Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  NKR Defense Army


  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   NKR Defense Army
   On the frontline


   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    NKR Defense Army    Last edited by burjuin; 01-11-2013, 03:47 PM.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Armenian Air Force

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Zinuj (05.01.2013)
      Zinuj (06.01.2013)

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Հայուհի դիպուկահար. Բանակը հզորություն է, համազգեստը՝ հույս (interview)

       Այսօր թեկուզ online տարբերակով, այնուհանդերձ ուրախ եմ, որ առիթ ունեցա զրուցելու ազգանվեր, քաջ, կիրթ ու գեղեցիկ հայուհի-դիպուկահար 21-ամյա Անժելիկա Մուրադյանի հետ: Արդյունքում ինքնատիպ հարցազրույց ստացվեց.


       -Ինչու՞ բանակ, գեղեցիկ արտաքինով հայուհին պատրա՞ստ էր հայկական մենթալիտետի արդյունքում առաջ եկած խոչընդոտներ հաղթահարել: Ինձ մի շարք զինվորականներ անկեղծ խոստովանել են, որ չեն պատկերացնում կնոջը՝ բանակում: Խնդիրներ ծագե՞լ են, միգուցե քեզ որպես աղջիկ՝ առավել մե՞ղմ են վերաբերել այս կամ այն հարցում քան ասենք արական սեռի զինծառայողների:
       -Բանակը հզորություն է, իսկ համազգեստը՝ հույս, հաղթանակի ներշնչանք, իսկ մենթալիտետի վերաբերյալ ասեմ, որ մարդիկ ովքեր դեմ են բանակին և կնոջ ներկայությանը՝ բանակում, նրանք պարզապես չեն հասկանում և ընկալում հայրենիքի կարևորությունը, սեփական հողի ամրությունը: Իրականում այնտեղ որտեղ ես եմ ծառայել, ու այն հաստիքում որն էր՝ դիպուկահար, բավականին բարդ է, որովհետև ժամկետային զինծառայողի համեմատ՝ եռակի անգամ ծանր է՝ թե՛ ֆիզիկականը, թե՛ հոգեբանականը: Իհարկե, կա ցավոք տղաների մի զանգված, որոնք ծաղրում են, բայց կա տղաների գրագետ-կրթված մասսա, ովքեր կողմ են և քաջալերում են, անգամ հպարտանում են, որ մեր երկրում կան հայրենասեր խիզախ աղջիկներ:

       _Հայրենիքին ծառայելու որոշումը մանկու՞ց ես ընդունել: Ընտանիքդ ունի? իր ներդրումն այս հարցում, թե՞ հակառակը՝ դեմ է եղել:
       _Դե մանկուց կար սերը, այո՛, բայց միայն սերը քիչ է, ու երբ հասունանում ես, սկսում ես ուսումնասիրել պատմական փաստերը, հետաքրքրվել պատմությամբ. արդեն ոչ թե սկսում ես պարզապես սիրել բանակն ու ծառայելը, այլ մի տեսակ սկզբունքի հարց է առաջ քաշվում:
       _Դիպուկահար դառնալու համար, ըստ քեզ, ինչպիսի՞ հատկանիշներ են առաջնային ու պարտադիր:

       _Անտարբերություն, սառնություն, անսիրտ վերաբերմունք, կոպտություն, խորը ուսումնասիրած հոգեբանություն և ամենակարևորը՝ շուտ կողմնորոշվելու հատկություն:
       _Հայաստանում նո՞ր է կայանում դիպուկահարների դպրոցը: Ո՞ր պետության ռազմական ինստիտուտն է կարելի էտալոն համարել դիպուկահարների դպրոց ստեղծելու և զարգացնելու հարցում:
       _Այո՛, նոր է և ասեմ, որ բավականին հաջողված: Որքանով տեղյակ եմ, Հունաստանի դիպուկահարներն են լա՜վ պատրաստված, և անգամ չափազանց լավ պատրաստված:
       _Կարևո՞ր ես համարում դիպուկահարի կամ առհասարակ հայ երիատասարդ զինծառայողի համար սեփական պատմության, ինչպես նաև ոչ պակաս կարևոր օտար լեզուների իմացությունը, որպեսզի հնարավոր լինի շփումներ հաստատել ու համընթաց քայլել աշխարհի հետ:
       _Անպայման, առանց սեփական պատմությունն իմանալու՝ ծառայությունը ծառայություն չի լինի: Պատմություն չիմացող երիտասարդները հաճախ ասում են՝ գնանք բանակ, ի՞նչ անենք, կտրվենք տանից, քաղաքից: Դե արի ու կաթի հոտը բերաններից եկեղներին բացատրի, պատմի ամբողջ պատմությունն ու ստիպի սեփական հայրենասիրությունն ընկալելը: Օտար լեզուների առումով էլ ցանկալի եմ համարում, բայց ոչ պարտադիր, կարելի է լուռ էլ հաղթանակի հասնել
       _Մեր պատմության պատերազմական ո՞ր դրվագը կամ ո՞ր ճակատամարտի հերոսական պատմությունն ես սիրում: Ինչպես նաև ասա քեզ համար օրինակ հանդիսացող պատմական դեմքի մասին:
       _Ինձ համար մեծ հերոսական քայլ եմ ընդունում Հունան Ավետիսյանի արածը: Ես նույնպես պատրաստ եմ այդ քայլին գնալ յուրաքանչյուր պահի: Ինձ համար մեծ նշանակություն ունի Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման հարցը և Արցախյան պատերազմը: Այդ ժամանակ մենք բավականին ծանր դրության մեջ էինք` սովը, շրջափակումը, մութը, ցուրտը, հացի խնդիր էրհերթերըսարսափելի բաներ եմ լսել, բայց մենք հաղթեցինք:
       -Ինչպես գիտես, Ադրբեջանի դիպուկահարները շատ հաճախ կրակում են նպատակաուղղված բնակելի տների ու խաղաղ բնակիչների վրա, ինչը հակասում է զինադադարի չգրված մարդկային օրենքներին: Ձեռքդ դիր սրտիդ ու ասա, երբևէ նպատակաուղղված նշան կբռնե՞ս թշնամու խաղաղ բնակիչների վրա:
       _Նախ ասեմ, որ զինադադարը պայմանական է, իսկ հրադադար գոյություն չունի: Ադրբեջան ասվածն ինձ համար նույն տականք թուրքն է. դա իմ անձնական կարծիքն է: Հա, կուզենայի գոնե մեկ ընտանիք ջնջել, որպեսզի իրենք էլ զգան, թե ինչ է նշանակում հղի կնոջ վրա ձեռք կամ զենք բարձրացնելը, կամ երեխաներին նետել գետն ու կրակի բերանը...մարմնովս սարսուռ է անցնում՝ ամեն անգամ հիշելով սրիկաների քայլերը:
       _Ունե՞ս ընտրյալ արդեն: Եթե ոչ, այդ դեպքում ի՞նչ գծերով օժտված տղամարդ ես պատկերացնում քո կողքին:
       _Ընտրյա՞լ J Ձգտում եմ, որ լինի ինձ պես հստակ կողմնորոշվող, ու հայրենիքի նկատմամբ ունենա նույն պատկերացումները, ինչը որ ես ունեմ, գոնե չնչին չափով, և ամենակարևորը՝ ինձ պես խանդոտ J
       _Ի՞նչ նոր բաներ կուզենաս տեսնել մեր բանակում, և ի՞նչ կմաղթես հայ զինվորին:
       _Մեր բանակում կցանկանայի տեսնել աղջիկների հոսք, կուզենայի, որ այն վատը, որ այսօր լսում ենք ԶԼՄ-ներից՝ սպանություն-ինքնասպանություն, վերջ ունենար, ու կարծում եմ՝ աղջիկները հենց դրանում կարող են որևէ օգտակարություն ունենալ: Մեկ էլ ասեմ, որ կուզենայի՝ ծանր բուշլատները փոխեին J
       _Եվ վերջում՝ քո մաղթանքները նախ հայերին. շուտով Ամանորն է մոտենում: Եվ մասնավորապես հայ աղջիկներին ու կանանց ի՞նչ կցանկանաս:
       _Մեեեեծ սրտով ցանկանում եմ, որ հայ աղջիկները հասկանան ու գնահատեն հայ տղամարդկանց, որովհետև մեր տղամարդիկ լավն են, մի՛ գնացեք արտասահմանցու հետևից: Մաղթում եմ, որ նոր ձեռքբերումների տարի լինի ձեզ համար, և լինեք երջանիկ, դա ամենակարևոր երևույթն է՝ մանավանդ հայ կանանց ու աղջիկների համար: Եղե՛ք առողջ , երջանիկ ու անպայման հայ տղամարդկանց կողքին:

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Sarkis86 View Post
        The only good turk is a dead turk. This scumbag was another safarov in waiting. Removing the "aliyevs" from baku wouldn't solve anything, azeris were as genocidal under the musavats in 1918 and under mutallibov and elchibay. Their identity as a "nation" was established under a century ago based on a genocidal and revisionist usurpation of Armenian history, land, culture and even children, and nothing short of the total destruction of the azeris ability to even think about making war against Armenians would secure Armenia's eastern border.

        I'm all for using this to further prove that azeris are barbarians (quick someone call the us state department and the millenium challange corporation to cut aid to azerbaijan!), but anyone hoping that "democracy" will enlighten the azeris and move them away from anti-Armenian fascism is delusional. A less corrupt government in baku would only result in a more efficient azeri military, and an existential threat for the Republic of Armenia.
        so how are you any different from them? You seem to be saying the exact same things they say about Armenians.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by haydavid View Post
         really ? come here , we ate xorovats 3 times last week ...
         Lets make some Lamb, i haven't had that in forever.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Armenian Army


          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Pravda article publishes new statistics of Armenian Army

           Active: 81,000
           Reserve: 32,000

           102nd Military Base now has 3,000 Russians.

           http://english.pravda.ru/world/ussr/...sia_armenia-0/

           Edit: I'm assuming these numbers also consider Karabakh Army.

           Comment

           Working...
           X