Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Scarfaces of Armenia

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Originally posted by Serjik View Post


  Albanatsi turq, you’re still here?

  Comment


  • so out of official number of 150k repbulican members only 60k voted for them. embarrassing.. now all serjiks and company can do is blabber their mouth.

   Comment


   • What is funny is...only merkel and us embassy congratulated pashinoglu....basically means he is a nobody.

    pashinoglu fks hakobs mother on a daily.
    Last edited by Gevz; 12-11-2018, 05:37 AM.
    A good turk is a dead turk

    Comment


    • Originally posted by Gevz View Post
     What is funny is...only merkel and us embassy congratulated pashinoglu....basically means he is a nobody.

     pashinoglu fks hakobs mother on a daily.
     Հա հա …
     Քո ալբանացի մաման քունեմ թուրքի բալա։
     Բթամիտ անասուն։
     Ժողովուրդ էս ապուշի թուրք լինելը կասկած չկա, սրա նման մեկ էլ մենակ բաքվում են հաշվում թե Փաշինյանին ով շնորհավորեց ով չե։
     Հիմար, էդքան անհամբեր ե՞ս, սպասի նոր խորհրդարանը Փաշինյանին կնտրի ու էն ժամանակ շնորհվորողներին հաշվի։
     As soon as I posted my opposition to LGBT this idiot comes running.
     Աղջի սեռժօկ, բիծու կլրիս էդքան սիրահարվալ ե՞ս…
     Last edited by Hakob; 12-11-2018, 07:01 AM.

     Comment


     • Հե հե հե՜…
      Չեն կարում հանգստանան է՜…
      Ոռները էնպես ա մռմռում որ ոչ մի ձևով չի անցնում։
      Կարծում էին թե մի 100 տարի, կամ ինչքան Հայաստանը դեռ կհերիքեր թալանվելու, իրանց տեղն ու տիրությունը վերջնական ա։
      -«Ինչքան ուզենք էնքան կխփենք»։
      -« Էս երկրի իրական տերը մենք ենք, Սեռժ Ազատիչը անփոխարինելի»։
      Հա հա հա՜…
      Մոռացել էին որ Հայ ժողովուրդը 4000 տարի իրանց նման հազարների ա տեսել ու վրայիցը թափ թվել։
      ԶԻԼ ի շոֆեռը եկել իրա կլանով երկրի տնտեսությունը կոկորդից բռնել ու երբ ուզենար թուլացնում շնչել էր տալիս, երբ ուզենար սեղմում խեղդում էր, իրա 50% ը պահանջում։
      Էս բոլորը սկսվեց ալբանացի օպպորտունիստից, որը կյանքով հերոսացող տղերքի հաշվին հերոս կարգեց ինքը իրան։
      Եկավ ու տեղերը փոխվեց ԿԳԲ իչնիկ Լևոնի հետ։
      Իզուր չի, որ մինչև հիմա հենց նեղն են ընկնում Լևոն բոբոյով են վախեցնում, առանց հասկանալու որ հիմա արդեն լրիվ ուրիշ ա։ Լևոնը ժողովրդի խեռին չի։
      Ժողովուրդը ելլել ա հենց իրանց փոխելու։
      Էլ պըրծ…

      Comment

      Working...
      X