Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Sevan

  Նկատվում է Արարատյան դաշտավայրի ջրային պաշարների սպառում ու որակի փոփոխություն


  11:24 Հունվար 16, 2013

  ԷկոԼուր

  ՀՀ Արմավիրի և Արարատի մարզերում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգ և նկատվում են ստորերկրյա ջրերի պաշարների սպառում ու որակի փոփոխություն: Այս մասին նշված է ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2012 թվականի գործունեությունն ամփոփող տեղեկանքում: Հիշեցնենք, որ Արարատյան դաշտավայրում ջրերի որակի վատացման մասին դեռ 2011 թ-ին ահազանգել էր երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Յադոյանը:

  Չի կարելի Արարատյան դաշտավայրի ջուրը հզոր պոմպով քաշել: Ջրի երեք հորիզոն կա, վերեւի հորիզոնը քաղցրահամ է, բայց խմելու չէ: Ներքեւի երկու հորիզոնն են խմելու, նրանք կխառնվեն, շարքից դուրս կգան, հետո հնարավոր չի լինի վերականգնել: Բացի այդ, մեր Արարատյան դաշտավայրի իջվածքի տակ անպայման հանքային ջրեր են բարձրանում: Եթե դու իջնես ցած, դու այդ հանքային ջուրն էլ կհանես, կխառնես, քաղցրահամ ջրերը կփչացնես,- ասել էր Ռ. Յադոյանը:

  Արարատյան դաշտավայրում 2011թ-ի դրությամբ գործում էր 234 ձկնաբուծարան, որոնք ընդհանուր առմամբ շահագործում էին մոտ 450 խորքային հոր: Ըստ մասնագետների հաշվարկների` միայն ձկնաբուծական տնտեսությունները տարեկան 800 մլն խմ ջուր էին արդյունահանում: Թե ինչ վիճակում են Արարատյան դաշտավայրի ջրային պաշարները այժմ, դեռ պարզ չէ: ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը դիմել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող Մաքուր էներգիա և ջուր ծրագրին, որի շրջանակներում սկսվել է Արարատյան դաշտավայրի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական մասը:

  Comment


  • Re: Sevan

   Նկատվում է Արարատյան դաշտավայրի ջրային պաշարների սպառում ու որակի փոփոխություն


   11:24 Հունվար 16, 2013

   ԷկոԼուր

   ՀՀ Արմավիրի և Արարատի մարզերում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգ և նկատվում են ստորերկրյա ջրերի պաշարների սպառում ու որակի փոփոխություն: Այս մասին նշված է ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2012 թվականի գործունեությունն ամփոփող տեղեկանքում: Հիշեցնենք, որ Արարատյան դաշտավայրում ջրերի որակի վատացման մասին դեռ 2011 թ-ին ահազանգել էր երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Յադոյանը:

   Չի կարելի Արարատյան դաշտավայրի ջուրը հզոր պոմպով քաշել: Ջրի երեք հորիզոն կա, վերեւի հորիզոնը քաղցրահամ է, բայց խմելու չէ: Ներքեւի երկու հորիզոնն են խմելու, նրանք կխառնվեն, շարքից դուրս կգան, հետո հնարավոր չի լինի վերականգնել: Բացի այդ, մեր Արարատյան դաշտավայրի իջվածքի տակ անպայման հանքային ջրեր են բարձրանում: Եթե դու իջնես ցած, դու այդ հանքային ջուրն էլ կհանես, կխառնես, քաղցրահամ ջրերը կփչացնես,- ասել էր Ռ. Յադոյանը:

   Արարատյան դաշտավայրում 2011թ-ի դրությամբ գործում էր 234 ձկնաբուծարան, որոնք ընդհանուր առմամբ շահագործում էին մոտ 450 խորքային հոր: Ըստ մասնագետների հաշվարկների` միայն ձկնաբուծական տնտեսությունները տարեկան 800 մլն խմ ջուր էին արդյունահանում: Թե ինչ վիճակում են Արարատյան դաշտավայրի ջրային պաշարները այժմ, դեռ պարզ չէ: ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը դիմել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող Մաքուր էներգիա և ջուր ծրագրին, որի շրջանակներում սկսվել է Արարատյան դաշտավայրի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական մասը:

   Comment


   • Re: Sevan

    EBRD FINANCES HYDROPOWER PLANTS IN ARMENIA

    http://finchannel.com/Main_News/Bank...s_in_Armenia_/
    01/02/2013 04:12 (00:10 minutes ago)

    The FINANCIAL -- The European Bank for Reconstruction and Development
    (EBRD) is supporting investment in the generation of renewable energy
    in Armenia with a US$ 25 million loan to International Energy
    Corporation (IEC) to finance the rehabilitation of the seven
    hydropower plants of the Sevan-Hrazdan Cascade.

    Located along the Hrazdan river and running about 70km from Lake Sevan
    to the capital Yerevan, the Sevan-Hrazdan Cascade is an essential
    component in Armenia's electricity network. With a total installed
    capacity of 565 MW, it provides 10 per cent of the country's annual
    electricity production and its water channels supply enough water to
    irrigate 70 per cent of Armenia's agricultural land.

    The EBRD facility will provide essential support to the overall
    rehabilitation programme of the cascade which was built between 1936
    and 1961 and has had almost no further investment since. The
    rehabilitation of the hydropower plants HPPs will raise the technical
    standards in line with best international practices and restore the
    lost capacity while avoiding further deterioration. As the European
    Bank for Reconstruction and Development said, this will ensure the
    continued stability and security of the country's electricity supply
    while improving overall generation efficiency and carbon emissions.

    IEC, established in 2003, is majority owned by OJSC RusHydro, one of
    the largest hydropower companies in the world, and the owner of more
    than 35 GW of generating capacity in Russia.

    "We are very happy to be working with IEC on this important project
    while also building on our long relationship with RusHydro. Both
    companies bring a wealth of experience in the hydropower sector which
    we are sure will make the project a success. It will be implemented
    using the latest technologies which will not only increase the
    production of clean electricity in Armenia but will also significantly
    reduce the volume of water currently lost through dilapidated
    channels", said Nandita Parshad, Director of Power and Energy for the
    EBRD.

    Konstantin Bessmertny, a member of RusHydro's management board,
    commented: "We have a long-standing and productive relationship with
    the EBRD. I am convinced that the Bank's support will be instrumental
    in the Sevan-Hrazdan Cascade modernisation. This long-term financing
    perfectly meets IEC's needs and what is very important is that the
    project is highly cost effective and so is quite reasonable and
    bearable in terms of tariff regulation in Armenia."

    The EBRD has been active in Armenia since the country's independence
    and to date has invested over [email protected] million. Investing in green energy
    generation is one of the EBRD's key priorities in Armenia. In 2012,
    the EBRD signed 15 projects worth a total of [email protected] million in Armenia.

    Comment


    • Re: Sevan

     Just for the record, we shell compare in 2017, what level we would have reached?
     ______
     Սերժ Սարգսյան` շարունակելու ենք Սևանի ջրի մակարդակը բարձրացնելու քաղաքականությունը


     15:34 Փետրվար 01, 2013

     ԷկոԼուր

     Հունվարի 31-ին ՀՀ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը այցելել է Գեղարքունիքի մարզ: Ինչպես տեղեկացնում է թեկնածուի պաշտոնական կայքը, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես անդրադարձել է Սևանա լճի վերականգնման, պահպանման ու զարգացման, ձկնաբուծության այն փորձնական ծրագրին, որը մի քանի օր առաջ մասնագետները Շորժայում ներկայացրել են իրեն՝ հավաստիացնելով, որ բնապահպանական փորձաքննությունը հաջողությամբ անցնելուց հետո իրագործվելու դեպքում, այն մեծ թվով աշխատատեղերի բացման հիմք կդառնա: Սիրելի՛ սևանցիներ, դուք վկան եք այն արդյունքների, որոնք մենք գրանցել ենք Սևանա լճին առնչվող մեր որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ: Չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կասկածում է, որ Սևանի և նրա հետ կապված խնդիրների լուծումը մեզ համար ունի կենսական նշանակություն: Այն ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված կապված է բազմաթիվ ոլորտների հետ` բնապահպանության, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, ձկնարդյունաբերության, խմելու ջրի և այլն: Մենք շարունակելու ենք Սևանի ջրի մակարդակը բարձրացնելու քաղաքականությունը,- վստահեցրել է Սերժ Սարգսյանը:

     Comment


     • Re: Sevan

      Ազատի ջրամբարը ցամաքում է
      http://ecolur.org/hy/news/water/143/...&dyear=&Page=2

      13:51 Նոյեմբեր 14, 2012

      ԷկոԼուր

      Սիրողական ձկնորսությամբ զբաղվող մի քաղաքացի ԷկոԼուր-ին է ուղարկել ցամաքող Ազատի ջրամբարի լուսանկարը, որտեղ եղել է օրերս: Լուսանկարի հետ միասին նա նամակ էլ է գրել, որում ասված է. Ես սիրողական ձկնորս եմ, սովորաբար աշնանային ամիսներին Ազատի ջրամբարը շատ հարմար է ձուկ որսալու առումով. կան կարաս, կողակ, ծածան տեսակի ձկնային պաշարներ: Ամառվա համեմատ լճի ջուրը համարյա ամբողջությամբ բաց են թողել…Այդ հսկայական լճից բան չի մնացել: Երեւի ոռոգման նպատակով է, չգիտեմ, բայց երբեք այսքան քիչ ջուր չի եղել մեջը: Բնական է, որ այդ պայմաններում արդեն ձկնային պաշարներն էլ են քչանում, բայց եթե հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ տեղացիները լիճը համարյա ցանցապատել են (ձկնագողության նպատակով), կարող եմ հաստատ պնդել, որ լճում արդեն ձուկ չի մնացել: Մենակ մանրաձուկ է, դա էլ չայկաներն են վերացնում…,- գրում է նա:

      Նշենք, որ Ազատի ջրամբարում ջրի պակասն էր պատճառը, որ 2012թ. ամռանը Սեւանից բաց թողնվեց աննախադեպ քանակությամբ ջուր` 320 միլիոն խմ: Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի բացատրության համաձայն` լճի ջուրը պետք է օգտագործվեր Արարատյան դաշտավայրի ոռոգման համար:

      Արդյունքում Սեւանից ջուրը բաց թողնվեց, Ազատի ջրամբարում էլ ջուր չկա: Հարց, որտե՞ղ է ջուրը, եթե Արարատյան դաշտավայրի հողագործները բողոքում են, որ ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով նրանք կորցնում են իրենց բերքն ու հողերը:

      Comment


      • Re: Sevan

       Ուրմիա լճի խնդիրը Իրանին ստիպում է արագացնել Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցումը


       13:25 Նոյեմբեր 21, 2012

       www.armweeklynews.am

       Իրանի խորհրդարանում քննարկումների ժամանակ նախագահ Ահմադինեժադն առաջարկել էր ջրառ կատարել Նախիջևանի ջրամբարից

       Ուրմիա լճի ցամաքացման և աղակալման կանխարգելումը կարևոր քաղաքական և բնապահապանական նշանակություն ունի Իրանի համար: Թավրիզում Իրանի ադրբեջանցիները պարբերաբար ցույցեր և անկարգություններ են կազմակերպում , Իրանի կենտրոնական իշխանությունից պահանջելով լուծել Ուրմիա լճի խնդիրը:

       Նրանք նախագահ Ահադինեժադին անհիմն մեղադրում են , որ Ուրմիա լճի ցամաքեցման արդյունքում Թեհրանը նպատակ ունի երկրի հյուսիս-արևելքում բնակվող ադրբեջանցիներին ստիպել լքել իրենց բնակավայրերը:

       Այս կարգի շահարկումներից խուսափելու համար դեռևս 2012թ-ի հուլիս 7-ին Իրանի խորհրդարանում Արևմտյան Ատրպատակարանից պատգամավոր Նադեր Քազիպուրը հայտարարել էր, որ նախագահ Ահմադինեժադը համապատասխան կառույցներին հանձնարարական է տվել մշակել ծրագիր Նախիջևանում գտնվող Արաքսի ջրամբարից ջուրը Ուրմիա լիճ ուղղորդելու նպատակով:Սակայն խնդիրն այն է , որ Արաքսի ջրամբարը կառուցվել է 1970 թ-ին և այդ ջրամբարից ջրառը և հիդրոէլեկտրակայանների անխափան աշխատանքը կարգավորվում է նախկին ԽՍՀՄ և Իրանի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա:

       Այժմ ջրառն իրականացնելու համար Իրանը ներկայումս բանակացություններ է վարում Ադրբեջանի հետ, նրա համաձայնությունը ստանալու համար: Նախիջևանի ջրամբարի մաքսիմալ տարողությունը կազմում է 1.75 խոր /կմ ջուր , իսկ նորմալ պայմաններում` 1.5 խոր/կմ ջուր:

       Չի բացառվում, որ թեև Իրանի և Ադրբեջանի միջև կարող է կայանալ համաձայնություն Արաքսից ջրառ իրականացնելու համար, սակայն համաձայնությամբ որոշված ջրի քանակը կարող է չբավարարել Ուրմիա լճի խնդիրը լուծելու համար:

       Այս պարագայում, որպես այլընտրանքային տարբերակ, Իրանը կարող է օգտգարոծել նաև Մեղրի ՀԷԿ-ի հնարավորությունները ջրառի համար: Հիշեցնենք, Ուրմիա լիճը շատ արագ ցամաքում է և նրա ջրի բաղադրության մեջ աղի պարունակությունը հասել 1լ-ի մեջ 330 գրամի, համաձայն բնապահպանների հայտարարությունների:

       5200 քառ. կմ մակերեսային հայելի ունեցող լճի տիեզերքից պատկերը ցույց է տալիս, որ վերջին 10 տարում լճի մակերեսի ոքրացումն արագացել է կրկնակի անգամ:


       Ադրբեջանը փորձում է խանգարել Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցմանը


       16:19 Նոյեմբեր 21, 2012

       www.armweeklynews.am

       Ադրբեջանը որոշել է հրաժարվել ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև կնքված համաձայնագրերից Նախիջևանի ջրամբարի և Արաքսից ջրառի վերաբերյալ

       Իրանն առաջարկություն էր ներկայացրել Ադրբեջանին Արաքսի ջրերը Ուրմիա լիճ ուղղելու վերաբերյալ: Առաջարկը նախատեսում էր ջրառ կատարել Նախիջևանի արհեստական ջրամբարից, քանի որ այդ ջրամբարի կառավարումը և իրավական հարաբերությունները կարգավորվում են դեռևս 1970 թվականին ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև կնքված պայմանագրով:

       Իրանն իր առաջարկի մեջ հղում էր կատարվել 1970 թվականի միջպետական պայմանագրին, որը վերաբերում է Նախիջևանի ջրամաբարից ջրառին և հիդրոկայանների գործունեությանը:

       Այդ պայմանագիրը հիմնվում է 1959 թվականին ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև Արաքսի ջրերի օգտագործման պայմանագրին, որը նախատեսում է կողմերի համար ջրօգտագործման 50/50 հարաբերությամբ իրավունք:

       Ադրբեջանի բնապահպանության նախարաությունը առաջարկություն է ներկայացրել արտգործնախարարությանը, որտեղ առաջարկվում է Իրանի հետ Արաքսից ջրառի համար հիմք ընդունել ոչ թե 1959 և 1970թթ. ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև կնքված Արաքսից ջրառը կարգավորող պայմանագրերը, այլ` 1992 թվականի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը Միջազգային գետերի օգտագործման կանոնները, որին Ադրբեջանը միացել է 2000 թվականին:

       Հելսինկյան ակտում միջազգային գետերի ջրերի օգտագործման յուրաքանչյուր երկրի չափաբաժինը պայմանավորում է այդ երկրի տնտեսական, բնակլիմայական, բնակեցվածության աստիճանի և այլ պայմաննրերի հիման (շուրջ մեկ տասյակ):

       Այն բանից հետո, երբ Իրանը և Հայաստանը Արաքս գետի վրա սկսեցին Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքները, Ադրբեջանը փորձում է խանգարել դրա շինարարությանը, պնդելով, որ Իրանը գերազանցում է Արաքս գետից ջրառի իր 50 տոկոս փայաբաժինը;

       Թեև Իրանի արտգործնախարարությունը մի քանի անգամ պաշտոնապես հայտարարել է, որ Մեղրի ՀԷԿ-ից Արաքսի ջրերը ոչ մի տեղ չեն “անհետանալու”, այլ միայն էլեկտրաէներգիա են արտադրեկու և կրկին նույն չափով հոսել դեպի Կասպից ծով, միևնույն է, Ադրբեջանն անդրդվելի է:

       Այս հարցն իր սրությունը ստացավ նաև այն բանից հետո, երբ Իրանն առաջարկ ներկայացրեց Ադրբեջանին Նախիջևանի ջրամաբարից իրեն հասանելիք 50 տոկոս ջրի քանակը Ուրմիա լիճ տեղափոխելու համար` հիշեցնելով Իրանի և ԽՍՀՄ-ի միջև կնքված 1959 և 1970թթ պայմանագրերը:

       Ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը փորձում է Մեղրի ՀԷԿ-ի շինարարությունը որպես պատրվակ օգտագործել և թույլ չտալ Իրանին Նախիջևանից իրեն հասանելիք ջրաքանակն օգտագործել իր հայեցողությամբ:

       Comment


       • Re: Sevan

        Սեւանում ձկնորսությունը չի՞ վերահսկվում


        11:29 Փետրվար 06, 2013

        ԷկոԼուր

        ԷկոԼուր-ը հունվարի 31-ին աշխատանքային այցով Գեղարքունիքի մարզում էր: Առավոտյան ականատես եղանք Սեւանա լճում ձկնորսությամբ զբաղվող տասնյակ ձկնորսական նավակների: Գեղարքունիքի մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի պետ Համբարձում Համբարձումյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք արգելված չէ Սեւանում ձկնորսությունը, եւ միթե այդքան ձուկ կա Սեւանում, որ որսում են: Նա պատասխանեց. Եթե նավակները տեսել եք, ուրեմն ձուկ կա, բայց, իմ կարծիքով, շատ քիչ: Սևանա լճում սիգի, իշխանատեսակների ձկնորսությունը, բացառությամբ ծածանի, ամբողջությամբ արգելված է 2005 թ-ից: Ձեր տեսած նավակները ես շատ կուզենայի, որ ձկնորսական չլինեին, խեցգետնի, ծածանի որս լիներ և համապատասխան պայմանագրեր ունենային ազգային պարկի հետ, որոնց մասին մենք, դժբախտաբար, տվյալներ ոչ ստանում ենք, ոչ էլ գիտենք, թե այսօր քանի կազմակերպություն ձկնորսության պայմանագիր ունի, խեցգետնի և ձկան ինչ քանակի որս է կատարվում:

        Այս բարձիթողի վիճակին ավելանում են նաեւ Սեւանա լիճ թափվող գետերը, որտեղ ձվադրման է բարձրանում իշխանը: Գետերի աղտոտված վիճակը եւ դրանց վրա գործող փոքր հիդրոէլետրակայանները ձկների վերարտարման հիմնական թշնամիներն են: Այս խնդրի վերաբերյալ Համբարձում համբարձումյանն ասաց. Այսօր մենք արձանագրում ենք, որ ձկնային պաշարներն ահագնացող չափերի քչացել են, և, բնականաբար, ՀԷԿ-երը բացասական ազդեցություն են ունենալու ձկան վերարտադրության համար: Բայց ամբողջ մեղքը բարդել ՀԷԿ-երի վրա, իմ կարծիքով, այդպես չէ, որովհետև բավականին տարածություն կա մինչև ՀԷԿ-երը ձկների բարձացման համար: Եթե կարողանանք այդքան տարածքների վրա նորմալ պայմաններ ապահովենք, որպեսզի ձկները կարողանան ձվադրեն, մենք մեր արտադրությունը, բնականաբար, կունենանք: Այլ հարց է` եկեք մեր գետերի վիճակը տեսնենք, ամբողջությամբ աղբը լցվում է գետեր: Եկեք մաքրության հարցը կազմակերպենք, վերջացնենք, հետագայում տեսնենք, եթե, իրոք, մենք ունենք վտառ, եթե ունենք արտադրություն, ձկներ, որոնք ձվադրման են բարձանում, և ՀԷԿ-երը խանգարում են, անշուշտ, այդ դեպքում մենք կբարձրացնենք ՀԷԿ-երի պահելու, շահագործելու հարցը: Կամ հենց ձվադրման սեզոնին կարելի է և ընդհանրապես արգելել կամ հետագա մանրաձկան աճի ժամանակահատվածում կարող է որոշակի հատված արգելել ՀԷԿ-երի գործունեությունը:


        http://www.youtube.com/watch?feature...&v=5D9K-aHedv0

        Comment


        • Re: Sevan

         Նոր մանրամասներ ուկրաինացի ջրասուզակի Սեւանում խեղդվելու դեպքի առթիվ. Նա հյուր էր եկել Հայաստան

         Փետրվար 08, 2013
         NEWS.am-ին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել փետրվարի 6-ին, ժամը 17.00-ի սահմաններում, Սեւան լճում խեղդված Ուկրաինայի քաղաքացի, 50-ամյա Ալեքսանդր Տրախտենբերգի մասին: Նա հյուր էր եկել Հայաստան եւ մի քանի օր մնացել Բերդկունք գյուղում: Երեւանից մեկին հյուր է եղել, այդ հյուրը մեր գյուղում ծանոթ ունի, միասին եկել են մեր գյուղ: Ջրասուզակի շորերով մտել է ջուրը, 40-50 մետր խորությամբ, մեկ էլ խցանի նման թռավ վերեւ, մինչեւ հանեցին ջրից, մահացած էր,- հայտնեց Բերդկունք գյուղի բնակիչներից մեկը:

         Ոստիկանությունից NEWS.am-ի թղթակցին հայտնեցին, որ դեպքի առթիվ նյութեր են նախապատրաստվում, հետաքննություն է կատարվում, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն:

         Փրկարարներն էլ NEWS.am-ին հայտնեցին, որ ջրասուզակը ջրում է մահացել, դատելով նրա հագուստից եւ տեխնիկայից` նա պրոֆեսիոնալ էր, ուներ բավականին թանկարժեք տեխնիկա: Իսկ ջրում մահանալու պատճառները կարող են տարբեր լինել` ինֆարկտ, ինսուլտ, սպազմ, բայց ամեն ինչ կպարզի փորձաքննությունը:

         Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ Սեւանա լճում փետրվարի 6-ին ժամը 17.00-ի սահմաններում տղամարդու դիակ է հայտնաբերվել: Հայրավանք գյուղի ափամերձ շրջանում հայտնաբերվել է Ուկրաինայի քաղաքացի, 50-ամյա Ալեքսանդր Տրախտենբերգի դին: Նա ջրասուզակ է եղել է, փրկարարները նրան ջրից դուրս են բերել ջրասուզակի հանդերձանքով:

         Comment


         • Re: Sevan

          ՎԶԵԲ-ը 25 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի Սեւան-Հրազդան կասկադի յոթ ՀԷԿ-երի վերականգնումը ֆինանսավորելու համար

          17:54, 8 Փետրվար, 2013
          ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) հայտարարել է, որ պատրաստ է 25 մլն դոլարի վարկ տրամադրել Միջազգային էլեկտրատեխնիկական կոմիտեին (ՄԷԿ)` Հայաստանի Սեւան - Հրազդան կասկադի յոթ ՀԷԿ-երի վերականգնումը ֆինանսավորելու համար: Արմենպրես-ի հաղորդմամբ` այս մասին նշվում է բանկի պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ:

          1936 - 1961 թվականներին կառուցումից ի վեր գրեթե ներդրում չի կատարվել Կասկադի արդիականացման ուղղությամբ: ՎԶԵԲ-ի աջակցության շնորհիվ վերանորոգման կենթարկվի կառույցի ողջ համալիրը: Նախատեսվում է նորագույն տեխնիկական լուծումներով Կասկադի գործարկումը համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշերին և լավագույն փորձին ու վերականգնել կորցրած հնարավորությունները: Այս միջոցառումները կապահովեն Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման շարունակական կայունությունը եւ անվտանգությունը` միաժամանակ բարելավելով էներգետիկայի արտադրության համընդհանուր արդյունավետությունը, նվազեցնելով ածխածնային արտանետումները:

          Մենք ուրախ ենք այս կարեւոր ծրագրի շրջանակներում ՄԷԿ-ի հետ մեր համագործակցության համար: Երկու ընկերություններն էլ հարուստ փորձ ունեն հիդրոէներգետիկայի ոլորտում, ինչը, մեր համոզմամբ, կպայմանավորի ծրագրի հաջողությունը: Կօգտագործվեն նորագույն տեխնոլոգիաներ, որոնք ոչ միայն կմեծացնեն մաքուր էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը Հայաստանում, այլ զգալիորեն կնվազեցնեն ջրի կորուստը, որն անխուսափելի է ներկայիս քայքայված խողովակների պայմաններում, - ասել է ՎԶԵԲ ի Էլեկտրաէներգիայի և էներգետիկայի բաժնի տնօրեն Նանդիտա Փարշադը:

          Մեր ընկերությունը ՎԶԵԲ-ի հետ երկարատեւ ու արդյունավետ համագործակցության մեծ փորձ ունի: Ես համոզված եմ` բանկից ստացված աջակցությունը հիմնարար կլինի Սեւան - Հրազդան Կասկադի արդիականացման համար,- նշել է Ռուսհիդրո-ի (RusHydro) կառավարման խորհրդի անդամ Կոնստանտին Բեսմերտնին:

          Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկը(ՎԶԵԲ) իր գործունեությունը Հայաստանում սկսել է մեր երկրի անկախացումից հետո` մինչ օրս կատարելով ավելի քան 613 մլն եվրոյի ներդրում: 2012թ. ՎԶԵԲ-ը Հայաստանում ֆինանսավորել է 94 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ 15 ծրագրեր:

          Սեւան - Հրազդան կասկադը Հայաստանի էլեկտրացանցի կարեւորագույն բաղադրիչն է: 565 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ կասկադն ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրության 10 տոկոսը, իսկ դրա ջրանցքերը ոռոգման ջուր են մատակարարում Հայաստանի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 70 տոկոսին:

          Դիտվել է 378 անգամ

          Comment


          • Re: Sevan

           Ու՞մ է խաբում Ռիո+20 ազգային գնահատման զեկույցը


           Փետրվար 15, 2013

           ԷկոԼուր

           Պարզվում է, որ Սեւանի ձկնապաշարները բավականին լավ վիճակում են: Այս մասին նշված է 2012թ. Ռիո+20 ազգային գնահատման զեկույցում: Չնայած ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության եւ հիդրոէկոլոգիայի կենտրոնի տնօրեն Բարդուխ Գաբրիելյանը ԷկոԼուր-ին տված հարցազրույցներում բազմիցս նշել է, թե Սեւանում ձկնապաշարներն աղետալի վիճակում են, այնուամենայնիվ միջազգային հանրությանը ներկայացված զեկույցում իրավիճակը միանգամայն այլ կերպ է ներկայացված: 2007-2011թթ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձկան պաշարների համալրման գործընթացի շրջանակներում իրականացվել է Սեւանա լճի ձկնապաշարների համալրում, որի արդյունքում լիճ է բաց թողնվել ավելի քան 1290.0 հազար հատ ամառային իշխանի եւ գեղարքունի ձկնատեսակների մանրաձուկ:

           Իշխանի մանրաձուկը, ըստ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի եւ ձկնաբանության ինստիտուտի տվյալների, գտնվում է բավականին լավ վիճակում: Այդ մասին են վկայում ինչպես աճի տեմպերի, այնպես էլ նրանց հագեցվածության ցուցանիշները,- նշված է 2012թ. Ռիո+20 ազգային գնահատման զեկույցում:

           Comment

           Working...
           X