդ ջրամբարից ջրառը և հիդրոէլեկտրակայանների անխափան աշխատանքը կարգավորվում է նախկին ԽՍՀՄ և Իրանի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա:

     Այժմ ջրառն իրականացնելու համար Իրանը ներկայումս բանակացություններ է վարում Ադրբեջանի հետ, նրա համաձայնությունը ստանալու համար: Նախիջևանի ջրամբարի մաքսիմալ տարողությունը կազմում է 1.75 խոր /կմ ջուր , իսկ նորմալ պայմաններում` 1.5 խոր/կմ ջուր:

     Չի բացառվում, որ թեև Իրանի և Ադրբեջանի միջև կարող է կայանալ համաձայնություն Արաքսից ջրառ իրականացնելու համար, սակայն համաձայնությամբ որոշված ջրի քանակը կարող է չբավարարել Ուրմիա լճի խնդիրը լուծելու համար:

     Այս պարագայում, որպես այլընտրանքային տարբերակ, Իրանը կարող է օգտգարոծել նաև Մեղրի ՀԷԿ-ի հնարավորությունները ջրառի համար: Հիշեցնենք, Ուրմիա լիճը շատ արագ ցամաքում է և նրա ջրի բաղադրության մեջ աղի պարունակությունը հասել 1լ-ի մեջ 330 գրամի, համաձայն բնապահպանների հայտարարությունների:

     5200 քառ. կմ մակերեսային հայելի ունեցող լճի տիեզերքից պատկերը ցույց է տալիս, որ վերջին 10 տարում լճի մակերեսի ոքրացումն արագացել է կրկնակի անգամ:
     http://ecolur.org/hy/news/water/prob...ghri-hpp/4354/

     Comment


     • Re: Sevan

      Հիմա էլ անցան Հայաստան-Թուրքիա սահմաններին

      Հանուն այսօրեական շահույթի արդեն տասնյակ քառ.կմ. տարածք հանձնել են Թուրքիային

      Հայաստան- Թուրքիա սահմանի հիմնական հատվածի կողմնորոշիչը Արաքս գետի հունն է, որը փոփոխական է:
      ԽՍՀՄ տարիներին պարբերաբար միջպետական սահմանների ճշգրտումներ էին իրականացվում, քանի որ Արաքսի գարնանային վարարումների արդյուքում գետը փոխում էր իր հունը և անհրաժեշտություն էր առաջանում միջպետական սահմանային հանձնաժողովի շրջանակներում սահմանների ճշգրտումներ կատարել:
      Վերջին տասը տարում առնվազն 5 անգամ Արաքսի վարարումներ են եղել, որոնց արդյունքում գետը փոխել է հունը Ռանչպար գյուղի հատվածում և ի վնաս Հայաստանի տարածքի: Թե ով և ինչպես պետք է սահմանի ճշգրտումներ կատարի և որ գերատեսչությունն է պատասխանատու հաշվարկների համար , առայժմ անհայտ է:
      Հայաստանում ունենք Ազգային անվտանգության խորհուրդ, սակայն այդ խորհուրդը միայն զբաղված է եվրոպական դրամաշնորհների իրացմամբ հայ-վրացական սահմանի սահմանային անցակետերում: Սակայն հեղեղումների արդյունքում սահմանների փոփոխությունն այլ խնդիր է , տնտեսական գործունեության արդյունքում սեփական երկրի տարածքին վնաս հասցնելն այն խնդիր:
      Հայաստանի կողմից Ազատավան և Դալար գյուղերի , իսկ Թուրքիայի կողմից Ռամազանկենտ և Հաջիաղա գյուղերի հատվածում անհայտ գործարարներ Արաքսի Հայաստանի ափից ավազ են հանում օգտագործելով ծանր տեխնիկա: Արդյունքում Արաքս գետը փոխում է հունը դեպի Հայաստանի տարածք , իսկ թուրքական կողմում նոր տարածքներ են ավելանում:
      2012 թ-ից Ռամազանկենտ և Հաջիաղա գյուղերի բնակիչները սկսել մշակել հայկական կողմից “նվեր” ստացած հողատարածքները: Հիմա հարց է առաջանում, թե ովքեր և ում հովանավորությամբ են ավազ հանում Արաքս գետի ափերից: Ինքնին պարզ է , որ այդ ավազի հանումն անօրինական է: Սա արդեն ստվերային տնտեսական գործունեության չէ, ոչ էլ` կոռուպցիա:
      Սա արդեն հայրենիքի դավաճանություն է, որի թիկունքում կանգնած են նաև մարդիկ իշխանական ամենաբարձր մակարադակներում:
      Թե որքան տարածք ենք հանձնել Թուրքիայի յուրաքանչյուր քաղաքացի բավարար ճշտությամբ կարող է հաշվել, եթե հեռադիտակով ուսումնասիրի Հայաստան- Թուրքիա սահմանի Ռանչպար-Ազատավան- Դալար գյուղերի հատվածները:

      http://www.armweeklynews.am/awn/mn12/mn_1153.htm

      Comment


      • Re: Sevan

       http://www.youtube.com/watch?v=Bax8uyFKoAE

       http://www.youtube.com/watch?v=V_Vbh...ture=endscreen

       Comment


       • Re: Sevan

        find the error:

        http://www.youtube.com/watch?v=5a0f4YJnbkQ

        Comment


        • Re: Sevan

         From 2012-12-11
         Water level of Sevan
         1900.11m
         Water Count
         m

         On 11/12/2011
         The Water level was
         1900.16 m

         That is, for the first time in a decade, Sevan Lost 5 cm year on year.
         Tragedy for our generations, by our own criminal hands.....

         Comment


         • Re: Sevan

          2012 թ. վերանորոգվել են շուրջ 503.8 կմ խողովակաշարեր, ջրանցքներ և ջրատարներ

          15 հունվարի, 2013
          ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցությանը ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանին ներկայացվեցին 2012թ. կատարված աշխատանքները և 2013թ. ծրագրերն ու անելիքները:

          Կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը տեղեկացրեց, որ 2012թ. ևս շարունակվել են համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավxման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստxների նվազեցման, ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավման և մի շարք այլ ուղղություններով աշխատանքները:

          Ներկայացնելով հավաքագրումների ցուցանիշները՝ Ա. Անդրեասյանը նշեց, որ 2012 թ. համակարգի գանձումը կազմել է շուրջ 20.36 մլրդ դրամ (78.9 %)՝ նախորդ տարվա համեմատ 830 մլն դրամով ավելի: Խմելու ջրի մասով գանձվել է շուրջ 16.29 մլրդ դրամ (97,8 %)՝ 520 մլն դրամով ավելի 2011թ. ցուցանիշի համեմատ: Տարվա ընթացքում ջրային տնտեսության համակարգի կազմակերպություններով ՀՀ պետական բյուջե են փոխանցվել շուրջ 7.14 մլրդ դրամի հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ՝ 2011թ. համեմատ 1.56 մլրդ դրամով ավելի:

          Տարվա ընթացքում կառուցվել, վերականգնվել և վերանորոգվել են շուրջ 503.8 կմ խողովակաշարեր, ջրանցքներ և ջրատարներ, այդ թվում՝ խմելու ջրագծեր՝ 398.1 կմ, կոյուղու կոլեկտորներ՝ 20.8 կմ, ոռոգման ջրանցքներ և ջրատարներ՝ 84.9 կմ։

          Ոռոգման համակարգի համար կարևոր նշանակություն է ունեցել այս տարի Մարմարիկի ջրամբարի շահագործումը: Վերականգնված ջրամբարը թույլ է տալիս կուտակել 23 մլն խմ լրացուցիչ ջրաքանակ, ինչպես նաև գարնանային վարարումների ընթացքում կարգավորել Մարմարիկ գետի հոսքերը: Մեկնարկել է Կապսի անավարտ ջրամբարի կառուցման համար նախագծային կազմակերպության ընտրության գործընթացը: Եղվարդի անավարտ ջրամբարի շինարարության, ինչպես նաև Վեդու ջրամբարի կառուցման նպատակով դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցություններ են վարվում:

          Շարունակվել են Արփա-Սևան թունելի վերականգնողական աշխատանքները և հնարավորություն է ստեղծվել լուծել թունելի առավել վտանգավոր հատվածների անվտանգ շահագործման հարցերը։

          Նշվեց, որ ջրառ իրականացնող ընկերությունների, ինչպես նաև ջուր մատակարարող ջրօգտագործողների ընկերությունների (ՋՕԸ) գործունեությունների արդյունքներով ապահովվել է կայուն ջրամատակարարում: 2012թ. առաջին անգամ ոռոգման համակարգի ընկերությունների կողմից գանձումը կազմել է ավելի քան 4 մլրդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է շուրջ 340 մլն դրամով:

          Անդրադառնալով խմելու ջրի ոլորտում կատարված աշխատանքներին՝ Ա. Անդրեասյանը նշեց, որ Երևան Ջուր, Հայջրմուղկոյուղի, Լոռի-ջրմուղկոյուղի, Շիրակ-ջրմուղկոյուղի և Նոր Ակունք ՓԲԸ-ների սպասարկման տարածքներում միջինում առնվազն 1 ժամով ավելացել է ջրամատակարարման տևողությունը:

          Խմելու ջուր մատակարարող կազմակերպությունների բաժանորդների մոտ տեղադրված են 638 հազ. 500 ջրաչափական սարք՝2011 թ. համեմատությամբ 13,7 հազարով ավելի: Ջրաչափերով ապահովվածությունը կազմում է 87.1 %։ ՎԶԵԲ-ի ծրագրի շրջանակում ավարտվել են Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները, կառուցվել են 20.8 կմ կոյուղագծեր՝ Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Սևան և Ջերմուկ քաղաքներում, կառուցվել են պոմպակայաններ՝ Սևան և Գավառ քաղաքներում։

          Խոսելով 2013թ. անելիքների մասին՝ Ջրտնտպետկոմի նախագահը նշեց, որ այս տարի ևս կշարունակվեն համակարգի ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, ոռոգման համակարգերի շահագործման հուսալիությանն ուղղված միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ապահովման ուղղությամբ աշխատանքները:

          Ոռոգման համակարգերի վերականxգնմաxն ծրագրով 2013թ. նախատեսվում է շուրջ 50 կմ ոռոգxման ջրանցքների վերականգնում։ Կնախապատրաստվեն ջրամբարաշինության և ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրերը։ KfW բանկի ֆինանսավորմամբ կիրականացվեն ջրամատակարար կազմակերպությունների սպասարկման դաշտից դուրս գտնվող գյուղական բնակավայրերում ջրամատակարարման կառավարման բարելավմանը, ինչպես նաև ներդրումային և կառուցվածքային բարեփոխումներին ուղղված ուսումնասիրություններ։

          Կշարունակվեն նաև խմելու ջրի կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, ջրի կորուստների կրճատման, ջրամատակարարման տևողության աստիճանական ավելացման, խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերանորոգման ու կառուցման աշխատանքները:

          Փոխվարչապետը կարևորեց համակարգի ընկերությունների արդյունավետ աշխատանքը՝ նկատելով, որ դրանից է մեծապես կախված համակարգի անխափան գործունեությունը: Նշելով, որ 2012թ.-ը ոռոգման ոլոտի համար բավականին բարդ տարի էր՝ պայմանավորված սակավաջրությամբ, փոխվարչապետը նկատեց, որ, այնուամենայիվ, հաջողվեց ջրաքանակի անհրաժեշտ պահանջարկը բավարարել: Ըստ նրա՝ գալիք տարիներին կառավարության ուշադրության կենտրոնում են լինելու ջրամբարաշինության և ջրակուտակման նոր հնարավորությունների ստեղծման խնդիրները:

          Ա. Գևորգյանը կարևորեց նաև ոլորտում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի արդյունավետ կատարումը:

          Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ոռոգման համակարգի ընկերությունների հետ ավանդական հանդիպում-քննարկումը փետրվարի սկզբին կազմակերպելու վերաբերյալ:

          Տարածքային կառավարման նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժին

          http://hetq.am/arm/news/22349/2012-t...jratarner.html

          Comment


          • Re: Sevan

           Սեւանա լճի բացասական բալանսը եւ ՀՀ բնապահպանության նախարարի լավատեսությունը


           15:43 Հունվար 15, 2013

           ԷկոԼուր

           Առաջին անգամ վերջին տարիների ընթացքում Սեւանա լճը բացասական բալանս ունի: Տարեկան բալանսը որոշվում է հունվարի 1-ի դրությամբ: 2012թ. հունվարի 1-ին Սեւանա լճի մակարդակը կազմել է 1900,13մ, իսկ 2013թ. հունվարի 1-ին մակարդակն իջել է մինչեւ 1900,10 մ նիշը: Հիմնական պատճառը լճից 317 միլիոն խմ ծավալով ջրի բացթողումն էր, ինչը գերազանցում է Սեւանի համար թույլատրելի նորմաները` 170 միլիոն խմ-ն, որը սակայն օրինականացվեց ՀՀ ԱԺ-ի կողմից: Մեր տվյալներով` ՀՀ նախագահին առընթեր Սեւանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովն արդեն իսկ ՀՀ նախագահին է ուղարկել բացասական բալանսի մասին տեղեկատվությունը: Միեւնույն ժամանակ ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը իր հաշվետվությունում, որը տեղադրված է նախարարության կայքում, որպես ձեռքբերում է նշում այն, որ Սեւանը պահպանում է դրական բալանսը: Վերջին տաս տարվա ընթացքում Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է 3.6 մետրով և 2012թ. գտնվում է 1900.11 նիշի վրա: Այս տարի 317 մլն. խոր. մ. ջրբացթողումների հետևանքով լճի մակարդակի բացասական բալանս չի արձանագրվել:

           Comment

           Working...
           X