Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Regional geopolitics

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #71
  Re: Regional geopolitics

  Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Թուրքիայի կողմից Ցեղասպանության ճանաչման օրվան, որպեսզի ներկայացնի իր հստակ պահանջները
  Մերի Մամյան

  13:44, 20 ապրիլի, 2012
  Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը խոսեց Հայոց ցեղասպանության ընդունման քաղաքականության առանձնահակությունների մասին: Քաղաքագետն առանձանցրեց մի քանի հիմնական կետեր.

  Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն այսօր գտնվում է ավելի ուժեղ դիրքերում: Միաժամանակ պետք է անել ավելին դիրքերնհ ամրապնդելու համար:
  Աստիճանաբար դժվարանում է Թուրքիայի մերժման քաղաքականությունը, ավելի քիչ երկրներ են համաձայնվում Թուրքիայի հետ, և Թուրքիայի վարած մերժողական քաղաքականությունը դառնում է անարդյունավետ:
  Ադրբեջանը շատ ավելի է ներգրավվում Հայոց ցեղասպանության մերժաման քաղաքականության մեջ: Մայիսի 1-ին Ադրբեջանը մեկ ասմով ղեկավարելու է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը, որի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ակնկալվում են ավելի մեծ հարձակումներ Հայոց ցեղասպանության, ԼՂՀ և ՀՀ արտաքին քաղաքականության վրա:
  Միջազգային հանրությունն ու միջազգային իրավունքը Հայոց ցեղասպանության հարցը կապում են այլ ցեղասպանությունների հետ` ավելի կարևորելով խնդիրը:
  Քաղաքագետը Հայոց ցեղասպանության հարցը դիտարկեց նաև մաթեմատիկայի ոլորտում, որտեղ նա առանձնացրեց երեք էական թիվ` 100, 5 եւ 3: Մոտենում է Ցեղասպանության տարելիցի 100-ամյակը, որի ժամանակ կմեծանան ճնշումները Թուրքիայի վրա: 5 թիվը կապված է առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններին. խորհրդարանն ընտրվում է 5 տարի ժամկետով: Ըստ Կիրակոսյանին՝ հետաքրքրական է, որ ընտրություններին նախորդում և քարոզարշավի ժամանակահատվածում է ընդգրկվում նաև ապրիլի 24-ը: Սակայն այս ընթացքում քաղաքական ուժերը չեն խոսել Հայոց ցեղասպանության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին: Այսինքն, Ռ. Կիրակոսյանի բնորշմամբ, ընտրությունները վերաբերում են անձերին, ոչ թե քաղաքականությանը: քաղաքագետի խոսքերով՝ 3 թիվը կապվում է այն հանգամանքի հետ, որ արդեն 3-րդ տարին է՝ հայերը Թուրքիայից սպասում են Հայոց ցեղասպանություն մասին հիշատակմանը:

  Սակայն Հայցող ցեղասպանության հարցում առաջ է գալիս նաև մեկ այլ թիվ` 60 միլիարդը: Բանախոսի խոսքով՝ դա այն գումարն է, որը ՄԱԿ-ի հաշվարկներով Թուրքիան պետք է փոխհատուցի Հայաստանին:

  Անդրադառանալով ՀՀ քաղաքականությանը՝ Ռ. Կիրակոսյանը նշեց, որ այստեղ կարևորվում է ԱՄՆ և նախագահ Բարաք Օբամայի դերը: Նա շեշտեց, որ ինքը ԱՄՆ-ի և ոչ թե ՀՀ-ի ժողովրդավարական կուսակցության անդամ է: Նա ԱՄՆ նախագահի աջակիցն է, բայց կարիք չունի, որ Օբաման արտասանի «ցեղասպանություն» բառը, ասի այն, ինչն ինքն արդեն վաղուց գիտի, առավել ևս, որ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած մարդու թոռ է: «Ցեղասպանություն» բառի օգտագործումն արդեն կապվում է ԱՄՆ-ի և ոչ ՀՀ բարոյականության հետ:

  Սակայն այստեղ առաջ է գալիս Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը: Քաղաքագետի կարծիքով` կարևոր է հենց Թուրքիայի ներսում Ցեղասպանության ընդունումը, որը առաջ է գնում, բայց շատ դանդաղ: Ռ. Կիրակոսյանի կարծիքով` Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Թուրքիայի կողմից Ցեղասպանության ճանաչման օրվան, որպեսզի ներկայացնի իր կոնկրետ պահանջները: Դրա համար անհրաժեշտ է մշակել լուրջ ռազմավարություն:

  Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Թուրքիայի համար թե փորձություն է, թե հնարավարություն. նա կառերեսվի իր անցյալի հետ, կընդունի այն և կուղղորդվի, թե ինչպիսի երկիր պետք է լինի ապագայում:

  Այժմ Թուրքիան հանդես է գալիս նոր նախաձեռնությամբ` ստեղծել իր սփյուռքը, ինչը նույն քաղաքականությունն է, որ տանում է Ալիևը Բաքվում: Ռ. Կիրակոսյանի բնորոշմամբ` Ալիևը կարծում է, որ իր երկրում ժողովրդավարական նորմերի և մարդու իրավունքների, ինչպես նաև բռնության դեպքերը բացահայտվում են հենց հայկական սփյուռքի միջոցով: Դա մի կողմից բացահայտում է սփյուռքի գործունեության արդյունավետությունը, մյուս կողմից պետք է պատրաստ լինել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարձակումներին:

  Comment


  • #72
   1

   The Cutting Edge
   April 28 2012


   Russo-Turkish Divergence: the Security Dimension
   Younkyoo Kim and Stephen Blank April 27th 2012

   GLORIA Center

   Russo-Turkish relations encompass a multi-regional agenda from the
   Balkans to Central Asia, including the Caucasus and the Middle East
   and their bilateral energy relations. Much has been written about the
   strategic convergence of Russo-Turkish relations and contributing
   factors behind it. In contrast to Turkey's strained relations with its
   traditional Western partners, Ankara's ties with Moscow have
   noticeably strengthened in recent years. Turkey's reorientation
   eastward in the past decade is attributable to three factors: the U.S.
   invasion of Iraq, the derailment of Turkish accession talks to join
   the EU, and Turkey's dependence on Russia for its natural gas imports.

   Turkish and Russian interests in Central Asia and the Caucasus during
   1992`2008 converged more than they differed. In 2009 and 2010, Turkish
   officials and experts described their relations with Russia as being
   the best ever and said that bilateral harmony featured prominently in
   the past decade's international relations. Yet Russia and Turkey had
   already begun to diverge after the Georgian war in August 2008. The
   fighting between Russia and Georgia disrupted transportation, energy,
   and other infrastructure networks in the region, adversely affecting
   the interests of Turkey. In regard to Turkey's relations with Russia,
   2011 was a difficult year, and 2012 has not been much better.

   Developments since then across a host of issues give many reasons for
   suggesting the rapid but uneven erosion of those ties. Because this
   erosion is occurring unevenly, enmity will not replace amity
   overnight. Previously, the only major questions that divided them
   seemed to be Moscow's reluctance to brand the PKK (Kurdistan Workers'
   Party) a terrorist organization and Russia's support for the Greek
   Cypriots in their conflict with the Turkish-dominated state of the
   Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Yet signs have multiplied
   suggesting that this partnership is declining and that there are
   mounting tensions over the Kurdish issue, Middle East, missile
   defenses, Cyprus, and the Balkans. Furthermore, those difficulties
   will likely increase.

   Divergence

   Russo-Turkish divergence reflects the renewed assertiveness of both
   Russia and Turkey in precisely those areas of regional contestation
   that had hitherto seemed to be in abeyance between them. Turkish
   assertiveness, most notably in regard to Syria, Cyprus, and Israel,
   has been very public and strong, even high-handed in some cases.
   Arguably Ankara's assertiveness owes much to the perception that its
   former policy of `zero problems with neighbors' policy is encountering
   difficulties wherever one looks. This includes Russia, because the
   neighbors are asserting their own prerogatives and interests regarding
   democracy'or the lack of it'in Syria, energy in Cyprus, and a closed
   CIS (Confederation of Independent States) bloc in Russia's case. Yet
   this rising friction also has deeper roots stemming from the
   self-confidence of both states' elites. Turkish leaders claim that
   Turkey is now a major independent actor in its own right in all of its
   various neighborhoods, and it should therefore assert its interests in
   new ways'a view that strikingly resembles Moscow's similar
   assertiveness, which has led to confrontations with Russia's
   neighbors.

   Indeed, in 2009, Foreign Minister Ahmet DavutoÄ?lu, the architect of
   Turkish policy, observed that neither Washington nor Moscow could
   establish order in the regions adjoining Turkey, therefore a new order
   must be established in the Middle East, Balkans, and the Caucasus;
   that Turkey wanted to play an active role in creating that order; that
   foreign actors agree to this role; but that `not even half a status
   quo had been established around Turkey so far.' Highlighting Turkey's
   ambitions he even said that Turkey was the most influential country in
   the Caucasus in every respect and that `we will move ahead by solving
   any crisis that exists in our relations. Our mission is to establish
   order.' He subsequently observed that `Istanbul will be a financial
   center, positioning it as the main station for the global economic
   network and transportation routes.' Still more recently, DavutoÄ?lu
   launched a campaign by which anyone migrating abroad from Anatolia
   would be considered part of the Turkish diaspora. Given Russia's
   pretensions to these selfsame roles and tasks'even to the right of
   intervening on behalf of its Russian diaspora and to the same status
   claimed by Turkey as a `system-forming' power'and its overt efforts to
   dominate the Caucasus, a clash with Turkey along several lines was
   probably inevitable.
   Last edited by Vrej1915; 04-30-2012, 11:01 PM.

   Comment


   • #73
    Re: 1

    Thus this deterioration in Russo-Turkish relations owes as much to
    Russia's assertiveness and willingness to make threats against the
    West, including Turkey, as it does to Turkish assertiveness. Moscow
    has threatened NATO members regarding missile defense and has
    displayed several cases of gunboat diplomacy in the Mediterranean
    (discussed below). It has also continually displayed its determination
    to make the CIS into a closed Russian bloc'a trend that would put
    Turkish and European energy supplies at the risk of excessive
    dependence upon Moscow and thwart Ankara's ambitions in the Caucasus,
    if not Central Asia. These recent moves not only suggest the dominance
    of Vladimir Putin's more anti-Western attitude compared to that of
    outgoing President Dmitry Medvedev, but they also show a decided
    continuity in priorities regarding the insistence on a closed bloc in
    the CIS, and a heightened willingness to resort to shows of force if
    not its actual use to achieve its goals.

    The creation of a Russian sphere of influence in the CIS has been
    Moscow's priority policy since 1993 long before Putin. Medvedev
    quickly reaffirmed it in 2008, when in the wake of the Russo-Georgian
    war he announced that he would henceforth base his foreign policy on
    five principles. These included among them that Russia has the right
    to intervene in neighboring states to defend the honor and dignity of
    its citizens and that it has privileged but undefined interests with
    countries in its neighborhood. This then demonstrated that Russia not
    only wants to revise borders or intervene in other countries, it also
    demands a sphere of influence in Eurasia as a whole. Even without
    DavutoÄ?lu's extravagant rhetoric and ambitions, Russian policy, in and
    of itself, would have clashed sooner or later with Turkish interests.
    Thus Russia too has much to answer for here.

    Moscow's moves also suggest that the reset policy is coming to an end.
    If this is indeed the case, it will likely lead to more East-West
    tension in general, which Turkey will not be able to escape. Moscow
    professes a continuing desire to negotiate disputed issues with the
    United States and NATO, and will probably not attack President Obama
    during a difficult election campaign (since Moscow believes a
    Republican victory would lead to still worse outcomes). However, its
    determination to counter the United States and NATO in the Middle East
    and Eurasia and attacks on missile defenses show that once again
    efforts at East-West rapprochement have foundered on regional security
    issues in Eurasia, perhaps the most intractable item on the East-West
    agenda.

    The Middle East

    Moscow and Ankara hold different opinions on the Kurdish issue. Moscow
    continues to stall on recognizing the PKK as a terrorist group as
    Turkey desires, while both the United States and EU recognize it as
    such. Turkish intelligence reports that 80 percent of PKK weapons are
    made in Russia, including sniper rifles, anti-tank mines, and rocket
    launchers. Eighty-eight percent of mines and 85 percent of launchers
    used by the PKK originate in Russia. This does not necessarily mean
    that the PKK is buying weapons from Russia. Instead it could be
    obtaining them through gray or black markets. Yet these facts still
    put Moscow in an embarrassing position given Moscow's refusal to
    recognize the PKK as a terrorist group.

    >From Turkey's standpoint, Moscow's position compares unfavorably with
    that of Washington and Brussels on recognizing the PKK as terrorists
    and in assisting Turkey to deal with it. Indeed, the United States has
    pledged its support for Turkey's stance on the PKK. Washington has
    also provided some technological assistance to Turkey in dealing with
    it, consisting of intelligence, surveillance, and reconnaissance
    data'using assets like the Predator UAV, fixed-wing spy planes, and
    satellites. Turkey has sought to buy six Predator and four armed
    Reaper UAVs from the United States, but Congress has not authorized
    the deal. Instead the U.S. announced in October 2011 its intention to
    sell Turkey three new Super Cobra attack helicopters. Moreover,
    Turkish commentators believe that absent some major crisis in
    U.S.-Turkish relations in 2012, American support for Turkey on this
    issue will continue.

    Differences regarding the PKK, however, are a relatively small issue
    in the Russo-Turkish agenda. Much more important are the issues
    pertaining to Syria and missile defense against Iran. In the 1990s,
    Turkey viewed the Russian-Iranian partnership as a counterweight to
    Turkish influence in the Caucasus and Central Asia; in the early
    2000s, Moscow showed signs of anxiety over the rapid improvement in
    Turkish-Iranian contacts. Turkey was left a bitter impression that an
    old friend of the West was turning away. It certainly looked as though
    Turkey considered Iran a friend and Israel an enemy, although Turkish
    officials vehemently denied these allegations.

    Turkish-Iranian relations are changing. Here too one sees an erosion
    of the congruence of outlooks that previously characterized
    Russo-Turkish relations. Turkey's demands that Syrian President Bashar
    al-Asad step down due to his violent repression of political protests
    clashes with Russia's support for him and staunch opposition to any
    foreign intervention in Syria. Arguably, the longer civil strife there
    continues, the more pressures will build for overt Turkish
    intervention. Indeed, by the end of 2011, not only was Turkey
    providing sanctuary and material assistance to insurgents, but
    DavutoÄ?lu was publicly discussing the possibility of intervention by
    either the Arab League or Turkey'which he considers `members of the
    family' and thus not really intervening external actors. Turkey had
    also imposed its own sanctions on Syria.

    Comment


    • #74
     3

     If an intervention occurs, it is as likely as not to be associated
     with or to be in the name of Europe and trigger further Russian ire.
     Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev already
     accuses NATO of planning such an intervention from Turkey and using
     Turkish forces either to intervene directly in Syria or at least to
     establish a buffer zone within it. They also claim that NATO, which
     denies it, is discussing setting up a no fly zone in Syria that
     recalls the pretext for intervention in Libya. In the larger context,
     Turkey's converging posture with the West toward the Arab revolutions
     is an important factor drawing Turkey, Europe, and the United States
     closer together while distancing Turkey from Russia and Iran.

     Moscow has reacted sharply to the perceived threat of NATO
     intervention despite NATO's denials of that intention. Apart from
     sending warships in November 2011 to defend Syrian waters against some
     expected NATO `intervention,' Russia's military has also added to the
     hysteria in Moscow about NATO intentions. In October 2011, Chief of
     the General Staff General Nikolai Makarov told the army that the
     events in North Africa and the Middle East were so unpredictable and
     rapid in their development that nobody could foretell their future
     impact upon states. Therefore the army must be prepared for a Libyan
     or similar scenario. Escalating his rhetoric, Makarov then warned in
     November 2011 that tensions in Russia's neighborhood were rising and
     could even escalate to nuclear use: `The possibility of local armed
     conflicts virtually along the entire perimeter of the border has grown
     dramatically. I cannot rule out that, in certain circumstances, local
     and regional armed conflicts cold grow into a large-scale war,
     possibly even with nuclear weapons.'

     Makarov further warned, `We have it all in the doctrine, all the
     circumstances when the use of nuclear weapons is warranted.' For
     Makarov, the cause for such wars in the CIS lies in NATO's advancement
     to the CIS and Russia's borders. This is not a new position. As his
     predecessor General Yuri Baluyevsky said in 2005, while Russia faced
     no direct threat of aggression, `[given] the existence of nuclear
     weapons, any localized armed conflict'let alone a regional
     conflict'could lead the international community to the brink of a
     global war.'

     In January 2012, Moscow sent an armed ship through the NATO blockade
     to Syria to show its defiance of NATO and provide ammunition to the
     Syrian regime, if not also to the terrorists of Hizballah and Hamas,
     which it regularly supports with Russian weapons through Syria.
     Besides these forceful moves to deter NATO, Moscow has blocked UN
     resolutions against Syria and attacked NATO for staging a `political
     provocation' there. These actions, taken together, suggest that it
     sees Washington and NATO'now visibly including Turkey'as particularly
     prone to such interventionist unilateralism on behalf of democracy.
     Therefore they must be strongly deterred by even unilateral and
     forceful Russian action if necessary.

     Thus to the degree that Turkey becomes a consistent advocate of
     democracy in its neighborhood, its relations with Russia will suffer.
     As one Turkish official put it:

     Ankara came to a conclusion that as democracy is spreading around its
     neighborhood, Turkey only benefits from it. Countries like Bulgaria,
     Romania, and Georgia are testament(s) to this reality when we look at
     the great relations Turkey is having with these countries compared
     with the past. Just like the domino theory, we see democracy as an
     unstoppable force of history and we arrived at its doorstep.
     Meanwhile, Turkey is also contending with Iran, Syria's main regional
     protector and ally in the Middle East, and Russia's partner there as
     well. Just as Irano-Russian relations have improved due to their
     congruent stands regarding Syria and the threat of NATO intervention,
     Turkey's relations with Tehran and Moscow have worsened, and not only
     over Syria. This erosion has occurred despite the fact that Turkey
     opposes sanctions on Iranian oil and gas, which it buys. Turkey also
     attempted in 2010 to propose an alternative UN draft resolution with
     Brazil to mitigate the threat of sanctions on Iran and is proposing
     the resumption of talks on Iran's nuclear program, which should be
     held in Turkey.

     Indeed, 30 percent of Turkey's oil comes from Iran and is among Iran's
     top consumers of crude oil, obtaining just over 200,000 BPD. Not
     surprisingly, then, Turkey has indicated that it will not be bound by
     the newly proposed U.S. and European sanctions against Iranian oil.
     Therefore, and also to avoid a Sunni-Shi'i split over Syria and Iraq
     in the Middle East, Turkey has ample reasons to try to maintain its
     relationship with Iran. Although ties with Tehran may have weakened,
     Turkey still has enough credibility there to propose its territory as
     the site of a new attempt to negotiate a peaceful resolution of the
     issues surrounding Iranian nuclearization in talks with the United
     States, Russia, the UK, France, Germany, and Iran. This initiative
     again indicates its desire to stabilize its neighborhood and advance
     Turkey's international standing as an `order creating' power.

     Nevertheless the signs of decreasing amity with Tehran are visible and
     increasing. Turkey already competes strongly with Iran over
     Azerbaijan, which Iran is now openly threatening. Iran's ambassador to
     Russia, Ali Akbar Salehi, recently expressed Iran's desire to be
     Russia's dependable ally. A leading pro-Iranian Russian analyst,
     Radzhab Safarov, Director of the Center for the Study of Modern Iran,
     followed up by saying that `the rapprochement of Tehran and Moscow
     will make it possible to hinder the shortsighted policy of Turkey,
     which is installing American missile defenses.' This issue of missile
     defenses, just like Syria, is already estranging Turkey from both
     Russia and Iran.

     Turkish officials and pundits have long worried about the threat of
     proliferation in the Middle East and the threat posed by long-range
     missiles in the hands of Turkey's neighbors. Turkish pundits like
     Duygu Bazoglu Sezer were warning about the threat posed by
     proliferation from Iran and Iraq by 1995. By 1998 she was writing
     that:

     In July 1998, Iran successfully tested the Shahab-3 medium-range
     missile. Iranian officials described the test firing as a defensive
     move aimed at creating a balance in the region, meaning specifically a
     balance that would neutralize the American presence in the Gulf. The
     demonstration of Iran's medium-range missile capability is certainly
     not a welcome development from the perspective of Turkey, especially
     in view of the fact that Iran is strongly suspected'despite strong
     denials'of pursuing nuclear weapons capability. It is interesting
     that, following the firing, Iran took pains to send a message
     virtually to the whole world that none of its neighbors seemed
     troubled by the successful testing of the missile.
     The situation has worsened as Iran's arsenal has grown and the
     presumption of its ambition to field nuclear weapons has grown along
     with that arsenal. As Ian Lesser has observed, Iran's missile
     capability makes it in an operational sense, if not necessarily a
     political one, a Black Sea power. Indeed, Russian Foreign Minister
     Sergei Lavrov has repeatedly argued, `Iran deserves to be an equal
     partner of all regional countries in the resolution of the problems of
     the Near and Middle East.' He has also proposed a similar involvement
     of Iran in Black Sea security issues.

     Accordingly, the strategic consequences of Iran's missiles could
     easily affect not just regional defense agendas but also energy flows
     through and in the Black Sea littoral (particularly if someone strikes
     at Iran to forestall its proliferation and Iran retaliates by playing
     the energy card). Consequently, Turkish defense planners are highly
     sensitive to the threat. In 2008, Turkey apparently decided to buy
     Russian-made S-300 surface-to-air missiles from Ukraine and Belarus
     for testing and training purposes `to simulate threats that may come
     from countries with ex-Soviet systems in their inventories,' i.e.,
     Iran and Syria. At that time, Turkey also announced plans to buy up to
     $4 billion of long-range air and missile defense systems.

     Last, in September 2011, Turkey agreed to host a U.S. radar as part of
     the developing missile defense system in Europe. This decision will
     clearly aggravate relations with Iran since Turkey formally feels that
     Iran's nuclear weapons and missile programs are a threat and that
     Ankara is willing to join with NATO, the United States, and even
     Israel to counter it. Indeed, in November 2011, General Amir Ali
     Hajizadeh, a senior commander in Iran's Revolutionary Guard, declared
     that if Iran were attacked by the United States or Israel, its first
     response would be to target elements of the NATO missile shield in
     Turkey. Similarly, in December 2011, the Iranian media attacked
     Turkey's secular Islamic system as an unsuitable example for countries
     now engulfed in the Arab Spring.

     Turkey may have made this decision because NATO warned that if it
     bought Russian or Chinese air and missile defense systems that were
     incompatible with NATO's systems, it would then operate without NATO's
     intelligence on incoming ballistic missiles. Ankara also agreed that
     the United States would share this system's data and intelligence
     assessments with all allies, including Israel. According to U.S.
     officials, this is `probably the biggest strategic decision between
     the United States and Turkey in the past 15 or 20 years.' Yet it also
     implicates Turkey in Russia's hostile response to these missile
     defenses as announced by President Medvedev on November 23, 2011.
     Medvedev announced the following decisions:

     Comment


     • #75
      Re: 3

      First, I am instructing the Defence Ministry to immediately put the
      missile attack early warning radar station in Kaliningrad on combat
      alert. Second, protective cover of Russia's strategic nuclear weapons
      will be reinforced as a priority measure under the program to develop
      our air and space defenses. Third, the new strategic ballistic
      missiles commissioned by the Strategic Missile Forces and the Navy
      will be equipped with advanced missile defense penetration systems and
      new highly effective warheads. Fourth, I have instructed the Armed
      Forces to draw up measures for disabling missile defense system data
      and guidance systems if need be. These measures will be adequate,
      effective, and low-cost. Fifth, if the above measures prove
      insufficient, the Russian Federation will deploy modern offensive
      weapon systems in the west and south of the country, ensuring our
      ability to take out any part of the U.S. missile defense system in
      Europe. One step in this process will be to deploy Iskander missiles
      in Kaliningrad Region. Other measures to counter the European missile
      defense system will be drawn up and implemented as necessary.
      Furthermore, if the situation continues to develop not to Russia's
      favor, we reserve the right to discontinue further disarmament and
      arms control measures. Besides, given the intrinsic link between
      strategic offensive and defensive arms, conditions for our withdrawal
      from the New START Treaty could also arise, and this option is
      enshrined in the treaty.
      Thus Turkey and its allies will become targets of Russia's nuclear and
      conventional missiles. Further, should a new European arms race
      develop'though Russia sells military technology to Turkey and has a
      substantial economic trade and reciprocal investment process with
      it'Turkey will be targeted. Indeed, one of the Iskander-E missiles to
      be deployed by Russia against the NATO missile shield will be deployed
      in Krasnodar on the Black Sea coast. They can reach Turkey in four
      minutes from launch. This will eliminate a major basis for the
      rapprochement between Moscow and Ankara during the past decade. The
      Russian Foreign Ministry even stated publicly that Medvedev's
      countermeasures, cited above, were justified because of the placement
      of a NATO missile defense radar in Turkey.

      Insofar as Russian officials, and not only analysts, see Turkey as
      striving to dominate the Middle East and Syria, which Moscow regards
      as an ally, and to the extent that such an outcome jeopardizes
      Moscow's naval base at Tartus, Russia, might come to see Turkey as a
      rival in the Middle East. Turkey will also become'if it is not
      already'the target of Iranian and Syrian missiles. This fact should
      enhance the value of the missile defense system and continue to bind
      Turkey to NATO and the United States.

      Russia will now mount a threat against Turkey and its NATO allies,
      thus undermining a major basis for the previous decade of partnership.
      In the context of mounting frictions over all the issues outlined
      here, Russia's reply on missile defenses, along with other
      manifestations of Russian policy, almost inevitably means that a cycle
      of recriminations and tension in Russo-Turkish relations will
      intensify. This will lead Turkey to draw closer to its NATO allies and
      to the United States than has been the case for many years. Indeed, in
      December 2011, Turkey authorized the purchase of two F-35 Lightning II
      Fighter aircrafts from the United States.

      Comment


      • #76
       5

       The Caucasus

       Indeed, the Caucasus exemplifies those not so hidden antagonisms, and
       bilateral tensions are now visible there too. The Azeri-Turkish
       reconciliation, of which the energy deal is a part, precludes
       normalization with Armenia, which still receives Russian military
       assistance against the possibility of renewed fighting in
       Nagorno-Karabakh. Armenian President Serzh Sargsyan told students in
       July 2011, that future generations would and should undertake the task
       of reclaiming what was once Western Armenia, historically part of the
       medieval Armenian kingdom, but part of Turkey since the time of the
       Ottoman Empire. Ankara's response was predictable. Prime Minister
       Recep Tayyip ErdoÄ?an immediately demanded an apology. Yet no such
       response came nor is any forthcoming. Worse, Sargsyan admitted that
       Armeno-Turkish relations were deadlocked and that clearly, no progress
       was to be expected in that regard. Meanwhile, he still apparently
       expects Turkey to `repent' without any preconditions, so relations
       remain deadlocked.

       This means that until Turkey delinks normalization with Armenia from
       the resolution of Nagorno-Karabakh, no progress will be possible. Yet
       such delinking is ever more unlikely, especially in view of the
       evidence presented here. Given Russian imperial designs on the
       Caucasus as outlined here and in many other works, the U.S. position
       that these issues should be delinked appears quixotic and unrealistic.
       This is the case even if Washington correctly argues that the status
       quo in Nagorno-Karabakh cannot last long and that this is an urgent
       issue. Certainly the U.S. position will not bring about a negotiated
       settlement given local realities.

       For example, Armenian political scientist Arman Melikyan claims that
       in earlier tripartite negotiations in 2011, Russia ostensibly
       `brokered' Moscow to arrange for the surrender of liberated
       territories, thereby ensuring its military presence in return and
       establishing a network of military bases in Azerbaijan to prevent any
       further cooperation between Azerbaijan and NATO. While Armenian
       authorities reportedly accepted this plan, Baku refused to do so and
       saved Armenia (which clearly wants to incorporate Nagorno-Karabakh)
       from relinquishing the territory to it. Since recent Wikileaks
       revelations show that Azerbaijan desires NATO's full cooperation and
       says it would even consider membership in NATO if not for implied
       Russian and Iranian opposition, its rejection of this transparent
       neo-imperialist Russian ploy is hardly surprising.

       Moreover, these revelations show the danger in leaving the initiative
       in negotiating an end to the conflict in Russia's hands alone. Azeri
       officials, such as Elchin Gusseynli of the Ministry of International
       Affairs, have accused the OSCE of passivity and support for Armenia
       rather than Azerbaijan's just position. Gusseynli rightly cited the
       Armeno-Russian military collaboration, which underscores the conflict
       and reflects Moscow's unrelenting desire to recover some of its lost
       imperial heritage in the Caucasus. In response to Moscow and Yerevan,
       Turkish Defense Minister Ismet Yilmaz said in Baku that Turkey was
       ready to support and join with the Azeri army in defense production.
       Both states have also signed an agreement on strategic cooperation and
       formed a high advisory council. Thus, Azerbaijan decided to reject
       Moscow's demand that it subordinate its defense and security policy to
       Moscow.

       Adding to Russia's discomfiture on this issue is the fact that the EU
       has now registered its unhappiness with the stagnation of the
       Nagorno-Karabakh conflict. European Parliament member Kristian
       Vigenin, upon returning from Yerevan, stated openly the parliament's
       dissatisfaction with the failure of the OSCE Minsk Group process to
       get anywhere and added that the parliament suggested replacing
       France's delegate to the Minsk process with an EU representative, even
       possibly the EU Commissioner for External Relations and Security
       Policy, Catherine Ashton.

       Although there has been no sign of this previously, Moscow also
       apparently believes that Washington is trying to revive the Bush
       administration's `Big Caucasus Project' to pull the Transcaucasus out
       of Russia's orbit and somehow supplant Russia in the Karabakh process.
       Turkey's realignment with Azerbaijan clearly ranges it opposite
       Armenia and Russia, and if there are EU moves to join the process and
       weaken Russia's position there, it is not unlikely that Turkey will be
       on Baku's side against Yerevan and Moscow. In another irritation, a
       Russian strike team of eight agents killed three Chechens in Istanbul
       on September 16 execution-style in broad daylight. This obviously
       irritated Turkish officials, not only because there are many
       sympathizers with the Chechens and other North Caucasus insurgents in
       Turkey but also because of the blatant disregard for Turkish
       sovereignty.

       Yet beyond these currents, there are even more tensions rising in the
       Caucasus, mainly due to the increasingly strong Russian anxiety that a
       U.S. or Israeli strike against Iran might spill over into this region,
       if not Central Asia. According to Sergei Konovalov, Moscow is
       receiving reports of a U.S.-backed Israeli (if not U.S. too) surprise
       strike on Iran. When added to the civil war now germinating in Syria,
       these reports have generated great concern in Moscow for the fate of
       Russian troops in the Caucasus and Caspian basin. Thus Moscow has
       launched military and diplomatic moves to forestall such a strike or
       if that fails to be prepared to respond credibly to any threats
       arising out of them. Indeed, these preparations began in 2010. During
       October-November 2011, Moscow optimized the 102nd Military Base in
       Armenia. Dependents were withdrawn to Russia, the garrison near
       Yerevan was reduced, and subunits stationed there redeployed to Gyumri
       nearer to the Turkish border. On December 1, 2011, Russian forces at
       their bases in South Ossetia and Abkhazia were put on full combat
       readiness. Russian land forces in Armenia are now essentially isolated
       because Georgia has broken off the treaty allowing military transit
       through its territory to this base in Armenia. This has led some
       former commanders of this force to opine about having to launch
       breakthrough operations to support this force in the event of a
       conflict in Iran.

       Meanwhile, the Black Sea Fleet is patrolling near Georgia, which could
       side with the anti-Iran forces. A separate coastal missile division
       with Bal-E (Bastion) coastal anti-ship missiles that have a range of
       130 km was placed on permanent combat readiness. The missile launchers
       of the Caspian Flotilla were redeployed from Astrakhan southwards to
       Makhachkala and Kaspiysk to form a single ship grouping there. The
       small artillery ship Volgodonsk will join the missile patrol ship
       Tatarstan, the Flotilla's flagship, and the Dagestan missile ship. The
       Tatarstan's missiles have a range of up to 200 km. An aircraft carrier
       group of the Northern Fleet has departed for the Mediterranean led by
       the aircraft cruiser Admiral Kuznetsov to call at Tartus. Given the
       possibility of a war in Nagorno-Karabakh, which could break out in
       conjunction with a conflict of Iran, the military commentator Col.
       Vladimir Popov raised the possibility of a Russian operation to defend
       Armenia against Turkey, a NATO member, a threat that led Russia in
       1993 to warn Turkey that such an operation risked nuclear war.

       Whatever else these military moves suggest, they certainly do not
       suggest deepening amity with Turkey. Quite the opposite, they clearly
       show continued suspicion of Turkish aims here, particularly in
       conjunction with U.S./NATO intentions, which Moscow views so
       negatively. Perhaps this is why Moscow arranged another summit with
       Armenia and Azerbaijan on January 23-24, 2012. Finally these moves are
       another example of the increasing resort to military threats in
       Russia's relations with its neighbors, interlocutors, and partners.
       Nor do such threats end at the former Soviet border. They have been
       seen in Syria, and they also appeared directly in response to Turkish
       actions in Cyprus.

       Comment


       • #77
        Re: 5

        The Cyprus Gas Conflict

        New tension brewed between Turkey and Cyprus after Cyprus's and
        Israel's enormous gas discoveries in the Eastern Mediterranean in
        2010-2011. Turkey's reaction to those finds was extremely negative.
        Turkey was embroiled with a conflict, not only with Cyprus, its
        European backers and Israel, but with Russia as well. During 2009 and
        2010, Cyprus and Israel discovered enormous natural gas deposits off
        their shores in the Mediterranean Sea. Then, in late 2011, Noble
        Energy, the firm contracted by Cyprus to explore its waters for gas,
        announced a discovery estimated at 5-8 trillion cubic feet of natural
        gas there. This discovery could not have come at a better time for
        Cyprus, which in 2011 endured a slippage in its fiscal ratings, was
        shut out of international capital markets, was hit by a large
        munitions blast, and was finally forced to accept a Russian bailout.
        All told, the discoveries by both countries amount to 33 TCF of gas.
        The U.S. Geological Survey estimates that the Levant Basin, where most
        of these discoveries have occurred, may hold 122 TCF.

        Yet these discoveries have also had some negative repercussions. They
        have heightened tensions between the TRNC and the Greek-led Republic
        of Cyprus. The discoveries offer Cyprus the prospect of becoming a
        local economic powerhouse in contrast to the near disasters of 2011,
        and of thus reducing Turkish leverage upon Cyprus's policies regarding
        the Cypriot Turks and Cyprus's policies in general. Indeed, the gas
        finds to date give Cyprus enough gas to meet its needs for an
        estimated 150 years, fully satisfy its electricity generating needs
        for 210 years, and provide it with billions of dollars of revenues
        that will allow it to become a major exporter to Europe once pipelines
        or tankers carrying LNG can be built. So it can also expect an influx
        of much more foreign European capital to build those facilities and to
        strengthen and diversify its sources of foreign investment. It is
        likely that any pipeline will have to be built to connect with those
        that now or soon will cross Turkey or that a liquefaction plant will
        need to be built to process Cypriot and Israeli gas finds.

        Not surprisingly, the TRNC government reacted coolly to the gas
        discovery, and Turkey, which does not recognize the government of
        Cyprus, even sent an exploration ship accompanied by warships and
        fighter jets to the area after Noble started drilling. Turkey's
        threats against Cyprus and Israel to their exploration and drilling
        for gas in the Eastern Mediterranean also caused concern in Russia.
        Moscow recently organrized a large loan to Cyprus to sustain it
        against a crisis should Greece default, since so many Russian accounts
        are held in Cyprus's banks. Cyprus then reinvested in Russia or
        laundered the elite's money by cycling it out of Russia into the
        global banking system.

        Clearly Moscow cannot allow Cyprus to go under without incurring
        serious domestic losses. Turkish threats therefore deeply disturb both
        Cyprus and Russia. Once Turkey's navy openly threatened Cyprus for
        signing an agreement with the Texas-based firm Noble Energy, which is
        a partner with Israel in developing Israel's maritime gas fields,
        Russia's Ministry of Foreign Affairs publicly backed Cyprus's right to
        develop its Mediterranean gas. Cyprus in turn labeled Moscow `a shield
        against any threats by Turkey.' Furthermore, Russia dispatched an
        aircraft carrier with fighter planes, and at last one submarine to
        Cyprus as a show of support in another open example of gunboat
        diplomacy.

        Russia has already demonstrated its will and ability to check Turkey
        in regard to Cyprus. That interest will only grow in the future,
        because it is inconceivable that Moscow, which sees itself as Europe's
        main gas supplier, will simply let Israel and Cyprus cut into its
        sales with such massive impact and compete with it at no cost. This
        does not mean the use of military force, but it does suggest that
        Moscow will bring substantial pressure to bear on Cyprus, if not
        Israel, to demand entrée into the gas business from their recent
        discoveries. Not only does this make it harder for Turkey to coerce
        Cyprus, it also has two negative implications for Turkey.

        First, Russia's presence in this sector of the gas market would
        enhance its leverage vis-Ã-vis Turkey in their bilateral energy
        dealings and would limit Turkey's ability to posture as an energy hub
        with the attendant benefits thereof. Second, geopoliticians and
        geographers of all stripes have known that whoever controls Cyprus
        possesses the means to threaten with serious damage Turkey's
        Mediterranean ports. Given Russia's proclivities and that of its naval
        commanders, who seek permanent anchorages and bases in the
        Mediterranean and may be in trouble in Syria due to its civil war, to
        seek such a facility at Cyprus may be tempting. This challenges
        Turkish security and NATO planning as well. However, in conjunction
        with the Turkish threats to Cyprus and Moscow's expected demand for a
        major place in Cyprus's energy trade, it is a highly probable outcome
        based on existing trends.

        The Cyprus issue, considered in all its many dimensions, highlights
        the fact that Turkey's zero problems with neighbors has run aground on
        the shoals of these neighbors' competitive interests with those of
        Turkey and with great power politics in the overall Mediterranean
        basin. The Cyprus issue also shows the limits of Turkish power despite
        the ambitious and even aggressive rhetoric emanating from Ankara. It
        suggests the need for Turkey to find a modus vivendi with Cyprus, if
        not Israel, as it did earlier with Russia. Some will say that it also
        shows the need for arriving at such an outcome as well or continuing
        to abide by the existing one with Moscow. Yet here, in fact, there was
        such an agreement. Despite the recent energy agreements signed on
        December 30, 2011, with Russia, Cyprus is merely one of many signs of
        what is arguably a worsening trend in Turkey's relations with a Russia
        that is as ambitious as Turkey and even more aggressive insofar as its
        vital interests are involved.

        Comment


        • #78
         7

         The Cyprus energy conflict also serves as another reminder that energy
         politics are inseparable from larger security considerations and
         produce new issues and combinations that undermine the status quo. It
         also shows the urgency of making progress on the tangled issue of
         Cyprus's future and the relationships among its two ethno-religious
         groups and of fully integrating Turkey into Europe. Turkey's exclusion
         from the EU, in part a direct result of the Cyprus question, limits
         the ability of both sides to live up to and maximize their potential
         for enhancing security, democracy, and prosperity. As these events
         show, the failure to overcome these obstacles always leaves open the
         possibility of regression to heightened interstate conflict on Cyprus
         and international strife in the Mediterranean.

         These developments are part of a larger theme. For Turkey, the idea of
         zero problems with neighbors while it serenely navigates along the
         complex shoals of Mediterranean Europe, the Middle East, and the
         Caucasus and gains leverage throughout these zones has proven
         unsustainable. There are too many issues that preclude upholding this
         posture while everyone else is pursuing their own national interests,
         and Turkey cannot stop them. The failure of neighboring governments
         like Syria, Russia, and Iran to heed Turkish interests or refrain from
         threatening them clearly betokens the failure of Turkey's policy to
         increase Turkey's standing and leverage among its neighbors. This is
         especially the case when the issues involved are central to those
         governments' economic and political objectives. This failure could
         then translate as well into domestic opposition to a failed foreign
         policy.

         Therefore the failure of the `zero problems with neighbors' policy
         could eventually lead to serious domestic political costs. Turkey's
         recent foreign policy moves have estranged Israel, Syria, Cyprus,
         Greece, Russia, and Iran, and have certainly caused major headaches
         for U.S. policymakers trying to tamp down the angry rhetoric against
         Israel, Turkey's erstwhile ally. Although Russian threats in the
         Caucasus and bullying tactics regarding energy in Southeastern Europe
         demonstrate Moscow's unregenerate neo-imperialism and traditional
         outlook toward these areas, the fundamental concept of Turkish foreign
         policy has also been weighed in the balance and been found wanting.
         Not surprisingly Turkey is now in many cases, notably Cyprus and
         Israel, lashing out and trying to assert itself in forceful rhetoric,
         which, however, cannot be sustained by equally forceful deeds.

         It remains to be seen how Ankara will extricate itself from its
         largely self-made difficulties. Turkey possesses considerable assets
         and strategic importance. Nonetheless, it has clearly overreached and
         based its foreign policy on unwarranted and unsustainable
         presuppositions. Since greater powers than Turkey have failed to
         secure lasting influence in their Southeastern European and Middle
         Eastern policies, Ankara should have realized that it could not
         supplant them and thus should have aimed for more modest objectives.
         Certainly Turkey alone cannot resist Russian encroachments in the
         Caucasus and Europe, resolve the Israeli-Arab conflict, ensure good
         governance in Syria, become a Eurasian energy hub, and uphold its
         security against Iran all by itself.

         Hopefully upon sober reflection Ankara will realize its need for
         democratic friends and partners if not allies, as in the case of
         missile defense. This might even mean a return in the direction of the
         historic Kemalist orientation toward Europe, which has been so
         antithetical to the AKP Party's ideology (though not necessarily all
         of its practice). Indeed, by all accounts, despite the rupture with
         Israel and its missteps in Cyprus, Turkey's relations with Washington
         have been at a recent high. This is no doubt due to the Syria and Iran
         issues. Although the quest for partnership within Europe has run
         aground in the past, a carefully prepared and more targeted, even
         modest, objective may be within reach. This would apply to energy
         policy in particular as well as to missile defenses, and to Syria if
         Ankara can draw the appropriate lessons from its current predicament.
         One can only hope that Ankara will learn from these sobering and
         disappointing experiences, lest it experience even more and possibly
         greater rebuffs in the future.

         Yet these events also have significant implications for Russia. One
         sees an unremitting determination to extinguish the sovereignty of
         Central Asian and European members of the CIS. Not only have Putin and
         Medvedev pursued these policies against Turkmenistan, but Russia is
         also shutting down Belarus' sovereignty by taking over its energy and
         key economic sectors and attempting to do the same with Ukraine. It is
         quite clear that it does not regard these states, or for that matter
         the former members of the Warsaw Pact and Serbia, as truly sovereign.
         Moreover, its representatives lose no opportunity to remind them of
         their vulnerability and make demands that Moscow have an unlimited
         right to intervene in their affairs. Indeed, Russian legislation
         enacted under Medvedev gives the President the right to intervene
         militarily in their affairs without any accountability to the Duma or
         anyone else whatsoever.

         In addition, Russia continues to see NATO and the United States as
         powers that are intent on dismantling its pretensions to a
         neo-imperial domination of Eurasia in the name of democracy and as
         attempting to intimidate it by depriving it of its main military
         trump, i.e., its ability to intimidate Europe with its nuclear and
         conventional missiles. Thus it has demanded legally binding guarantees
         that missile defenses will not threaten its nuclear arsenal, despite
         scores of briefings and acceptance of the fact that these systems
         cannot threaten Russia's nuclear weapons by Russian experts, but
         refuses to suggest giving Europe such guarantees. It also clearly sees
         itself under threat from these NATO policies. It believes these
         policies will inevitably lead to a coercive NATO operation in the CIS
         or Russia itself'either by actual force majeure or `information
         warfare' to undermine Russia's imperial pretensions and political
         system, without which it believes Russia would cease to exist as a
         state or independent great power. Thus operations like those in Libya
         or those it believes will take place in Syria potentially have direct
         consequences for Russia. It will reply in the only language it knows,
         i.e., military and other threats.

         Russia's position, its insistence on a free hand at the expense of
         every other state east of the Elbe, and its presupposition of conflict
         with NATO all but ensure that the reset policy will run aground over
         the issues of regional security in Eurasia. That denouement is clearly
         in the wind as Moscow's statements on missile defense all but rule out
         an improvement in relations with NATO at the May 2012 Chicago summit.
         Turkey cannot escape the inevitable consequences of this outcome,
         because so many of its vital interests are now threatened by Russia's
         resort to gunboat diplomacy, military threats, and coercive energy
         diplomacy. Here too, as in the Middle East, zero problems with
         neighbors has foundered on the inevitable rocks of competing national
         interests, including Russia. Yet Russia has also succumbed to the
         temptation to define its interests as being a priori hostile to those
         of its principal interlocutors. Turkey's democracy allows it the
         opportunity to rethink its policy, liquidate over-extended positions,
         and regain strength in what will hopefully be a revived Atlantic
         alliance, concomitant advance in European integration and democracy in
         the Middle East. Yet Russia has clearly opted'or is now opting
         for'another round of self-imposed neo-imperial isolation that it
         cannot sustain and which it can only defend by threats of force. While
         it may not be too late for Turkey to repair its position with Israel,
         Cyprus, and NATO, it appears that for Russia the die has already been
         cast and not in favor of international reconciliation.

         Younkyoo Kim, PhD (Purdue University) is an associate professor in the
         Division of International Studies, Hanyang University, Seoul. Stephen
         Blank, PhD (University of Chicago) is Professor of Russian National
         Security Studies at the Strategic Studies Institute of the U.S. Army
         War College. They wrote this article for the MERIA Journal, a
         publication of the GLORIA Center, from where it is adapted.


         Comment


         • #79
          Re: Regional geopolitics

          Ինչի է պատրաստ Երեւանը


          “Հանցագործության զղջմանը մենք պատրաստ ենք համարժեք քայլերով արձագանքել”, Արթիկում նախընտրական հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, խոսելով հայ-թուրքական հարաբերության մասին:

          Ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանը հանցագործության զղջում ասելով նկատի ունի հայերի ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայում:

          Իսկ ինչ նկատի ունի Սարգսյանի համարժեք քայլեր ասելով: Ինչ համարժեք քայլ է անելու Հայաստանը, եթե Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը:

          Հայաստանը հրաժարվելու է Թուրքիայի հանդեպ փոխհատուցման պահանջների՞ց եւ ճանաչելու է Թուրքիայի ներկայիս սահմանը, թե փորձելու է սփյուռքահայությանը համոզել, որ այդպիսի պահանջներ չներկայացնեն թուրքական ներկայիս պետությանը՝ որպես Օսմանյան Թուրքիայի իրավահաջորդ:

          Բայց չէ որ Թուրքիայի ներկայիս սահմանը Հայաստանն արդեն իսկ ճանաչել է՝ ստորագրելով հայ-թուրքական արձանագրությունը: Այն իհարկե վավերացված չէ, բայց կարող էր վավերացված լինել առանց ցեղասպանության ճանաչման: Իսկ Հայաստանը վավերացնելու համար կարծես թե չէր դնում այդպիսի պայման: Այսինքն, արդյո՞ք Հայաստանն այժմ այդ պայմանի մասին է խոսում, ակնարկելով, որ այլեւս չի վավերացնի արձանագրությունները, քանի դեռ Թուրքիան չի ճանաչի հայերի ցեղասպանությունը:

          Բայց, այդ դեպքում էլ բնականաբար հարց է առաջանում, թե ցեղասպանության եւ սահմանների փոխադարձ ճանաչումից հետո էլ ինչ պետք է անի պատմաբանների ենթահանձնաժողովը, որի ստեղծման մասին է նշվում հայ-թուրքական արձանագրությունների դրույթներից մեկում:

          Արդյոք Սերժ Սարգսյանն այդպիսով փորձում է չեզոքացնել արձանագրությունների մեջ այդ ենթահանձնաժողովը ստեղծելու մասին դրույթը, այսպես ասած ուղղել սխալը:

          Որն է լինելու Թուրքիայի ճանաչման դիմաց Հայաստանի համարժեք քայլը, ինչի մասին որ խոսում է Սերժ Սարգսյանը: Ինչու նա այդ մասին չի խոսում առավել հստակ ու բաց, հայտնելով իր դիրքորոշումը:

          Թերեւս պետք է բացառվի, որ այդ քայլը կարող է լինել Ղարաբաղի խնդրի ուղղությամբ: Այսինքն, պետք է ենթադրել, որ ինչ էլ նկատի ունենա Սերժ Սարգսյանը, դա որեւէ կերպ առնչություն չի ունենա Ղարաբաղի խնդրի հետ:

          Ընդհանրապես, պաշտոնական Երեւանն այդպես էլ չի հստակեցրել իր դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերության հետագա ընթացքի վերաբերյալ: Արձանագրությունների վավերացումը սառեցվել է, բայց ինչ է լինելու տեսանելի ապագայում. Հայաստանը սպասում է, մինչեւ Թուրքիան վավերացնի՞ արձանագրությունները, թե Հայաստանն ունի այլ քայլեր, որ կարող է անել հայ-թուրքական ուղղությամբ: Իսկ գուցե Հայաստանը սպասում է, թե ինչ կհուշեն գերտերությունները՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիան կամ Եվրոպան, կամ Ռուսաստանը:

          Comment


          • #80
           Re: Regional geopolitics

           Կիսաշրջազգեստով Թալեաթ փաշան


           Չնայած ինչու միայն կիսաշրջազգեստով, Հիլարի Քլինթոնը հաճախ տաբատ է կրում: ԱՄՆ Պետքարտուղարը բառացիորեն աղետ է դարձել ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության համար:

           Նրա նշանակումը, ինչպես հայտնի է, փոխզիջումային նշանակություն է ունեցել եւ, թերեւս, ԱՄՆ Դեմոկրատական կուսակցության մետրերի շրջանակում ընդունված որոշման արդյունք է, Բիլ Քլինթոնի վարչակազմի գլխավոր քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ: Նման փոխզիջում կար նաեւ Ջո Բայդենին փոխնախագահի պաշտոնին ընտրելու ժամանակ:

           Ներկայիս վարչակազմի մեծ եռյակը՝ Օբամա, Բայդեն եւ Քլինթոն, պայմանավորված է Դեմոկրատական կուսակցության եւ ԱՄՆ իսթեբլիշմենթում նրա գործընկեր առանձին խմբերի շահերով եւ քաղաքականությամբ: Մեծ եռյակի հետեւում «ռեզերվացվեցին» առավել խնդրահարույց տարածաշրջաններն ու ուղղությունները: Ջո Բայդենը պետք է գերազանցապես Մերձավոր Արեւելքով եւ Ասիայի այլ տարածաշրջաններով զբաղվեր, Հիլարի Քլինթոնը՝ Արեւելյան Եվրոպայով եւ Եվրասիայով, իսկ Բարաք Օբաման, թերեւս, ինչ մնար, այսինքն` գլոբալ խնդիրներով:

           Բայդենի հարցերը բավական արագ լուծեցին, Օբամայի մարդիկ նրան արագ ցած նետեցին ակտուալ թատերաբեմից, եւ նա դարձավ այն, ինչ պետք է դառնար՝ փոխնախագահ: Իսկ ահա տիկին Հիլարիի հարցերն ակնհայտորեն չի հաջողվել լուծել, եւ նա, փաստացի, դարձել է ԱՄՆ «այլընտրանքային» նախագահը: Հենվելով Դեմոկրատական կուսակցությունում հզոր խմբավորումներից մեկի վրա, այդ թվում այն մարդկանց, ովքեր խրամատավորվել են Բրուքինգս ինստիտուտում, այսինքն, դեմոկրատների «ուղեղային» շտաբում, Հիլարի Քլինթոնը գործնականում ուզուրպացրել է արտաքին քաղաքականությունը, ընդ որում, հաջողությամբ ձախողելով այն առանց բացառության բոլոր ուղղություններով:

           Չինաստանի էքսպանսիայի գլոբալ զսպման տառացիորեն բոլոր, այսինքն, ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ամենաառաջնահերթ եւ կարեւորագույն արտաքին քաղաքական ուղղություններում տեղի է ունեցել ակնհայտ ձախողում: Չինաստանը հաջողությամբ յուրացնում եւ ամրապնդում է իր դիրքերը Հարավարեւելյան Ասիայում, Հարավային Ասիայում, Կենտրոնական Ասիայում եւ ամենավիրավորականը՝ Եվրոպական ուղղությամբ: Դրան ավելացնենք, որ ԱՄՆ-ն այդպես էլ չի կարողացել համահարթել չին-ռուսական հարաբերությունները Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ձեւաչափում:

           Մերձավոր Արեւելքում ԱՄՆ նոր հայեցակարգը պատասխանատվությունն արաբական պետությունների վրա գցելու մասով չնայած քիչ թե շատ «գեղեցիկ նկար է» թվում, իրականում դատապարտված է ոչ միայն անհաջողության, այլեւ լիակատար ձախողման, ընդ որում, մոտ հեռանկարում: Տվյալ տարածաշրջանում այդպես էլ չի հաջողվել բավականաչափ արդյունավետ պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ եւ կապիտուլյացիա հարկադրել: ԱՄՆ-ն, չնայած արաբական հեղափոխությունների վրա սեփական վերահսկողությունը ցուցադրելու ցանկությանը, ստորագրել են այն բանի տակ, որ այդ գործընթացները ծագել եւ տեղի են ունենում ամենեւին էլ ոչ ենթադրվող սցենարներով: Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Եգիպտոսում եւ Սիրիայում, «վատ երազ» է դառնում Օբամայի վարչակազմի համար: Տարածաշրջանում անկառավարելիությունը մեծանում է, եւ հենց դա է ԱՄՆ համար դառնում մարտահրավեր:

           Եվրոպայում ամերիկյան ներկայիս քաղաքականությունն իրականացվում է՝ հենվելով այն «եկամուտների» վրա, որոնք ստացվել են Ջորջ Բուշի վարչակազմի քաղաքականության շնորհիվ:Եվրոպացիները հիասթափված են Օբամայի քաղաքականությունից: Ընդ որում, եվրոպական ձախերը եւ ազատականները, ինչպես նաեւ աջ եւ պահպանողական շրջանակները հիասթափված են նույն պատճառներով՝ նրա քաղաքականության ծայրահեղ դեւիանտությունից եւ պալիատիվությունից, որը «հիմնարար շփոթվածություն եւ երերունություն» է ցուցադրում:

           ԱՄՆ-ին այդքան փակուղային իրավիճակ մտցնելով՝ Օբամայի վարչակազմը Քլինթոնի զգոն վերահսկողությամբ Թուրքիայի նկատմամբ ընտրելէ «մեզնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ» քաղաքականությունը, երբ քլինթոնականները Անկարային զսպելու քաղաքականության փոխարեն, որը մշակել է Բուշի վարչակազմը, իրականում հիմար եւ անիմաստ զիջումների քաղաքականություն է վարում: Ընդ որում, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ դասավորելու յուրաքանչյուր փուլում Օբամայի վարչակազմն ավելի ու ավելի է հասկանում, որ սկզբունքային ասպեկտներում ոչ մի էական բանի չեն հասել, եւ Թուրքիայի նկատմամբ ԱՄՆ քաղաքականությունը դատապարտել են լիակատար ֆիասկոյի:

           Հարցը նույնիսկ այն չէ, որ ԱՄՆ-ն պատկերացում կամ լծակ չունի Թուրքիայի նկատմամբ քաղաքականություն վարելու համար, այլ այն, որ Պետդեպը դա անում է արխաիկ եւ բացարձակ ոչ պրոֆեսիոնալ ձեւով: Եվ այս ամենը լրիվ օրինաչափ է, որովհետեւ մինչ այժմ չի ձեւավորվել Պետդեպի կազմը: Արդյոք ԱՄՆ քաղաքական գրականությունում շատ ուշադրություն է հատկացվել Պետդեպի ֆունկցիոներների գնահատականներին եւ բնութագրություններին:

           Զարմանք է հարուցում այն, որ նույնիսկ Հանրապետական կուսակցության ճամբարի քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները, ովքեր մասնավոր զրույցներում բավական շատ բան են ասում եւ արմատական են արտահայտվում ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, տրամադրված չեն դա արտահայտել տեքստային ձեւով: Հնարավոր է, դրանում որոշակի իմաստ կա, սակայն նախագահական նախընտրական արշավը, այսպես թե այնպես, ի հայտ կբերի ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության այդ արատները եւ ցույց կտա դրա մեղավորներին:

           Ցավոք, Հանրապետական կուսակցությունը չի կարողացել կամ էլ չի ցանկացել նախագահի քիչ թե շատ համոզիչ թեկնածու առաջադրել: Կարելի է կարծել, որ այդ ամենը գիտակցաբար է արվում, քանի որ հանրապետականները չեն ձգտում պատասխանատվություն վերցնել ներկայիս տնտեսական իրավիճակի համար: Եթե իրականում ամեն ինչ այդպես է, ապա պատմական պլանում Բ. Օբաման ԱՄՆ-ում դիտվում է որպես անցումային տիպի «տեխնիկական նախագահ»: Դա շատ տհաճ իրավիճակ է եւ առավել տհաճ է ոչ այնքան ամերիկացիների, որքան մնացյալ աշխարհի համար:

           Միայն ԱՄՆ-ն է դեռեւս ունակ դիմակայել որոշակի համաշխարհային սպառնալիքների, որը շատ լավ են հասկանում աշխարհի ու տարածաշրջանների ԱՄՆ մրցակիցները: Այդ իրավիճակում ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ղեկին է հայտնվել ծայրահեղ գաղափարականացած խմբավորում, որի գաղափարներն ու գաղափարախոսությունն իրենից ներկայացնում է երկիմաստ, անհամակարգ եւ վտանգավոր թեզերի հավաքածու, գործնականում դեւիանտ բնույթի:

           Հենց այդ փուլում է ձեւավորվել Պետքարտուղարի պաշտոնից Հիլարի Քլինթոնին հեռացնելու խնդիրը, նախքան Օբամայի առաջին նախագահական ժամկետի ավարտը: Խնդիրը հզոր երկիրը փրկելնն է «Բրուքինգսի ինստիտուտի» վաղուց իրեն վարկաբեկած խմբավորումից (իհարկե, նկատի ունենալով ոչ միայն այդ ուղեղային կենտրոնը, այլեւ ձախ-ազատական ինտելեկտուալների լայն ցանցը, ովքեր արտահայտում են միջին դասի հսկայական զանգվածի եւ բուրժուական դասակարգի մի մասի առաջնորդների շահերը):

           Եթե Թուրքիայի նկատմամբ ԱՄՆ ներկայիս քաղաքականությունը նույնիսկ ինչ-որ պրագմատիկ բան անվանենք, հեռանկարում այդ քաղաքականությունը լիովին այլ եւ առավել բարդ խնդիրներ առաջ կբերի, եւ կպարզվի, որ այդ ուղղությունում ամերիկացիները շատ թանկ ժամանակ են կորցրել:

           Հիլարի Քլինթոնն «իր» նախագահի հետ փորձում է ոչ միայն սաբոտաժի ենթարկել 1915 թ ցեղասպանության ճանաչումը, այլեւ մեկընդմիշտ փակել հարցը: Դա նախկինում չի փորձել անել ոչ մի վարչակազմ, նույնիսկ Բիլ Քլինթոնինը, ով եւ դրել է ճանաչման գործընթացի ձախողման ավանդույթը: Բացի այդ, Պետդեպի գրանդ տիկինների եռյակից՝ Մադլեն Օլբրայթ, Կոնդոլիզա Ռայս, Հիլարի Քլինթոն, միայն ներկայիս գրանդ տիկինն է հրապարակային եւ միանշանակ, նախընտրական արշավի ժամանակ հանդես եկել 1915 թ ցեղասպանության ճանաչման օգտին:

           Իհարկե, Վաշինգտոնում հասկանում են, որ ցեղասպանության ճանաչման ջանքերը հետ մղելու համար առավել շատ ջանքեր պետք է գործադրել, եւ ներկայիս խնդիրները նախկինում գոյություն չեն ունեցել: Սակայն տվյալ դեպքում հայերի եւ նրանց խնդրի նկատմամբ անձնական ատելություն կա, որը, այս կամ այն կերպ, Հիլարի Քլինթոնի թիմը փորձելու է հետ վերադարձնել Հայաստանով: Այսինքն, հայնտվել է լիովին հաստատված, կիսաշրջազգեստով Թալեաթ փաշա:

           Գալիք նախագահական ընտրություններում ամերիկահայերին անհրաժեշտ է լիովին այլ դիրքորոշում կիրառել, այսինքն, քվեարկել ոչ թե ցեղասպանության կողմնակիցների օգտին, այլ նրանց դեմ, ովքեր հանդես են գալիս ցեղասպանության ճանաչման դեմ: Ընդ որում, հարկ է լինելու ցուցադրել սեփական դիրքորոշումը ոչ միայն քվեարկության օրը, այլեւ ողջ նախընտրական արշավի ժամանակ՝ հակաքարոզչություն ծավալելով բոլոր հնարավոր էթնիկ եւ կրոնական հանրույթների, հասարակության բոլոր շերտերի մոտ: Կիսաշրջազգեստով Թալեաթ փաշան եւ «նրա» նախագահը պետք է զգան երեսպաշտների եւ պատվազուրկ քաղաքական գործիչների իրենց վնասակար իրավիճակը:

           Իգոր Մուրադյան

           Comment

           Working...
           X