Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Hakob, this is the third day you're writing the same stuff over and over again.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Diaspora should not rule Armenia. Some of you are talking as if the only people in Armenia are stupid and don't know whats good for them. Only the people living in Armenia have the right to rule . If you want to rule, do it inside Armenia and not from your safe and warm spot in Los Angeles, Paris,... This is coming from a diaspora Armenian. Diaspora is the most important thing we Armenians have arugably. Diaspora should do its diaspora work and not try to bring its own ideals into Armenia. Many diasporan Armenians don't know about the complexity and reality of Armenia.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    2016-ին Զվարթնոց օդանավակայանում ուղեւորահոսքն աճել է 12 տոկոսով
    13.01.2017

    2016 թվականին 2015 թվականի համեմատ Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններում գրանցվել է ուղեւորահոսքի 10,4 տոկոս աճ կամ ուղեւորահոսքի տարբերությունը կազմել է շուրջ 200 000 մարդ:

    Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունից NEWS.am-ին հայտնում են, որ 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին Զվարթնոց օդանավակայանում ուղեւորահոսքը կազմել է 2 105 540 մարդ՝ նախորդ տարվա ուղեւորահոսքը գերազանցելով 12 տոկոսով:

    2016 թվականին Զվարթնոց օդանավակայանում ուղեւորահոսքը հատել է 2 միլիոնի շեմը՝ 1992 թվականից ի վեր գրանցելով ամենաբարձր ցուցանիշը:

    2016 թվականին Երեւանից մեկնել է 1 048 153 ուղեւոր եւ ժամանել է 1 057 387 ուղեւոր, իսկ 2015 թվականին մեկնածների թիվը կազմել է 944 373 ուղեւոր, ժամանածներինը՝ 935 294 ուղեւոր:

    2016 թվականին ժամանող ուղեւորների քանակը շուրջ 8500-ով գերազանցել է մեկնող ուղեւորների քանակին:

    2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին ուղեւորահոսքը կազմել է 189 018 մարդ՝ գրանցելով 23,4 տոկոս աճ նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշի համեմատ:

    Զվարթնոց օդանավակայանում 2016 թվականին բեռնափոխադրումը կազմել է 18 269 տոննա ապրանք, որը 80,4 տոկոսով ավելին է, քան 2015 թվականին է եղել:

    2016 թվականին Զվարթնոց օդանավակայանում տեղի է ունեցել 9266 թռիչք- վայրէջ՝ գրանցելով 2,8 տոկոս աճ նախորդ տարվա ցուցանիշների համեմատ:

    Ութ ամսվա դադարից հետո վերագործարկված Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում 2016 թվականին ուղեւարահոսքը կազմել է 12 421 ուղեւոր, բեռնափոխադրումը՝ 4,2 տոննա ապրանք: 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին ուղեւարահոսքը կազմել է 2557 մարդ:

    2016 թվականին Զվարթնոց օդանավակայանում ուղեւորահոսքը հատել է 2 միլիոնի շեմը՝ 1992 թվականից ի վեր գրանցելով ամենաբարձր ցուցանիշը…

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Should we call it first time ever armo attack UAV test on azeri or what?

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by HyeFighter2 View Post
      Should we call it first time ever armo attack UAV test on azeri or what?
      Looks like a pile of crap. If it was really done from our side, most likely it was some kids having fun.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by HyeFighter2 View Post
       Should we call it first time ever armo attack UAV test on azeri or what?

       http://m.haqqin.az/news/89877
       WTH is that

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        There has been very little activity here come on lets change it up.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Here is a bit of Activity.

         Հունվարի 15-ին սպանվել է Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by Spetsnaz View Post
          Here is a bit of Activity.

          Հունվարի 15-ին սպանվել է Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող

          http://razm.info/94792
          We don't have any KIA in 2017 right?
          That makes
          Azerbaijan: 1
          Armenian: 0

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Hi guys,

           I'm new to this forum as member, but not as guest (threading this topic for couple of years). And here is my first post. Following article looks to me very interesting and promising.
           ԹՈՒՄՈ-ն կկրթի ժամեկտային զինծառայողներին

           Comment

           Working...
           X