Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Armenian Air Defense  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   We should preempt Azerbaijan and destroy their military.........end of story and problems solved.
   At the end of the day, even when Russians will condem the action they will have no choice to support us once we win.
   B0zkurt Hunter

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Armenian Air Defense
    9K33M3 "Osa-AKM"


    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Փաստ. Հայ մասնագետների շնորհիվ ադրբեջանական ԱԹՍ–ները չեզոքացվում են:
     20.12.2016

     Փաստ թերթը գրում է. Մամուլում արդեն հրապարակումներ են եղել` հայկական բանակում նորագույն տեխնոլոգիաների ներմուծման և սահմանագոտում զինվորների համար առավել անվտանգ ծառայություն ապահովելուն ուղղված ջանքերի վերաբերյալ։ Խոսքը վերաբերվում է սահմանային գոտում գիշերային համապատասխան սարքավորումների տեղադրմանը, որոնց բացակայության պատճառով մեր զինվորները գիշերային ժամերին թշնամու քայլերը չեն կարողանում տեսնել։

     Փաստորեն, այժմ սահմանի ողջ երկայնքն ապահովվել է հայ մասնագետների ստեղծած այդ սարքերով։ Ի դեպ. սա միակ ձեռքբերումը չէ. մեր մասնագետների ուժերով այսօր ստեղծվում են բանակի համար խիստ անհրաժեշտ ռազմական սարքավորումներ:

     Փաստի տեղեկություններով` սահմանների ամրությունն ապահովելու և բանակը նորագույն տեխնոլոգիաներով զինելու հարցում ներգրավված են հայկական ընկերությունների երիտասարդ, արհեստավարժ մասնագետներ, որոնք իրականացնում են բարձր կարգի պրոֆեսիոնալ աշխատանք: Մասնավորապես, Յուքոմ ընկերության երիտասարդ մասնագետների շնորհիվ ստեղծվել է եզակի համակարգ, որի շնորհիվ չեզոքացվում են ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարքերը:

     Սա շատ կարևոր փաստ է, որովհետև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հենց այդ սարքերի շնորհիվ ադրբեջանական կողմը հսկայական կորուստներ էր պատճառում հայկական բանակին:

     Փաստորեն, այժմ սահմանի ողջ երկայնքն ապահովվել է հայ մասնագետների ստեղծած այդ սարքերով...

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Azerbaijan Announces Deal With Israel to Buy Iron Dome
      December 18, 2016

      Azerbaijan Announces Deal With Israel to Buy Iron Dome
      The Iron Dome air defense system in action in Israel. (photo: Israeli Defense Forces)

      Azerbaijan has reached a deal with Israel to buy the Iron Dome air defense system, a senior Azerbaijani government official has announced. But questions remain over how useful the celebrated system really is for Azerbaijan and whether it would be worth the cost.

      Over the last couple of months, there have been a number of reports that a deal like this was in the works, and last month this blog featured a post on how those reports probably weren't true. There are technical reasons that the Iron Dome won't do what Azerbaijan wants. And the state-of-the-art system would be a budget buster for Azerbaijan, which has been forced by falling oil prices to slash expenditures, not least on the military.

      But on December 17, the Minister of Defense Industry Yaver Jamalov gave a press conference and announced that the deal had been made. "The Azerbaijani Defense Industry Ministry and the relevant Israeli body have reached the agreement on procurement of the Israeli Iron Dome air defense system," Jamalov said.

      So is this boondoggle really happening? There are a number of noteworthy things about the announcement. For one, it was made by Jamalov, whose brief is Azerbaijan's domestic arms industry, not purchases from abroad. Second, he doesn't appear to have said anything more than the above, according to local media reports, and seems to have spent more time talking about plans to build an electromagnetic pulse weapon (which would be aimed at knocking out an enemy electrical system) and ballistic missiles. One would expect a landmark deal like this to be rolled out more ceremoniously.

      The timing also is curious. The announcement was made just a few days after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited Baku. No doubt Netanyahu and Azerbaijan President Ilham Aliyev discussed the weapons deals behind closed doors, but if this Iron Dome deal was done that would have seemed to have been a logical time to announce it.

      The announcement also was made only a day after Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin's visit to Baku. Rogozin's portfolio is arms sales and Russian media reported ahead of the visit that he was going to come to talk about Armenia's recent acquisition of Iskander ballistic missiles. The Iskanders seem to have engendered some panic in Baku, with the Azerbaijani government scrambling to find an air defense system that can handle them. It does seem plausible that the Azerbaijanis would want to discuss this deal in person with Rogozin, as it will no doubt be poorly received in Moscow.

      The Iron Dome is a rare weapons system that is a global brand, having become famous for its success in stopping Palestinian rockets from landing in Israeli cities. That household name status is no doubt attractive to Baku, which needs a prestige boost amid its economic crisis. We'll have to wait for more details to emerge, and it's possible there are some behind-the-scenes reasons why this makes more sense than it appears on the surface. Stay tuned.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Azerbaijan: Deal Reached With Israel for Iron Dome
       December 19, 2016

       A senior Azerbaijani government official announced Dec. 18 that Azerbaijan had reached a deal with Israel to buy the Iron Dome air-defense system. How useful the system will be in Azerbaijan's standoff with Armenia over the Nagorno-Karabakh region is uncertain, however. Notably, Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, who oversees Moscow's arms sales, was in Azerbaijan just before Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited Dec. 13. Azerbaijan would have wanted to be forthcoming with Russia about what kind of system it was buying from Israel and, more importantly, whether it would challenge the military balance Moscow works to maintain between Azerbaijan and Armenia.

       The motivation behind the purchase is unclear. Armenia had recently acquired Iskander ballistic missiles, greatly increasing its military capabilities, but the Iron Dome batteries would be useless against the high-flying Iskanders. Azerbaijan already possesses S-300 and Barack-8 systems that are effective against Iskander missiles. Moreover, it is unclear how many Iron Dome batteries Azerbaijan bought — the smaller the number, the less effective the dome defense would be. Israel, for instance, owns 10 Iron Dome batteries, which can cost up to $50 million each, with rockets estimated to cost $100,000 each. It was assumed that financial limitations would prevent Azerbaijan from buying many batteries. But considering reports that recent arms deals between Israel and Azerbaijan have totaled $5 billion, Azerbaijan could have bought several batteries.

       Even when fortified with sufficient numbers of batteries, the Iron Dome has its weaknesses. Its batteries would have a hard time withstanding fire from large or long-range missiles. The Iron Dome system is designed primarily to deter threats from smaller artillery rockets and mortar rounds, though it can be overwhelmed by large numbers of those, as well. Though fighting in Nagorno-Karabakh is not expected to reach the levels it did during a flare-up of violence earlier this year, it could certainly intensify. That said, rocket artillery and mortar fire are frequently used along the border of the disputed Nagorno-Karabakh region, and the Iron Dome could help protect towns and bases near the contact line.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Spetsnaz View Post
        Azerbaijan: Deal Reached With Israel for Iron Dome
        December 19, 2016

        A senior Azerbaijani government official announced Dec. 18 that Azerbaijan had reached a deal with Israel to buy the Iron Dome air-defense system. How useful the system will be in Azerbaijan's standoff with Armenia over the Nagorno-Karabakh region is uncertain, however. Notably, Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, who oversees Moscow's arms sales, was in Azerbaijan just before Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited Dec. 13. Azerbaijan would have wanted to be forthcoming with Russia about what kind of system it was buying from Israel and, more importantly, whether it would challenge the military balance Moscow works to maintain between Azerbaijan and Armenia.

        The motivation behind the purchase is unclear. Armenia had recently acquired Iskander ballistic missiles, greatly increasing its military capabilities, but the Iron Dome batteries would be useless against the high-flying Iskanders. Azerbaijan already possesses S-300 and Barack-8 systems that are effective against Iskander missiles. Moreover, it is unclear how many Iron Dome batteries Azerbaijan bought — the smaller the number, the less effective the dome defense would be. Israel, for instance, owns 10 Iron Dome batteries, which can cost up to $50 million each, with rockets estimated to cost $100,000 each. It was assumed that financial limitations would prevent Azerbaijan from buying many batteries. But considering reports that recent arms deals between Israel and Azerbaijan have totaled $5 billion, Azerbaijan could have bought several batteries.

        Even when fortified with sufficient numbers of batteries, the Iron Dome has its weaknesses. Its batteries would have a hard time withstanding fire from large or long-range missiles. The Iron Dome system is designed primarily to deter threats from smaller artillery rockets and mortar rounds, though it can be overwhelmed by large numbers of those, as well. Though fighting in Nagorno-Karabakh is not expected to reach the levels it did during a flare-up of violence earlier this year, it could certainly intensify. That said, rocket artillery and mortar fire are frequently used along the border of the disputed Nagorno-Karabakh region, and the Iron Dome could help protect towns and bases near the contact line.

        https://www.stratfor.com/snapshots/a...rael-iron-dome
        Azerbaijani-Iranian relations deteriorating at its finest.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Look what we got hereee.          Իրանի նախագահի այցը Երեւան՝ իսրայելա-ադրբեջանական մերձեցման ֆոնին, բարենպաստ պահ է. ԻՔՄ
          20.12.2016

          Իրանի նախագահի այցը Երեւան՝ իսրայելա-ադրբեջանական մերձեցման ֆոնին, բարենպաստ պահ է հայ-իրանական հարաբերությունների համար: Այս մասին հայտարարություն է տարածել Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը:

          Հայտարարությունում, մասնավորապես, ասվում է.

          Օրերս հայտնի դարձավ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին դեկտեմբերի 21-ին կայցելի Հայաստան, ապա Ղազախստան եւ Ղրղզստան: Ու թեեւ այցի նախապատրաստման մասին հայտնի էր դեռեւս հոկտեմբերին, սակայն վերջնական օրը հայտարարվեց դեկտեմբերի 18-ին:

          Անցած երկու տարիները, վստահաբար, նպաստավոր էին ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունների համար եւ հետեւաբար անբարենպաստ Հայաստանի համար՝ մասամբ նաեւ Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ: Մասնավորապես, Թեհրանը եւ Բաքուն մի շարք համաձայնագրեր են կնքել եւ սկսել աշխատանքներ երկաթուղային կապն ամրացնելու ուղղությամբ՝ Ադրբեջանը դարձնելով Իրան-Ռուսաստան առեւտրի հիմնական տարանցիկ ուղին: Ավելին՝ Ադրբեջանը այս տարվա ամռանը դարձել էր Ռուսաստանի եւ Իրանի համար դիվանագիտական հանդիպման վայր:

          Բացի սա՝ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ նախագահական մակարդակով հանդիպումներն անցած երեք տարիներին սովորական երեւույթ էին դարձել (առնվազն 7 նախագահական հանդիպում է կայացել անցած երեք տարում), մինչդեռ Հայաստանի հետ նմանօրինակ հանդիպումներ Իսլամական Հանրապետության նախագահը վերջին շրջանում չի կատարել: Հետեւաբար, կարելի է պնդել, որ Հասան Ռոհանիի՝ դեկտեմբերի 21-ին կայանալիք երեւանյան այցը Հայաստանի համար առանձնահատուկ կարեւորություն ունի:

          Նկատենք նաեւ, որ Թեհրանը Ռոհանիի՝ Երեւան ժամանելու հստակ օրը հայտնեց Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի՝ Բաքու կատարած այցից երկու օր անց: Իսկ Նեթանյահուն, իր հերթին, Բաքու եւ Աստանա կատարած իր այցերի ընթացքում քննադատական հայտարարություններով էր հանդես եկել Իրանի հասցեին եւ Բաքուն անվանել Հարավային Կովկասում իսրայելական պետության ռազմավարական դաշնակից: Դրան, բնականաբար, հետեւեց Իրանի հոգեւոր առաջնոր Ալի Խամենեի քննադատությունը (զարմանալի չէ, որ Թեհրանին դուր չեկան իր հյուսիսային հարեւանի տարածքից հրեական պետության ղեկավարի հնչեցրած հայտարարությունները):

          Հետաքրքիր է մեկ փաստ եւս․ Երեւանից Իրանի նախագահը կմեկնի Աստանա, որտեղ իրենից մի քանի օր առաջ եղել է Նեթանյահուն:

          Համադրելով այս ամենը, կարելի է արձանագրել, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի համար բարենպաստ պահ է ստեղծվել Իրանի հետ հարաբերությունները գործնականում սերտացնելու համար: Ընդ որում՝ այս հնարավորությունը ստեղծվել է առանց հայկական կողմից որեւէ ջանքի:

          Բայցեւայնպես, պետք է նաեւ սթափ գիտակցել, որ Հասան Ռոհանիի երեւանյան այցը ոչ միայն հայ-իրանական բարեկամության, այլ իսրաելյա-իրանական թշնամանքի դրսեւորում է:

          Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի համար բարենպաստ պահ է ստեղծվել Իրանի հետ հարաբերությունները գործնականում սերտացնելու համար...

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Comment

           Working...
           X