Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by Eddo211 View Post
  I think we are overestimating Azeri abilities. Also like you said our Airforce must be more active. Any fire taken you respond (even across contact line) and empty your weapons on location.

  Yes, so much we blow smoke talk like we are the DM of Armenia......sorry, no marching to death, not for me Sacra........lets see I need my AK with vest loaded, my XD40, Gas mask. Don't ask me to carry ammo uphill it aint gonna happen. hey wait a minute.....where is my jet??!! you want destruction find my jet fully loaded and ready to go 4 hr mission.
  Eddo forget about Air-attack. Everything from the above is equal to 0= Not efficient. Lets say that s-300 is only able to hit 100km(not 300km) thats enough not to let any Jet to come closer to the border. back in 1992 with only shilka strela and iglas we hit like around 25-30 aircrafts. isn't this enough? y do you think we are not buying new squadrons? cz we are not able to? we need like more transport helis for evacuation or medical or support and maybe a bit more mi-24's.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Haha if u Guys noticed we are going after oglu's lmao 6/6


   Artsakh Defense Ministry releases names of 6 destroyed Azerbaijani military soldiers

   12:13, 29 September, 2015
   YEREVAN, SEPTEMBER 29, ARMENPRESS. Azerbaijani Defense Ministry continues concealing their real casualties aimed at misleading their own society and covering up the failures of the criminal tactics they have chosen. “Armenpress” reports that the aforementioned is stated in the statement released by Nagorno Karabakh Defense Ministry which reads:

   The information spread by Azerbaijani Defense Ministry on Sept. 28 according to which the Armenian side had 7 and the Azerbaijani side – 3 casualties due to the clashes in the line of contact of Karabakh and Azerbaijani opposing armies, as we have previously reported, does not correspond to reality. By tradition, official Baku attempted to attribute the real number of their own casualties to the Karabakh side.

   According to data acquired by defense army corresponding sources, apart from the victims announced on the previous day, Azerbaijani army had 6 more casualties on Sept. 28: Shahiyar Ali oğlu Uyadov (called up 13.01.2015), Eyyub Abdulla oğlu Ramazanov (called up 28.04.2015), Nicat Mehman oğlu Yaraev (called up 08.12.2014), Ahməd Jivanshir oğlu Eyyubov (called up 08.12.2014), Elvin Mushru oğlu Yusufov (called up 15.12.2014) and Samir Sabir oğlu Ahmədov (called up 18.07.2014).

   The latter shows that Azerbaijani Defense Ministry continues concealing their real casualties aimed at misleading their own society and covering up the failures of the criminal tactics they have chosen.

   On September 27 and in the night of 28 ceasefire regime was intensively violated over 110 times by the adversary on the contact line of Karabakh-Azerbaijan opposing armies, during which over 1600 shots were fired in the direction of Armenian front line units from different caliber weapons, including 60 and 82 and 120mm mortars, RPG-7 and AGS-17 grenade launchers and TR-107.
   Last edited by argin; 09-29-2015, 03:12 AM.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Հայաստանը պատրաստելու է 2 մասնագիտացված ստորաբաժանում՝ ՄԱԿ խաղաղապահ առաքելությունների համար
    Սեպտեմբեր 29, 2015

    ՀՀ ՊՆ առաջին տեղեկալ Դավիթ Տոնոյանը հայկական Panorama.am լրատվակայքի խնդրանքով մեկնաբանել է ՄԱԿ-ի խաղաղապահությանը նվիրված գագաթնաժողովին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի՝ հայ խաղաղապահների առաջիկա անելիքների մասին խոսքերը:

    Փոխնախարար Տոնոյանը հայտնել է, որ ելնելով Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ գործողությունների շուրջ 10-ամյա փորձից՝ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունները համակարգող կառույցները դիմել են Հայաստանին՝ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողություններում պահանջվող մասնագիտացված կարողություններ պատրաստելու և տրամադրելու խնդրանքով: Սա է նաև պատճառը, որ Հայաստանը ընդգրկվել է մոտ չորս տասնյակ երկրների ցանկում, որոնք հրավիրվել են գագաթաժողովին:

    Տոնոյանի խոսքով՝ այս պահին աշխարհի տարբեր մասերում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողություններում ներգրավված են մոտ 120 երկրներից 100.000 ավելի խաղաղապահներ, որոշ երկրներ տրամադրում են մի քանի հազար խաղաղապահների, սակայն շատ քիչ երկրներ են կարող տրամադրել մասնագիտացված ստորաբաժանումներ:

    ՀՀ ՊՆ կողմից առաջարկվող առաջին ստորաբաժանումը միջազգային չափորոշիչներով ԴԵՐ2 (Role 2) մակարդակի դաշտային հոսպիտալ է, այն շարժական արագ տեղափոխվող հոսպիտալային համակարգ է, որը տեղակայվում է վտանգավոր գոտու անմիջական հարևանությամբ, ունի առաջին մասնագիտական բժշկական օժանդակություն տրամադրելու կարողություն, խնդիրն է հիվանդ կամ մարտի դաշտից դուրս բերված վիրավոր անձնակազմի վիճակը կայունացնել` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել անհետաձգելի վիրահատական միջամտություն, և ապահովել նրա ապահով էվակուացիան դեպի հոսպիտալներ` հետագա բուժումը անցնելու նպատակով:

    Համակարգն ունի վիրահատական և կարճատև հոսպիտալացման հնարավորություններ: Այս ստորաբաժանումը ստեղծվելու է ԱՄՆ 2007 թվականին տրամադրած ԻՄԵԴՍ դաշտային հոսպիտալի հիման վրա:

    Երկրորդ ստորաբաժանումը ՀՀ ՊՆ խաղաղապահ ինժեներասավորավորային գումարտակն է, որն այժմ Հայաստանի տարածքում իրականացնում է հումանիտար ականազերծում: Գումարտակը համալրվելու է վերջին տարիներին ահաբեկչական խմբավորումների կողմից լայնորեն կիրառվող ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի հայտնաբերման և վնասազերծման տեխնիկայով:

    Գումարտակի անձնակազմն իր հերթին անցնելու է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան վերապատրաստում և տեղակայման դեպքում ապահովելու է միջազգային ուժերի կամ տարածաշրջանի բնակչության անվտանգ տեղաշարժը:

    Ստորաբաժանումների պատրաստման աշխատանքները Հայաստանը նախատեսում է ավարտել 2-3 տարվա ընթացքում:

    Անձնակազմի պատրաստումը պետք է իրականացվի միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, տեխնիկական վերազինման խնդրի լուծման հարցում նույնպես ակնկալվում է գործընկերների աջակցությունը:

    Առաջին փուլում նախատեսվում է վերապատրաստել գնահատվող անձնակազմին, այնուհետև մինչև հիմնական գնահատման զորավարժությունը, ստորաբաժանումները կմասնակցեն մի քանի միջազգային զորավարժությունների: Նշված երկու ստորաբաժանումներն էլ զուգահեռ հավաստագրում են անցնելու թե՛ ՆԱՏՕ-ի, թե՛ ՄԱԿ-ի կողմից:

    Ստորաբաժանումների պատրաստումից և հավաստագրումից հետո դրանք կհամալրեն ՄԱԿ-ի «Խաղաղապահ կարողությունների պահեստային ուժերը», այսինքն` ՄԱԿ-ը նման ստորաբաժանումների անհրաժեշտության դեպքում կդիմի Հայաստանին դրանք այս կամ այն առաքելության շրջանակներում տեղակայելու խնդրանքով, ինչին Հայաստանը կարձագանքի համաձայն ներպետական ընթացակարգերի:

    Ստորաբաժանումները կլինեն ճկուն և պատրաստ կլինեն տարածաշրջանային յուրահատկությունների առկայության դեպքում հատուկ նախատեղակայման վարժանք անցնելուց հետո` տեղակայվել ցանկացած տարածաշրջանում:

    Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ՝ սեպտեմբերի 28-ին, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի խաղաղապահությանը նվիրված գագաթնաժողովին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է ՀՀ ԶՈւ խաղաղապահների առաջիկա ծրագրերը՝ նշելով, որ Հայաստանը ստանձնել է նոր հանձնառություններ, որոնք են երկրորդ աստիճանի դաշտային հոսպիտալի և կցագրված անձնակազմի նախապատրաստումը և ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի վնասազերծման հատուկ վաշտի պատրաստականության ապահովումը:

    http://razm.info/73186

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Armenia MOD public council: Minsk Group must indicate the attacking side
     15:47, 29.09.2015
     Region:Armenia, Karabakh, Azerbaijan
     Theme: Politics


     YEREVAN. – The Minsk Group of the OSCE does not provide specific assessments on the causes of the Armenian-Azerbaijani tension.

     Chairman of the Public Council affiliated to the Ministry of Defense of Armenia, Gegham Harutyunyan, said the aforementioned at a press conference on Tuesday. He added that the Minsk Group needs to clearly identify the attacking side.

     “[The Minsk] is only making calls for restraint,” noted Harutyunyan. “[But] on the one hand, it’s understandable, since the Minsk Group has a mediation mission and it should have a neutral role.”

     Gegham Harutyunyan added, however, that the time has come for resorting to punitive actions against Azerbaijan.

     On September 25, the Azerbaijani armed forces shelled one of the northeastern protection areas of the NKR Defense Army unit. The fire was opened from Turkish-made reactive rocket propelled howitzers (TR-107). Consequently, NKR Defense Army soldiers Norayr Khachatryan (born in 1995), Robert Mkrtchyan (born in 1995), Harut Hakobyan (born in 1997), and Karen Shahinyan (born in 1997) died from shrapnel wounds. In addition, there are sixteen wounded military servicemen.

     And NKR President Bako Sahakyan signed decrees, whereby the aforesaid fallen soldiers were posthumously awarded with the Medal for Military Service.

     Armenia News - NEWS.am http://news.am/eng/news/288312.html

     Well said sir.Well said.
     You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Davit Tonoyan: "The situation may lead to border changes favorable for Armenia"

      http://www.yerkirmedia.am/?act=news&lan=en&id=29053

      Armenia's Deputy Defense Minister David Tonoyan has expressed his view on the aggressive behavior by the adversary on the Armenian-Azerbaijani border.

      According to him, the Armenian side retaliates adequately and its steps have a restrictive role. The deputy minister said that the Azerbaijani side has issued an official statement in which it said that Azerbaijan will settle Karabakh issue by military way and will “liberate its territories”. According to Tonoyan, this means one thing: Azerbaijan does not recognize the ceasefire rules; moreover, it has started using artillery.

      The deputy minister added that so far, there are no mechanisms to monitor and investigate border incidents, only border monitoring is conducted from time to time, which actually solves no problem.

      As to the health of soldiers wounded a few days ago, their lives are not in danger. The video spread on the internet, according to which the Armenian side has allegedly captured a stronghold of the enemy is false, but in reality the Armenian side has retaliated on Azerbaijani positions and a military camp.

      Tonoyan said it is possible that the situation may lead to border changes favorable for Armenia.

      "We have to take actions corresponding to the new situation. And there will already be new terms bound by us," said David Tonoyan.
      Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
      Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
      Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Separate Artillery Regiment of the 10th Mountain Division

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        guys! I'm watching news...they're saying Konduz just fell to the hands of the taliban...weren't our boys protecting the airport there?? What's their situation?

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         http://www.newsweek.com/taliban-figh...counter-378141

         Doesn't look good

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Excuse me for the little panic attack that i just had...I checked the info..,apparently our boys moved from kunduz a while back and are now serving in Mazar el Charif...that's a relief!

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Serzh Sargsyan referred to Karabakh as Nagorno Karabakh Republic in his speech at UN I dont think has done previously.

           Comment

           Working...
           X